Protipovodňové opatrenia o krok ďalej, mesto plánuje predať pozemky pri Toryse vodohospodárom

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Jeden z pripravovaných majetkových prevodov sa týka protipovodňových úprav rieky Torysa. Bytostne sa týkajú obyvateľov našej mestskej časti. Rokovať o nich má komisia pre nakladanie s majetkom mesta na svojom zasadnutí dňa 22. 1. 2013.

17. 01. 2013

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Už niekoľkokrát nás na zasadnutí výboru v mestskej časti navštívili občania s otázkou, ako napredujú protipovodňové opatrenia. V našej mestskej časti sú najviac ohrozené lokality Pod Kamennou baňou a v spodnej časti ulice Pod Willec hôrkou. V nedávnej minulosti boli obeťami záplav.

Občanom vysvetľujeme, že za protipovodňové opatrenia je zodpovedný Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.

Snažíme sa však o to, aby radnica v rámci svojich kompetencií spolupôsobila pri tom, aby k realizácii protipovodňových úprav došlo čo najskôr. Konečné rozhodnutie je však v rukách vodohospodárov, čo priamo nemôžeme ovplyvniť.

Výsledkom doterajších aktivít radnice je, že nedávno vodohospodári vyčistili koryto Torysy v úseku medzi športovou halou a mostom na ulici Pod Willec hôrkou. To by malo uľahčiť prietok veľkej vody, ktorá by sa v tom úseku už nemala pri storočnej vode vzdúvať. Je to však len provizórne opatrenie.

Vytvorený bol aj protipovodňový val pri budove Prešovskej univerzity na ľavom brehu Torysy. Nie je veľmi nápadný, ale ak sa prejdete okolo neho pešu, nemôžete si ho nevšimnúť.

Na budúci týždeň bude komisia pre nakladanie s majetkom mesta rokovať o požiadavke vodohospodárov na odkúpenie pozemkov pre projekt: "Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Podprojekt 3 Prešov - Aktivita 2".

Žiadosť a aj celý materiál na rokovanie si môžete pozrieť v zverejnenom dokumente na stránke tejto komisie. Je takmer na konci, ako bod číslo 16.

Protipovodňovými podpornými opatreniami sa zaoberáme aj na zasadnutiach komisie pre územný plán. Požiadavkou vodohospodárov je, aby sa v územnom pláne vyjadrilo, že podstatá časť mesta leží v záplavovej zóne Torysy a Sekčova.

Mapu zaplavenia tzv. storočnou vodou si môžete pozrieť v jednom z odkazov na konci tohto textu. Budete možno prekvapení čo všetko sa môže v meste ocitnúť pod vodou a ako vysoko.

Cieľom zapracovania týchto štúdií do územného plánu by malo byť, aby budúci stavebníci boli o tomto riziku informovaní, vedeli tomu prispôsobiť svoje stavebné zámery a tak sa predchádzalo riziku škôd na mejtku, zdraví a životoch.

Pozemok pod bránou zo Starej Tehelne chce radnica odkúpiť

Mesto sa tiež chystá odkúpiť pozemok na Murárskej ulici. Práve tam, kde je známa brána, ktorá oddeľuje Starú Tehelňu od rodinných domov a bytoviek nad Sabinovskou. Ich obyvatelia sa dlhodobo sťažujú na problematické spolunažívanie so susedmi zo Starej Tehelne.

Ich výpovede a žiadosti sú súčasťou zverejneného materiálu. Z materiálu sa dá vyvedukovať, že odkúpením pozemku by došlo k zrušeniu tohto koridoru. Nájdete ich tesne za začiatkom materiálu, ako bod č. 2.

Horská ulica by od developera mala prejsť do majetku mesta, hoci výstavba ešte nie je úplne ukončená

Posudzovať sa bude aj žiadosť developera výstavby na Horskej ulici o odkúpenie pozemkov, komunikácií a ďalšej infraštruktúry na tejto ulici, ktorú zatiaľ vlastní developer a chce ju previesť do vlastníctva a správy mesta Prešov.

Ďalšie správa komunikácií by totiž pre vlastníka bola trvalým finančným bremenom, preto ho ponúkol samospráve, ktorá sa stará o miestne komunikácie v celom meste (opravy, rekonštrukcie, zimná údržba, upratovanie, svietenie, vývoz odpadu, dopravné značenia a pod.).

Hoci som už v roku 2011 navrhoval na zasadnutí komisie pre výstavbu a aj v mestskom zastupiteľstve, aby vznikli pravidlá na základe ktorých by sa definoval proces a podmienky takýchto prevodov majetku a správy, úradu sa do ich vypracovania veľmi nechce a absolvovali sme už niekoľko pokusov v zastupiteľstve, aby táto úloha bola zrušenia. Úloha však zatiaľ trvá, úrad však doposiaľ poslancom nič nepredložil.

Myslím si však, že pre rozvoj bývania v Prešove sú pravidlá dôležité, aby všetky strany (developer, mesto, budúci obyvatelia) mohli spoločne ťažiť z vopred dohodnutých podmienok a ich stability, čo sa o momentálnom stave povedať nedá. Vznikajú tak mnohé nejasnosti, nedorozumenia a zrejme aj podhubie pre korupčné a klientelistické správanie.

Pri tomto konkrétnom prevode ma zaujalo nesúhlasne stanovisko jedneho z odborov radnice. Neodporúča v súčasnosti odkúpenie komunikácie z dôvodu, že pokračujúca výstavba developera v lokalite môže spôsobiť poškodenie komunikácie. Za následné opravy by však už zodpovedala radnica a financované by museli byť z mestského rozpočtu. Uvidíme, ake stanovisko zaujme majetková komisia.

Všetky uvedené informácie sú zrejmé zo zverejnenéh materiálu na zaadnutie komisie, stačí listovať.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Opozícia pre spornú vyvlastňovaciu novelu podáva podnet na Ústavný súd

Sporná novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic...