Pripravuje sa odvodňovací rigol ulice Pod Wilec hôrkou

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

V pondelok sme spolu s projektantmi a pracovníkmi mestského úradu rokovali o finalizácii projektu odvodnenia časti ulice Pod Wilec hôrkou.

16. 11. 2011

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Cieľom odvodnenia je vybudovanie sústavy odvodňovacích rigolov, ktoré zvedú povrchovú vodu kontrolovaným spôsobom z územia o rozlohe približne 50 hektárov do rieky Torysa.

Lokalita Pod Wilec hôrkou je v oblasti ohrozenej zosuvmi. Zrážková voda okrem toho v súčasnosti pri daždi steká nekontrolovateľne po vozovke a v prípade intenzívnejších zrážok vteká aj do dvorov rodinných domov.

Dážď tiež podmýva vozovku a poškodzuje ju. Odvodnenie by teda malo spomaliť jej poškodzovanie.

V zimnom období zasa stekajúca voda zamŕza a vytvára nebezpečie na ceste.

V prvej etape by mal jeden odvodňovací rigol odvodniť vozovku od trafostanice (u miestnych obyvateľov nazývané "u Kužmu"), viesť dole ku zastávke MHD okolo vodohospodárskeho objektu a okolo cesty až ku križovatke s odbočkou ku Petöfiho pamätníku (neďaleko mosta cez Torysu pri konci Budovateľskej ulice).

Ďalšia vetva rigolu odvodní práve odbočku vedúcu ku spomenutému Petöfiho pamätníku, okolo ktorej tečie nepomenovaný potôčik.

V čase písania tohto príspevku by sa mala dokončovať projektová dokumentácia na túto etapu.

Na stretnutí s projektantmi a pracovníkmi mestského úradu som tlmočil perspektívnu požiadavku obyvateľov ulice na zriadenie zastávky autobusu pri križovatke na odbočke k Petöfiho pamätníku. Projektant sľúbil, že pri návrhu riešenia zohľadní, aby odvodnenie v budúcnosti nesťažilo prípadne vybudovanie nástupiska zastávky.

Druhá etapa odvodnenia by mala odvodniť svah a cestu od zastávky z najvyššieho miesta ulice smerom na Borkút. Táto časť však bude investične náročnejšia (drahšia), pretože je potrebné stabilizovať svah, aby sa nezosúval do rigolu.

Ak jazdíte na Borkút bicykli, je to časť, kde konečne prvýkrát môžete prestať šľapať do pedálov a pri troche šťastia sa spustiť takmer až ku záhradkám.

Fotografie lokality si môžete pozrieť vrátane mapy na stránke:

http://picasaweb.google.com/106906582395302722934/PodWilecHorkouFotografieUliceAOkolia?authkey=Gv1sRgCI-Ov9vzjtPoyQE

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Poznámky k zákonom

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...