Priecestie na Levočskej v Prešove sa bude prerábať. Stavebné povolenie dostal aj nový most cez Torysu

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

K dispozícii na stiahnutie je aj situačný výkres celej úpravy križovatky a priľahlých komunikácií Obrancov mieru - Levočská - Vlada Clementisa.

05. 03. 2017

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Okresný úrad v Prešove vydal 17. februára 2017 stavebné povolenie na rozšírenie tejto jednej z najzaťaženejších križovatiek v Prešove.

Súčasťou rekonštrukcie bude aj dobudovanie ďalšieho mosta cez rieku Torysu. Výsledkom bude úplná štvorprúdová komunikácia a širšie chodníky pre chodcov.

Dnes je komunikácia cez most iba trojprúdová a tvorí jedno z mnohých úzkych miest v prešovskej doprave v trase Poprad - Vranov nad Topľou.

Ten patrí v meste k najviac vyťaženému koridoru tranzitnej dopravy z východu na západ.

K rozšíreniu komunikácie na štyri pruhy samozrejme dôjde aj cez železničné priecestie na Levočskej ulici.

Levočskú ulicu pretína jednokoľajová trať Prešov - Plaveč.

Investorom celej stavby je Slovenská správa ciest.

Prešovská radnica s touto stavbou nemá nič spoločné, keďže komunikáciu, ako cestu 1. triedy, spravuje štát a nie samospráva.

2 a pol roka na takú stavbu bude pridlho

Okresný úrad stanovil v podmienkach stavebného povolenia predpokladaný termín začatia výstavby na august 2017, stavebné práce by mali byť ukončené po takmer 2,5 roku v decembri 2019.

Takéto trvanie považujem vzhľadom na rozsah a náročnosť prác za príliš dlhé. Opakujem, ide o práce na jednej z najviac dopravne zaťažených komunikácií v Prešove.

Prešovčania si tak kvôli výstavbe nevydýchnu od vyvolaných zápch zrejme ani ďalšie tri roky.

Chcem veriť, že v predstihu sa začne budovať najprv paralelný most a k obmedzeniu dopravy dôjde až neskôr na nevyhnutne krátku dobu.

Podľa dávnejších informácií by stavebný dvor celej stavby mal byť v priestore pred hadzanárskou halou smerom ku komunikácii, pred bytovkami na Obrancov mieru.

V súčasnosti prebieha ešte povoľovacie konanie na úpravu trolejbusovej trate.

K dispozícii je situačná výkresová dokumentácia stavby, ktorú si môžete stiahnuť, ako súčasť konania o povolení úpravy trolejbusovej trate - viď "Ďalšie odkazy" úplne dole.

V križovatke pribudnú ďalšie jazdné pruhy.

Nový most má vyrásť južne od súčasného, v smere toku rieky Torysa od neho. Negatívnym dôsledkom bude priblíženie komunikácie bližšie k bytovkám na Levočskej ulici pri železničnom priecestí.

Protihluková bariéra, zaslepenie ulíc

Podľa výkresovej dokumentácie je v tom mieste navrhnutá protihluková bariéra.

Výkres ukazuje, že dôjde aj ku zaslepeniu dvoch ulíc - Jazdecká ulica a Urbánková ulica.

Prešovskí motoristi tak prídu o šikovné skratky, ktoré v určitých smeroch odbremeňovali iné ulice.

Obyvateľov ulice Obrancov mieru, Pod Kalváriou a Pod Kamennou baňou nepoteší, že po dokončení dnes budovanej komunikácie od kruhového objazdu pri ZVL na Košickej ulicu až po mestskú halu (Pražská ulica) sa táto nová komunikácia spolu s Levočskou ulicou stane výhodnejšou pre vodičov v smere Sabinov - Košice, keďže na nej bude najmenej svetelne riadených križovatiek.

Zmena návykov vodičov zrejme zmení využívanie Vajanského ulice v neprospech ulice Obrancov mieru. Ako presne, to ukáže až budúcnosť a aktuálny stav dopravy v čase dokončenia viacerých dopravných stavieb, ktoré sú na území Prešova rozostavané.

Cyklocesta bude pod mostom

Projektanti rekonštrukcie využili skutočnosť, že výška hladiny v Toryse je väčšinou nízka. Cyklocestu okolo Torysy v projekte vedú na okraji koryta popod obidva mosty - súčasný starý a navrhovaný nový.

Pre cyklistov je toto riešenie spojenia Sídliska III a Sídliska II veľkým prínosom, nebude už nutné zachádzať po chodníkoch až na križovatku a tam čakať s chodcami na zelenú.

Riešenie môže každému cyklistovi ušetriť pri jazde aj niekoľko minút. Nehovoriac o získaní pocitu lepšej bezpečnosti, keďže križovanie frekventovanej cestnej komunikácie s chodníkom hore a cyklocesty dole, má byť mimoúrovňové.

V prípade zvýšenej hladiny sa zrejme chodník bude uzatvárať a po opadnutí hladiny a vyčistení od nánosov bahna opäť uvedený do prevádzky.

Proti stavebnému povoleniu sa v zákonnej lehote dá odvolať.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...