Priecestie na Levočskej v Prešove sa bude prerábať. Stavebné povolenie dostal aj nový most cez Torysu

K dispozícii na stiahnutie je aj situačný výkres celej úpravy križovatky a priľahlých komunikácií Obrancov mieru - Levočská - Vlada Clementisa.

05. 03. 2017

Autor: Richard Drutarovský, poslanec v období 2010 - 2018

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Okresný úrad v Prešove vydal 17. februára 2017 stavebné povolenie na rozšírenie tejto jednej z najzaťaženejších križovatiek v Prešove.

Súčasťou rekonštrukcie bude aj dobudovanie ďalšieho mosta cez rieku Torysu. Výsledkom bude úplná štvorprúdová komunikácia a širšie chodníky pre chodcov.

Dnes je komunikácia cez most iba trojprúdová a tvorí jedno z mnohých úzkych miest v prešovskej doprave v trase Poprad - Vranov nad Topľou.

Ten patrí v meste k najviac vyťaženému koridoru tranzitnej dopravy z východu na západ.

K rozšíreniu komunikácie na štyri pruhy samozrejme dôjde aj cez železničné priecestie na Levočskej ulici.

Levočskú ulicu pretína jednokoľajová trať Prešov - Plaveč.

Investorom celej stavby je Slovenská správa ciest.

Prešovská radnica s touto stavbou nemá nič spoločné, keďže komunikáciu, ako cestu 1. triedy, spravuje štát a nie samospráva.

2 a pol roka na takú stavbu bude pridlho

Okresný úrad stanovil v podmienkach stavebného povolenia predpokladaný termín začatia výstavby na august 2017, stavebné práce by mali byť ukončené po takmer 2,5 roku v decembri 2019.

Takéto trvanie považujem vzhľadom na rozsah a náročnosť prác za príliš dlhé. Opakujem, ide o práce na jednej z najviac dopravne zaťažených komunikácií v Prešove.

Prešovčania si tak kvôli výstavbe nevydýchnu od vyvolaných zápch zrejme ani ďalšie tri roky.

Chcem veriť, že v predstihu sa začne budovať najprv paralelný most a k obmedzeniu dopravy dôjde až neskôr na nevyhnutne krátku dobu.

Podľa dávnejších informácií by stavebný dvor celej stavby mal byť v priestore pred hadzanárskou halou smerom ku komunikácii, pred bytovkami na Obrancov mieru.

V súčasnosti prebieha ešte povoľovacie konanie na úpravu trolejbusovej trate.

K dispozícii je situačná výkresová dokumentácia stavby, ktorú si môžete stiahnuť, ako súčasť konania o povolení úpravy trolejbusovej trate - viď "Ďalšie odkazy" úplne dole.

V križovatke pribudnú ďalšie jazdné pruhy.

Nový most má vyrásť južne od súčasného, v smere toku rieky Torysa od neho. Negatívnym dôsledkom bude priblíženie komunikácie bližšie k bytovkám na Levočskej ulici pri železničnom priecestí.

Protihluková bariéra, zaslepenie ulíc

Podľa výkresovej dokumentácie je v tom mieste navrhnutá protihluková bariéra.

Výkres ukazuje, že dôjde aj ku zaslepeniu dvoch ulíc - Jazdecká ulica a Urbánková ulica.

Prešovskí motoristi tak prídu o šikovné skratky, ktoré v určitých smeroch odbremeňovali iné ulice.

Obyvateľov ulice Obrancov mieru, Pod Kalváriou a Pod Kamennou baňou nepoteší, že po dokončení dnes budovanej komunikácie od kruhového objazdu pri ZVL na Košickej ulicu až po mestskú halu (Pražská ulica) sa táto nová komunikácia spolu s Levočskou ulicou stane výhodnejšou pre vodičov v smere Sabinov - Košice, keďže na nej bude najmenej svetelne riadených križovatiek.

Zmena návykov vodičov zrejme zmení využívanie Vajanského ulice v neprospech ulice Obrancov mieru. Ako presne, to ukáže až budúcnosť a aktuálny stav dopravy v čase dokončenia viacerých dopravných stavieb, ktoré sú na území Prešova rozostavané.

Cyklocesta bude pod mostom

Projektanti rekonštrukcie využili skutočnosť, že výška hladiny v Toryse je väčšinou nízka. Cyklocestu okolo Torysy v projekte vedú na okraji koryta popod obidva mosty - súčasný starý a navrhovaný nový.

Pre cyklistov je toto riešenie spojenia Sídliska III a Sídliska II veľkým prínosom, nebude už nutné zachádzať po chodníkoch až na križovatku a tam čakať s chodcami na zelenú.

Riešenie môže každému cyklistovi ušetriť pri jazde aj niekoľko minút. Nehovoriac o získaní pocitu lepšej bezpečnosti, keďže križovanie frekventovanej cestnej komunikácie s chodníkom hore a cyklocesty dole, má byť mimoúrovňové.

V prípade zvýšenej hladiny sa zrejme chodník bude uzatvárať a po opadnutí hladiny a vyčistení od nánosov bahna opäť uvedený do prevádzky.

Proti stavebnému povoleniu sa v zákonnej lehote dá odvolať.

Sledujte môj profil: https://instagram.com/richard_drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...