Priebeh zasadnutia komisie pre územný plán, dopravu a životné prostredie zo dňa 2. 8. 2011 očami poslanca

Jednou z viacerých tém zasadnutia komisie bol zámer zmeniť územný plán mesta, ktorý sa môže dotknúť aj obyvateľov lokality Sídliska 2, oblasti za Kalváriou a časti smerom k Borkútu.

04. 08. 2011

Autor: Richard Drutarovský, poslanec v období 2010 - 2018

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Územný plán mesta

Územný plán mesta je veľmi dôležitý dokument a dotýka sa každého obyvateľa. Paradoxné je, že sa o neho obyvatelia zaujímajú veľmi málo, hoci jeho dôsledky na vlastnej koži potom zažívajú každý deň.

Ak vás to zaujíma trochu viac, pozrite si nižšie článok s názvom „Čo je to územný plán?“.

V komisii som k územnému plánu navrhol dve veci:

Terchovská ulica

Navrhol som, aby sme pri zmene územného plánu využili možnosť definovať kľúčové budúce komunikačné tepny v meste tam, kde predpokladáme rozvoj individuálnej bytovej výstavby (laicky povedané: rodinné domy).

Vznikol by tak zaväzný plán siete takýchto budúcich ciest, pričom by sme zadefinovali ich parametre. Čiže to, aké majú byť široké, či majú mať chodník a podobne. To preto, aby v budúcnosti, keď pribudnú rodinné domy, nebol problém patrične posilniť cesty, po ktorých bude v budúcnosti prechádzať viac áut, budú tam chodci, bude tam premávať verejná doprava.

Parametre by mali byť zadefinované tak, aby sa z nich dala určiť úroveň budúcej uličnej čiary.

Ako pilotnú komunikáciu som na komisii prezentoval Terchovskú ulicu a jej okolie, ktoré predstavuje priestor, kde predpokladám jej rozvoj o nové rodinné domy a rekonštrukcie doterajších. Užiť by si ho však mali aj „starousadlíci“.

Samozrejme, keďže územný plán je pre celé mesto, pozrieme sa v komisii na túto problematiku aj v iných lokalitách mesta.

Členovia komisie sa po diskusii s týmto názorom stotožnili.

Pre rozvoj lokality okolo Terchovskej ulice je toto kľúčová vec, pretože doteraz bola vždy výhovorka, že kým nebude jasné, čo s Terchovskou ulicou, tak sa nedá nič robiť.

Snažím sa o to aj za cenu, že asi za to pochvalu nedostanem, lebo je to pre niekoho len „papier“. Ale nejako to rozťať musíme. Územný plán ešte nerieši financovanie, ale je nevyhnutným predpokladom.

V novembri som mimochodom na túto principiálnu tému napísal článok do volebných novín s názvom „Budeme sa v Prešove cítiť ako Bratislavčania?“ Môžete si ho nájsť na internete alebo aj v jednom z odkazov na konci tohto textu, aby som sa nemusel opakovať, keď stačí len kliknúť.

Cyklotrasy

Navrhol som tiež, aby v prípade zmeny územného plánu, vznikla aj ucelená koncepcia cyklistických trás na území celého mesta, ktorá bude mať hlavu a pätu, trasy budú na seba nadväzovať a mať logiku.

Členovia komisie sa po diskusii s týmto názorom tiež stotožnili.

Cyklotrasy sú pre našu mestskú časť zaujímavé preto, že je to časť, ktorá ponúka Prešovčanom najvyšší potenciál trávenia voľného času. Sú tu mestské lesy, časti mesta z vidieckym charakterom, rieka, športoviská, Borkút, Kvašná voda a pod. Myslím, že je prospešné uvažovať, ako tieto časti prepojiť s iným časťami mesta cyklotrasami.

Cyklotrasy zároveň uľahčujú pohyb po našej štvrti aj jej obyvateľom a často sú súčasťou iných komunikácií, takže v optimálnom prípade sa zabije niekoľko múch jednou ranou.

Záplavové územia

Diskusia bola aj o povinnosti mesta vyznačiť záplavové územia. Vodohospodári o to radnicu už požiadali. Záplavová mapa bola zverejnená na internetovej stránke mesta a jej kópiu si môžete zobraziť cez jeden z odkazov nižšie.

Práce na územnom pláne sa posunú

Dohodli sme sa, že spustenie zmien územného plánu ešte nejaký mesiac - dva posunieme a najprv sa povenujeme zjednoteniu názoru v rámci komisie na uvedené témy.

Chcem vás poprosiť, ak máte k tomu akékoľvek podnety, aby ste sledovali zverejňované informácie k územnému plánu (napríklad na elektronickej úradnej tabuli) a tiež informácie na rokovanie komisie pre územný plán.

Ak v nich narazíte na čokoľvek, čo vo vás vyvolá potrebu reagovať, reagujte a môžete mi vašu reakciu dať na vedomie, prípadne ma v tejto veci osloviť ako poslanca či člena komisie. Najlepšie na zasadnutí výboru mestskej časti, ale ak sa to nepodarí, tak aj iným spôsobom.

Vždy najlepšie VOPRED! Po rozhodnutí sa už veci niekedy nedajú rýchlo ovplyvniť.

Wilec hôrka

Zaoberali sme sa návrhom riešenia stekajúcej vody na ulici pod Wilec hôrkou, ktorá nenápadne ničí cestnú komunikáciu, svah a širšie okolie. Riešením by mal byť odvodňovací rigol. Z informácií, ktoré som dostal k dispozícii som usúdil, že je vhodné tento zámer podporiť. Podotýkam však, že zatiaľ neexistuje projektová dokumentácia a o definitívnom áno či nie rozhodnú všetci poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Protihluková stena okolo trate

V materiáli o stavebných aktivitách v meste ma okrem iných zaujal zámer vybudovať protihlukovú stenu okolo železničnej trate na Pavlovičovom námestí.
Mnohí z nás to tam poznajú, ak si skracujete cestu od univerzity ku sporiteľni.

Podľa informácie by stena mala byť betónová, na východnej strane trate. Aby nevyzerala ako päsť na oko, tak s popínavými rastlinami. Malo by to byť súčasťou pilotného projektu opatrení železníc proti hluku.

Výstavbu steny platia železnice, je to ich zámer, takže nás môže tešiť, že sa rozhodli práve pre Prešov, lebo sa mohli rozhodnúť aj inak.

Ak vás téma hluku v meste zaujíma viac, našiel som niekoľko článkov na túto tému a prečítať si ich môžete v odkazoch na konci tohto textu.

Rôzne

V časti „Rôzne“ som požiadal o prípravu informácie o aktuálnom stave zámeru vybudovania obratiska MHD na Terchovskej ulici. Mala by byť predložená na niektoré ďalšie zasadnutie komisie.

Ďalšie materiály, ktoré o ktorých sme rokovali, si môžete pozrieť aj sami na stránke komisie. Po spracovaní a podpísaní zápisnice je možné si pozrieť aj zápisnicu a uznesenia.

Včera mi došla pozvánka na mimoriadne výjazdové zasadnutie komisie, na ktorom sa spolu s členmi komisie, ktorí nebudú na dovolenkách, pôjdeme zaoberať stavom rekonštrukcie základnej školy na ulici Čs. armády na Sídlisku 2.

Sledujte môj profil: https://instagram.com/richard_drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...