Pri bytovke vyrúbali strom, obyvatelia si vydýchli

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Obyvatelia bytoviek na ulici Marka Čulena sa už dlhodobo snažia o to, aby dosiahli výrub stromov v blízkosti ich okien.

06. 02. 2015

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Pri mojej dnešnej obchôdzke po uliciach našej mestskej časti zmluvná firma mesta práve orezávala konáre stromu na tejto ulici.

Keď som cez to isté miesto prechádzal o niekoľko hodín, zo stromu už ostal iba pahýľ, ktorý robotníci odstraňovali.

Podobných problematických miest je na našich sídliskách viac. Stromčeky zasadené pred desaťročiami sú dnes veľkými stromami a presahujú bytovky. Konáre sa tlačia do okien, líste a ihličie zostáva na strechách, kde komplikuje odtok vody pri dažďoch. Rastú aj obavy z poškodenia bytoviek v prípade, že strom poškodí napríklad vietor.

Situácia má citlivé riešenie, hoci nie vždy sa tak deje podľa predstáv obyvateľov bytoviek. Každý strom si totiž zaslúži ochranu.

Rastie totiž desaťročia a nie je v ľudských možnostiach tento prírodný proces urýchliť. No jeho odstránenie je vecou niekoľkých hodín. Strom sa sám nevie brániť. Svojou prítomnosťou zútulňuje prostredie, vytvára tieň, zmierňuje výkyvy teploty a dotvára mikroklímu pre obyvateľov bytoviek a aj chodcov.

V našom meste preto platí úzus, že každý "konflikt" medzi stromom a obyvateľmi bytovky sa posudzuje individuálne v tzv. výrubovom konaní na základe písomnej žiadosti.

Podanie žiadosti zjednodušuje tlačivo formulára na internetovej stránke nášho mesta.

Je nepísanou dohodou, že takúto žiadosť musia na úrad podať samotní občania, v tomto ich poslanci nezastúpia. Dôvodom je aj to, aby taká citlivá vec, akou je výrob stromu, vychádzala najlepšie z vôle obyvateľov, ktorých sa najviac dotkne.

Keďže strom je, obrazne povedané, nás všetkých - oznámenie o začatí každého výrubového konania sa zverejňuje na internetovej úradnej tabuli nášho mesta a ktokoľvek, kto sa cíti podanou žiadosťou o výrub dotknutý, sa v povoľovacom konaní môže vyjadriť.

Definitívne rozhodnutie má však v rukách úrad. Viem, že panuje drobná nespokojnosť s tým, že úrad mnohé žiadosti o výrub zamietne. Aj kvôli tomu však môžeme byť hrdí na to, že naše staršie sídliská majú pomerne príjemný charakter práve vďaka zeleni.

No na druhej strane, po citlivom posúdení v individuálnych prípadoch úrad výrub povolí. Tak, ako napríklad dnes na ulici Marka Čulena.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Poznámky k zákonom

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...