Prešovu končí už v stredu zmluva na komunálny odpad. Riešenie zatiaľ nemá. Hrozí kolaps

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Zmluva na likvidáciu prešovského komunálneho odpadu končí o tri dni - 15. februára 2017. Posledný pokus o uzatvorenie riadnej zmluvy skončil vo štvrtok neúspechom. "Košom" dali radnici nečakane všetky odpadové firmy.

12. 02. 2017

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Na zasadnutí prešovského mestského zastupiteľstva v stredu 8. 2. 2017 som vyzval radnicu, aby ma informovala o riešení hroziacej krízovej situácie.

Hrozba nevznikla náhle a ani neočakávane. Dala sa predvídať, ako súčasť boja odpadových skupín o mimoriadne lukratívnu dlhodobú zákazku v treťom najväčšom meste krajiny.

Boj o získanie prešovského odpadu sa v zastupiteľstve verejne začal už v júni 2014 neúspešným pokusom bývalého primátora Pavla Hagyariho o predĺženie vtedajšej zmluvy so spoločnosťou Ozón Hanušovce o ďalších 18 rokov až do roku 2032 bez súťaže.

Zastupiteľstvo napokon cúvlo a namiesto návrhu exprimátora Pavla Hagyariho schválilo môj návrh, aby sa uskutočnila riadna verejná súťaž.

Ani po vyše dva a pol roku sa prešovskej radnici nepodarilo úspešne ukončiť verejnú súťaž.

Na vytvorenie podmienok verejnej súťaže bolo počas vyše dvojročného obdobia vytvorených postupne niekoľko pracovných skupín. Druhá z nich v poradí, ktorú už menovala súčasná primátorka Andrea Turčanová, pripravila podmienky verejnej súťaže.

Súťaž sa uskutočnila, no po námietke jej výsledok zrušila Rada Úradu pre verejné obstarávanie.

Druhú súťaž zrušila primátorka po otvorení obálok s cenovými ponukami.

Dlhodobá zmluva vypršala bez vyriešenia, čo ďalej

Dlhodobá zmluva na likvidáciu komunálneho odpadu s predchádzajúcou spoločnosťou Ozón Hanušovce tak napokon skončila k zmluvne dohodnutému termínu dňa 31. augusta 2016, po dvadsiatich rokoch od jej podpísania.

Odvtedy prešovská radnica vysúťažila dve krátkodobé zmluvy cez štátny elektronický kontraktačný systém (EKS). Víťazom sa v obidvoch prípadoch stala trenčianska spoločnosť Marius Pedersen.

Krátkodobé súťaže mali preklenúť čas do vysúťaženia dlhodobého kontraktu s budúcim odberateľom komunálneho odpadu.

Reťaz krátkodobých zmlúv sa náhle prerušila

Prvá krátkodobá zmluva na likvidáciu 5 000 ton komunálneho odpadu bola uzatvorená na obdobie od 1. septembra 2016 do 9. novembra 2016. Hodnota zákazky bola 197 880 eur aj s DPH (t. j. 39,58 eur za tonu vrátane zákonného poplatku).

Druhá krátkodobá zmluva na likvidáciu 6 550 ton je uzatvorená na obdobie od 10. novembra 2016 do 15. februára 2017, čo je dátum najbližšej stredy.

Hodnota zákazky je 241 931 eur aj s DPH (t. j. 36,94 eur za tonu vrátane zákonného poplatku).

V mojom minulotýždňovom vystúpení som vyzval primátorku a riaditeľa mestských technických služieb, aby odpovedali na otázku, kam sa bude vyvážať odpad od 16. februára.

Najprv sa ujal slova riaditeľ technických služieb Milan Tóth, po ňom primátorka Andrea Turčanová.

Milan Tóth: "My sme zodpovední podľa zmluvy (s mestom, pozn. autora) primárne za zber a zvoz komunálneho odpadu. Sme mestu nápomocní a komunikujeme túto záležitosť, pretože nás sa týka, kde bude miesto odovzdania komunálneho odpadu - pretože s tým sú spojené náklady, menšie alebo väčšie, podľa toho, ako ďaleko bude miesto odovzdania komunálneho odpadu. Pokiaľ mám informácie, je otvorené ďalšie kolo EKS. V prípade, že to EKS nebude úspešné, budú musieť povedať experti na verejné obstarávanie, či bude vhodné situáciu riešiť priamym rokovacím konaním. To si ja netrúfam povedať. Ak nás mesto poverí nejakou úlohou, môžeme zvážiť, aký rámec vieme z pohľadu legislatívy naplniť."

Andrea Turčanová: "Bola otázka, čo robí radnica. Radnica vyhlasuje súťaž cez EKS. Zajtra do deviatej hodiny sa môžu dávať ponuky. Zároveň (radnica, pozn. autora) pripravuje súťaž podľa schváleného uznesenia mestského zastupiteľstva."

V stredu večer sa primátorka spoliehala, že aj po tretí krát sa cez kontraktačný systém niekto prihlási, dá mestu ponuku, automatizovaný kontraktačný systém s ním uzatvorí zmluvu a mesto bude mať kam vyvážať komunálny odpad do 30. apríla 2017 v objeme 5 500 ton za najviac 208 900 eur bez DPH (250 680 eur, t. j. 45,58 eur za tonu vrátane zákonného poplatku).

Do súťaže sa neprihlásil nikto

Vo štvrtok o desiatej hodine ráno prebehla automatizovaná súťaž v elektronickom kontraktačnom systéme. Ponuku však nedal nikto z vyše stovky oslovených dodávateľov. O minútu neskôr kontraktačný systém súťaž automaticky zrušil ako neúspešnú.

Priebeh celej súťaže je zverejnený v kontraktačnom systéme na adrese https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/96946

V zozname oslovených dodávateľov figurujú nielen dlhoročný minulý partner mesta Ozón Hanušovce a súčasný partner mesta Marius Pedersen, ale aj košická spoločnosť Kosit, ktorá má najbližšiu spaľovňu.

Megazákazka

V okolí je to jediná spaľovňa, ktorá vyhovuje podmienkam dlhodobej súťaže, ako ich schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 25. januára 2017.

Predpokladaná hodnota desaťročnej odpadovej megazákazky je 26 400 000 eur aj s DPH.

Pes je zakopaný hneď v prvej podmienke uznesenia. Hovorí, že predmetom zákazky je "Energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu formou R1".

Podľa zákona o odpadoch znamená skratka R1 "využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom". Takýto jediný možný spôsob stanovilo mestské zastupiteľstvo v rámcových podkladoch súťaže.

V dostupnej vzdialenosti a s kapacitou primeranou Prešovu ním disponuje iba košická spaľovňa.

Za uznesenie hlasovalo 17 poslancov.

Aktuálny stav

Krátkodobým vážnym problémom je teraz situácia v uliciach mesta od 16. februára, keďže mesto v tomto okamihu nemá s nikým uzatvorenú zmluvu ani iný vzťah na likvidáciu komunálneho odpadu.

V piatok som sa preto o celú vec zaujímal. Riešenie vzniknutej situácie sa ešte len hľadalo.

Hrozí Prešovu krízová situácia?

Ak sa do stredy večera nenájde v blízkom okolí nejaká spoločnosť, ochotná prijať prešovský komunálny odpad, vozidlá prešovských technických služieb nebudú môcť od štvrtka zvážať odpad zo sídlisk a od rodinných domov.

Ak sa aj niekto nájde, zaujímavou otázkou bude vyjednanie ceny, pretože v tomto prípade už nepôjde o súťaž.

Zaujímavé bude aj trvanie takého narýchlo dohodnutého kontraktu. Primátorka mesta bude musieť dobre zvážiť, čo a ako podpíše, aby mesto neporušilo súťažnú legislatívu a neriskovalo pokutu. Ak to bude len ďalší krátkodobý preklenovací vzťah, problém sa tým nevyrieši, len na čas odsunie.

Ak sa doslova v priebehu najbližších desiatok hodín taká spoločnosť nenájde, môže hroziť vzhľadom na logistické závislosti a prísnu odpadovú legislatívu, že sa odpadová kríza začne v prvých lokalitách obytnej zástavby prejavovať o ďalších niekoľko desiatok hodín, ako problém s preplnenosťou smetných nádob.

Odpad sa bude hromadiť po zemi a návrat do normálneho stavu bude dlhší a podstatne drahší.

Prešovčanom hrozí, že prvý krát pocítia na vlastnej koži dôsledky neľútostného boja o lukratívny odpadový biznis, v ktorom sa môžu stať rukojemníkmi.

Finále bez záujmu médií a verejnosti

Finále boja o prešovský odpad prebieha mimo záujmu médií a bez kontroly verejnosti.

Prvý decembrový pokus väčšiny poslancov znemožniť riadnu súťaž primátorka vetovala nepodpísaním uznesenia.

Druhý januárový pokus poslancov o schválenie súťažných podmienok s jediným skutočným súťažiacim bol úspešný, primátorka sa pod ich uznesenie podpísala.

Stačil z papiera prečítaný poslanecký návrh. Chýbajúca dôvodová správa nikomu z hlasujúcich nechýbala.

Ide pritom o najväčšiu prešovskú komunálnu zákazku tisícročia.

Jej predraženie môže zbytočne vytiahnuť z rodinných rozpočtov prešovských domácností stovky eur a vytvoriť nevýhodný záväzok do príliš dlhej budúcnosti.

(Informácie k ďalším odpadovým kauzám prešovskej radnice z minulosti, nájdete nižšie.)

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - rozhodnutie ministra číslo 77/2016 o stavebnom povolení

Rozhodnutie ministra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, číslo 12171/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29. 6. 2016 o zmene rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja...

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania, č. j. 03358/2016/SCDPK-56357 zo dňa 7. 9. 2016 pre stavbu Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat.

Pruské - kanalizácia a ČOV - prístupová cesta k ČOV - verejná vyhláška, oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pozemkov a nariadenie ústneho pojednávania, č. j. 233/2016 TS1-20/Po/1 zo dňa 15. 3. 2016 pre stavbu Pruské - kanalizácia a ČOV, prístupová cesta k...

Poznámky k zákonom

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...

Predaj nehnuteľnosti. Dokedy mám povinnosť podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

V minulom roku som predal nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) za ktorú som platil daň z nehnuteľností....

Premlčacia doba. Koľko trvá premlčacia doba? Čo je to premlčanie?

Štandardná premlčacia doba podľa Občianského zákonníka je tri roky. Vo veciach, na ktoré platí...

Priznal som sa k priestupku. Som automaticky vinný, ak sa v konaní o pokute nebránim?

Po obvinení z priestupku som sa v správnom konaní aktívne nebránil. Správny orgán ma uznal vinným...

Juraj Suchánek - Zákon o miestnych poplatkoch obsahuje viacero nezmyslov

Kupujete byt, staviate väčší dom alebo iba skleník na záhrade? Po novom sa vám to predraží. Podľa...

Zadržanie páchateľa. Môžem sám zadržať páchateľa?

Každá osoba má právo zadržať páchateľa za podmienok podľa trestného poriadku.

Vyrieši poplatok za rozvoj problém satelitov?

Od 1. novembra 2016 nadobudne účinnosť zákon 447/2015 Z. z., ktorý dáva samosprávam možnosť pri...