Prešovčania prídu o zeleň v detskom parku na Masarykovej ulici. Investor žiada povoliť stavbu obchodných priestorov

Keďže mi nikto nechcel priamo povedať, čo sa chystá na pozemku bývalého tzv. Detského parku na Masarykovej ulici, požiadal som radnicu o informáciu oficiálne. Niekoľko dní mám k dispozícii odpoveď.

06. 01. 2015

Autor: Richard Drutarovský, poslanec v období 2010 - 2018

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

V oficiálnom liste sa píše, že dňa 22. 10. 2014 požiadal vlastník pozemku o vydanie územného rozhodnutia na stavbu "Obchodné priestory - Masarykova ulica Prešov" na parcelách "KN-C č. 3902, 9789/1, 3794 a 9794".

Stavba má obsahovať 22 stavebných objektov a 4 prevádzkové súbory, píše sa v stanovisku radnice.

"Ústne konanie na predmetnú stavbu bolo zvolané na deň 9. 12. 2014 o 9.00 hod. a to formou verejnej vyhlášky", napísal riaditeľ stavebného úradu.

Pokračoval, že k tomuto investičnému projektu sa vyjadrili aj zástupcovia oddelenia hlavného architekta mesta a bol prerokovaný aj na zasadnutí výboru v mestskej časti číslo 4.

Podpísal primátor alebo primátorka územné rozhodnutie?

V polovici novembra si verejnosť naozaj všimla verejnú vyhlášku na elektronickej úradnej tabuli. Keďže dokumenty sa na elektronickej úradnej tabuli napriek mojim pripomienkam dodnes nearchivujú, neviem, či územné rozhodnutie bolo vydané. Ak nebolo, posúdenie celej stavby a rozhodnutie padlo na plecia novej primátorky mesta, ktorá sa funkcie ujala 15. 12. 2014.

Je veľký súbor obchodných budov v detskom parku vhodný?

Pozemok tzv. detského parku je v súkromných rukách. Napriek tomu je predmetom verejného záujmu a na mieste je otázka, či jeho likvidácia a zastavanie obchodnými budovami je vhodné.

Obyvatelia mesta v každých voľbách odovzdávajú svojim poslancom mimoriadne silnú právomoc. Je ňou rozhodovanie o územnom pláne.

Územný plán je oficiálny dokument, v ktorom poslanci do budúcnosti rozhodujú, aká výstavba je v ktorej časti mesta prípustná alebo neprípustná, a za akých podmienok.

Vyhlasuje sa ako všeobecne záväzným nariadením a je záväzný pre každého. Stavebný úrad je povinný rešpektovať vôľu samosprávy a nepovoliť stavbu, ktorá je v rozpore s územným plánom.

Čo hovorí o detskom parku územný plán?

Územný plán môžu poslanci v zásade kedykoľvek meniť. V praxi je s tým spojený istý byrokratický proces. Naviac, územný plán by sa nemal meniť pričasto a už vôbec nie z nejakého náhleho rozmaru, hoci aj to sa stáva.

Za každou jeho zmenou by mala byť premyslená koncepcia. Stavby a komunikácie, ktoré sú najprv iba naplánované v územnom pláne, sa totiž stanú po vybudovaní súčasťou mesta na desiatky až stovky rokov.

Naši predchodcovia zmenili územný plán na Masarykovej tak, že v hornej polovici detského parku už je prípustná výstavba.

Dolná polovica zatiaľ podľa plánu ostáva v pláne ako zeleň. V údajoch katastra vidieť, že k spodnej časti od parkoviska pri železničnom priecestí na Pavlovičovom námestí vedie parcela vo vlastníctve pravoslávnej cirkevnej obce, pričom v roku 2009 tam pribudlo vecné bremeno práva predchodu peši a autom na parcelu detského parku.

Čo urobí obrovská obchodná prevádzka s verejným priestorom na Masarykovej ulici?

Podľa oficiálneho stanoviska radnice sa majú stavebné objekty budúcich obchodných priestorov rozliehať aj na mestských pozemkoch. To sú tie spomínané parcely KN-C 9794 a 9798/1.

Ide o chodník od VÚB banky až po Bardejovský most a priľahlú zeleň.

Nemám k dispozícii podrobnú dokumentáciu. Mali ju zrejme k dispozícii bývalí poslanci výboru v mestskej časti č. 4 (slangovo tzv. Staré mesto).

Dá sa predpokladať, že ide o dopravné napojenie budúcich obchodných priestorov z komunikácie na Masarykovej ulici, približne oproti budove internátu elektrotechnickej priemyslovky a budovy bývalých "pozemných stavieb".

Obchodné priestory bude totiž potrebné zásobovať a je možné, že autami k nemu budú prichádzať aj kupujúci.

Sledujte môj profil: https://instagram.com/richard_drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...