Prešov zverejňuje súťažné podklady, záujemcovia už nemusia chodiť na úrad

Zmena zákona konečne prinútila prešovskú radnicu, aby súťažné podmienky vo verejnom obstarávaní zverejňovala na internete.

04. 05. 2014

Autor: Richard Drutarovský, poslanec v období 2010 - 2018

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Pričinila sa o to novela zákona o verejnom obstarávaní. Mesto Prešov má tiež konečne zriadený prehľadnejší "profil vrejného obstarávateľa" na stránkach Úradu pre verejné obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/5963), kde sú od istého času kompletné informácie o zákazkach vrátane súťažných podkladov.

Prečo je zverejňovanie súťažných podkladov dobré?

Doposiaľ sa zverejňoval iba oznam o verejnom obstarávaní, tzv. výzva na predkladanie ponúk, nie však súťažné podklady. Ukážme si to príklade súťaže na výstavbu obratiska vozidiel MHD na Terchovskej ulici v našej mestskej časti.

Do účinnosti novely, ak sa potenciálny záujemca chcel súťaže o zákazku zúčastniť, musel si z úradu vyžiadať kópiu súťažných podkladov. To znamenalo ísť na úrad, alebo si vyžiadať zaslanie súťažných podkladov poštou a podobne. Dosť byrokratické, však?

Okrem toho, že s tým úrad mal pri každom súťažiacom robotu, na úrade tiež ostal záznam, kto každý si súťažné podklady vyžiadal a tak sa dalo odhadnúť, kto sa asi súťaže zúčastní ešte skôr, ako ku doručeniu súťažných ponúk došlo. Kto touto informáciou disponoval, mohol aj nekalosúťažne konať.

Dnes je pri niektorých typoch zákazok povinnosť vopred nahrať súťažné podklady do profilu verejného obstarávateľa, aby boli v okamihu vyhlásenia súťaže k dispozícii.

Ktokoľvek s prístupom na internet si môže okamžite stiahnuť a pozrieť súťažné podklady. Odpadáva komunikácia s mestským úradom, celý proces je rýchlejší a môže v tejto etape zostať anonymnejší, čo je len dobre.

Záujemca si môže hneď urobiť obraz o predmete zákazky a rozhodnúť sa, či ponuku podá alebo nie.

Je to lepšie aj pre verejnosť, pretože ktokoľvek môže skontrolovať, čo chce vlastne Mesto Prešov obstarať a ak je to vhodné, tak reagovať, či prinajmenšom upozorniť, že niečo nie je v poriadku, napríklad ktoréhokoľvek poslanca, podať sťažnosť a podobne.

Známym problémom verejného obstarávanie je okrem rizika predražených a zmanipulovaných obstarávaní aj to, že sa neraz obstarávajú veci, ktoré vôbec nie sú potrebné.

Zverejňovanie súťažných podkladov pomôže vytvoriť tlak na to, aby sa o zbytočných obstarávaniach viac hovorilo a minimalizovali sa.

V samotnom zverejňovaní ešte sú síce niektoré nedotiahnuté technické detaily, no cieľ a úmysel zverejňovania súťažných podkladov považujem za správny.

Obratisko Terchovská, aký je stav?

Keďže som ako príklad zverejňovania súťažných podkladov uviedol zákazku na výstavbu obratiska MHD na Terchovskej ulici, pýyal som sa na aktuálny stav aj na pondelkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Odpoveď riaditeľky odboru strategického rozvoja je dostupná v oficiálnom videozázname.

Viac informácii o projekte stavby obratiska na Terchovskej ulici je v článkoch na konci tohto textu.

Čo by sa vo verejnom obstarávaní dalo zlepšiť?

Na našej radnici chýba plánovanie, konkrétne pri verejnom obstarávaní ide o tzv. plán verejného obstarávania.

Plán verejného obstarávania hovorí o tom, čo sa bude v nasledujúcom roku obstarávať.

Plán verejného obstarávania by mohlo schvaľovať zastupiteľstvo, ktoré každoročne schvaľuje rozpočet mesta.

Plán verejného obstarávania by bol podkladom aj pre prípravu dobrého rozpočtu. Umožnil by aj všetkým záujemcom o mestské zákazky, aby sa na verejné obstarávanie včas a dobre pripravili. Ich ponuky by tak mohli byť pre mesto a teda aj pre obyvateľov mesta výhodnejšie, dodané služby a tovary výhodnejšie.

Na radnici by mohli zamestanci mestského úradu vďaka plánu verejného obstarávania lepšie a kvalitnejšie pripraviť súťažné podklady, nevznikali by časové stresy a návaly práce, ktoré vedú neraz k fatálnym dôsledkom, keď sa sú uzatvárané nereálne zmluvy, súťaže sa musia opakovať, ceny navyšujú a čas márne plynie.

Keby som bol primátor, určite by som pripravoval každý rok plán verejného obstarávania a predkladal by som ho zastupiteľstvu na schválenie.

Sledujte môj profil: https://instagram.com/richard_drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...