Prešov hľadá najvýhodnejšie nakladanie s odpadmi, no odpadové firmy pozvánku nedostali

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

V júni sa takmer stalo, že mestské zastupiteľstvo na základe manipulatívnych informácií predĺži nevýhodnú zmluvu o spracovaní odpadu o ďalších 18 rokov bez akejkoľvek súťaže.

 

Vo finančnom vyjadrení sa už dnes obyvatelia mesta a podnikatelia na nakladanie s odpadom cez poplatky skladaju sumou okolo 3,5 milióna eur každý rok (105 000 000 slovenských korún ročne, za 18 rokov takmer 2 miliardy starých korún).

04. 08. 2014

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Na zasadnutí prešovského mestského zastupiteľstva tesne pred hlasovaním došlo k zvratu, keď zástanca schválenia nevýhodnej zmluvy, poslanec a zároveň podľa obchodného registra predseda predstavenstva mestskej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s., MUDr. Peter Klein, navrhol stiahnuť materiál o predĺžení zmluvy zo zasadnutia zastupiteľstva.

Zastupiteľstvo pod ťarchou argumentov materiál stiahlo. Po tom, ako primátor napriek ústnemu vyhláseniu pred hlasovaním o stiahnutí nedal hlasovať o mojom alternatívnom návrhu na vytvorenie odbornej pracovnej skupiny, som návrh predniesol ešte raz o niekoľko hodín v bode s všeobecnou rozpravou.

Zastupiteľstvo sa s mojim návrhom stotožnilo a schválilo uznesenie, aby vznikla odborná pracovná skupina, k jej činnosti primátor prizval viaceré subjekty podnikajúce v oblasti nakladania s odpadom, umožnil, aby sa na činnosti tejto skupiny podieľali a aby výstupom činnosti pracovnej skupiny boli podmienky pre verejnú súťaž.

Primátor uznesenie podpísal a poslal mi menovací dekrét "za člena odbornej pracovnej skupiny pre vypracovanie analýzy všetkých možností nakladania s odpadmi na území mesta".

Dozvedel som sa, že za poslancov boli do tejto pracovnej skupiny primátorom menovaní aj poslankyňa Svetlana Pavlovičová a poslanec Peter Klein.

V menovacom dekréte primátor uviedol, že zasadnutia pracovnej skupiny sa uskutočnia v priestoroch Mestského úradu v Prešove.

Primátor zvolal hneď prvé rokovanie pracovnej skupiny na 9. júla 2014 do kancelárie riaditeľa Technických služieb mesta Prešov, a. s., na Bajkalskú ulicu 33.

Tohto zasadnutia som sa nemohol zúčastniť kvôli vopred plánovanému pobytu v zahraničí, o čom som mestský úrad ešte v júni vopred písomne informoval.

Druhé rokovanie primátor zvolal na budúci týždeň, na pondelok 11. augusta 2014.

Napriek deklarovanému záujmu spoločností, podnikajúcich v oblasti nakladania s odpadmi, nemám informáciu o tom, že by boli informované o zasadnutiach pracovnej skupiny, hoci z uznesenia mestského zastupiteľstva vyplýva, že by mali byť a dokonca by sa na zasadnutiach pracovnej skupiny mali zúčastňovať.

Ich účasť, rovnako ako účasť ďalších odborníkov, ktorí k téme budú mať čo povedať, považujem za potrebnú a žiadúcu.

Ide mi o to, aby riešenie nakladania s opadom, ktoré Prešovčania a firmy v Prešove platia z poplatkov za odpad, bolo pre mesto a jeho obyvateľov dlhodobo výhodné a nie drahšie, ako musí byť.

K tomu je potrebné zvážiť všetky relevantné možnosti, mať čo najviac informácií, aby konečná inštancia, ktorou je mestské zastupiteľstvo, mohlo kvalifikovane a zodpovedne rozhodnúť, najlepšie po tom, ako o celej téme prebehne široká diskusia nielen v orgánoch mesta, ale aj vo verejnosti.

Viac informácií o schvaľovaní nevýhodnej zmluvy, s kópiami listín, záznamami a aj o pozadí mestskej firmy Technické služby mesta Prešov, a. s., nájdete v odkazoch na konci tejto stránky.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Podrobne monitorujeme:

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Opozícia pre spornú vyvlastňovaciu novelu podáva podnet na Ústavný súd

Sporná novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic...