Prešov hľadá najvýhodnejšie nakladanie s odpadmi, no odpadové firmy pozvánku nedostali

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

V júni sa takmer stalo, že mestské zastupiteľstvo na základe manipulatívnych informácií predĺži nevýhodnú zmluvu o spracovaní odpadu o ďalších 18 rokov bez akejkoľvek súťaže.

 

Vo finančnom vyjadrení sa už dnes obyvatelia mesta a podnikatelia na nakladanie s odpadom cez poplatky skladaju sumou okolo 3,5 milióna eur každý rok (105 000 000 slovenských korún ročne, za 18 rokov takmer 2 miliardy starých korún).

04. 08. 2014

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Na zasadnutí prešovského mestského zastupiteľstva tesne pred hlasovaním došlo k zvratu, keď zástanca schválenia nevýhodnej zmluvy, poslanec a zároveň podľa obchodného registra predseda predstavenstva mestskej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s., MUDr. Peter Klein, navrhol stiahnuť materiál o predĺžení zmluvy zo zasadnutia zastupiteľstva.

Zastupiteľstvo pod ťarchou argumentov materiál stiahlo. Po tom, ako primátor napriek ústnemu vyhláseniu pred hlasovaním o stiahnutí nedal hlasovať o mojom alternatívnom návrhu na vytvorenie odbornej pracovnej skupiny, som návrh predniesol ešte raz o niekoľko hodín v bode s všeobecnou rozpravou.

Zastupiteľstvo sa s mojim návrhom stotožnilo a schválilo uznesenie, aby vznikla odborná pracovná skupina, k jej činnosti primátor prizval viaceré subjekty podnikajúce v oblasti nakladania s odpadom, umožnil, aby sa na činnosti tejto skupiny podieľali a aby výstupom činnosti pracovnej skupiny boli podmienky pre verejnú súťaž.

Primátor uznesenie podpísal a poslal mi menovací dekrét "za člena odbornej pracovnej skupiny pre vypracovanie analýzy všetkých možností nakladania s odpadmi na území mesta".

Dozvedel som sa, že za poslancov boli do tejto pracovnej skupiny primátorom menovaní aj poslankyňa Svetlana Pavlovičová a poslanec Peter Klein.

V menovacom dekréte primátor uviedol, že zasadnutia pracovnej skupiny sa uskutočnia v priestoroch Mestského úradu v Prešove.

Primátor zvolal hneď prvé rokovanie pracovnej skupiny na 9. júla 2014 do kancelárie riaditeľa Technických služieb mesta Prešov, a. s., na Bajkalskú ulicu 33.

Tohto zasadnutia som sa nemohol zúčastniť kvôli vopred plánovanému pobytu v zahraničí, o čom som mestský úrad ešte v júni vopred písomne informoval.

Druhé rokovanie primátor zvolal na budúci týždeň, na pondelok 11. augusta 2014.

Napriek deklarovanému záujmu spoločností, podnikajúcich v oblasti nakladania s odpadmi, nemám informáciu o tom, že by boli informované o zasadnutiach pracovnej skupiny, hoci z uznesenia mestského zastupiteľstva vyplýva, že by mali byť a dokonca by sa na zasadnutiach pracovnej skupiny mali zúčastňovať.

Ich účasť, rovnako ako účasť ďalších odborníkov, ktorí k téme budú mať čo povedať, považujem za potrebnú a žiadúcu.

Ide mi o to, aby riešenie nakladania s opadom, ktoré Prešovčania a firmy v Prešove platia z poplatkov za odpad, bolo pre mesto a jeho obyvateľov dlhodobo výhodné a nie drahšie, ako musí byť.

K tomu je potrebné zvážiť všetky relevantné možnosti, mať čo najviac informácií, aby konečná inštancia, ktorou je mestské zastupiteľstvo, mohlo kvalifikovane a zodpovedne rozhodnúť, najlepšie po tom, ako o celej téme prebehne široká diskusia nielen v orgánoch mesta, ale aj vo verejnosti.

Viac informácií o schvaľovaní nevýhodnej zmluvy, s kópiami listín, záznamami a aj o pozadí mestskej firmy Technické služby mesta Prešov, a. s., nájdete v odkazoch na konci tejto stránky.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Podrobne monitorujeme:

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...