Poslancovi odmietli dať zmluvy o odpade v Prešove. Pomohol až infozákon. Chystá sa nevýhodný dodatok na 18 rokov

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Pred poslancov mieri bez akejkoľvek súťaže dodatok k zmluve o skládkovaní odpadov na 18 rokov. Podľa môjho názoru nie je výhodný pre Prešovčanov. Moju pochybnosť nikto nevyvrátil a z kompetentných sa o to ani nikto nesnaží. Bezprostredný dôvod na podpis dodatku neexistuje, no smerom do národnej rady putuje novela zákona, ktorá má obmedziť dĺžku podobných zmluvných vzťahov na 5 rokov. Ak nelegitímní členovia predstavenstva technických služieb stihnú dodatok podpísať skôr, päťročný limit bude v prípade jeho schválenia fakticky obídený.

10. 06. 2014

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Pre väčšinu domácností v Prešove sú poplatky za odpad najväčšou položkou, ktorú z rodinného rozpočtu platia mestskej samospráve. Pre obyvateľov bytov je platba za odpad viac, ako platba za daň z bytu.

Vyzbierané peniaze od obyvateľov a firiem za odpad putujú potom z mestského rozpočtu do mestskej firmy Technické služby mesta Prešov, a. s. Väčšina z nich touto mestskou firmou len pretečie a odchádza do dvoch súkromných firiem Ozón Hanušovce, a. s., a Duteko, a. s.

Technické služby majú s uvedenými firmami zmluvné vzťahy vytvorené zmluvami, ku ktorým bolo podpísaných množstvo dodatkov.

So spoločnosťou Duteko, a. s., je podpísaná zmluva o prekládke komunálneho odpadu a jeho preprave na skládku z 5. 1. 1998. K nej bolo podpísaných 8 dodatkov, posledný podpísal poslanec Stanislav Grega v roku 2012, uvádzaný ako člen predstavenstva technických služieb.

So spoločnosťou Ozón Hanušovce, a. s., je podpísaná zmluva o skládkovaní tuhého komunálneho odpadu z 25. 10. 1996. K nej bolo podpísaných tiež 8 dodatkov, posledný podpísal poslanec MIlan Laca v roku 2010, vtedy ako člen predstavenstva technických služieb.

Aby som pochopil podrobnosti týchto zmluvných vzťahov, vyžiadal som si cez interpeláciu vedenia technických služieb kópie týchto zmlúv a ich dodatkov.

Vedenie technických služieb mi ich ako poslancovi odmietlo poskytnúť a tak som zaslal oficiálnu infožiadosť podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Technické služby zareagovali až na infožiadosť a niektoré informácie mi poslali. Ďalšie informácie aj tak odmietli poskytnúť.

Obidve zmluvy vrátane dodatkov mi však poslali.

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 26. 5. 2014 bol totiž predložený materiál o odpadoch.

Bol formulovaný veľmi šalamúnsky, povedal by som, že zavádzajúco.

Ak by ho poslanci schválili tak, ako ho úrad navrhol, mohol by byť následne podpísaný dodatok č. 9. k zmluve o skládkovaní tuhého komunálneho odpadu. Materiál by sa totiž vykladal tak, že poslanci odhlasovaním navrhovaného uznesenia vlastne súhlasili s podpisom nevýhodného dodatku.

Mnohí si to nevšimli, keďže samotný dodatok nebol súčasťou schvaľovaného materiálu a ani názov materiálu nijako nenaznačoval, že ide o schválenie dodatku k zmluve.

Keďže sa snažím materiály naštudovať, ak je to možné a je na to časový priestor, upozornil som na to v diskusii.

Keďže sú diskusie v súčasnosti vysielané v priamom prenose v televízii a záznam je uložený v internete, každý má možnosť si tento záznam pozrieť a pozorne vypočuť.

Na konci diskusie sa podarilo dosiahnuť, že nebol schválený podpis zmluvy ale to, aby navrhovaný dodatok bol pred prípadným "odobrením" v mestskom zastupiteľstve prerokovaný v niektorých komisiách mestského zastupiteľstva.

To sa stalo minulý týždeň, keď bol materiál predložený pred členov komisie pre životné prostredie až tak povediac na stôl. Hlasovali sme o ňom, bol som z prítomných jediný, ktorý nehlasoval za odporúčacie stanovisko.

Navrhovaný dodatok považujem za nevýhodný, lebo cena za ukladanie odpadu nevzišla zo súťaže a vyzerá byť pomerne vysoká.

Preto nemožno povedať, že z množstva iných firiem v okolí, ktoré vedia likvidovať odpad a mali by o to záujem, je cena navrhnutá firmou Ozón Hanušovce, tá najvýhodnejšia.

Naviac, množstvo nákladov, ktoré sprevádzajú nakladanie s odpadom, tento navrhovaný text dodatku ani nerieši.

V poriadku nie je ani dĺžka zmluvného vzťahu. Osemnásť rokov je z hľadiska záujmov obyvateľov mesta škodlivo pridlhá doba.

Na pováženie je skutočnosť, že návrh dodatku si nevyžiadalo mesto, ale prišla s ním bez odôvodnenia samotná firma.

O zmluve by sa malo podľa uznesenia rozhodnúť na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa očakáva už v tomto mesiaci.

Ďalšie informácie z minulosti, týkajúce sa odpadu v Prešove a technických služieb, nájdete v článkoch nižšie.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Podrobne monitorujeme:

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...