Pomôžte mi pomôcť vám!

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Ako mi môžete pomôcť vyriešiť problém, ktorý vás trápi? Čo môžete urobiť, aby sa vašim problémom začal čo najskôr zaoberať kompetentný človek?

02. 01. 2017

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Považujem komunikáciu medzi obyvateľmi a poslancami za nevyhnutnú. Osobne sa teším, keď som mnou komunikujete. Chcel by som vás v tom povzbudiť. Prečo?

V najmenšom volebnom obvode nášho mesta žije okolo 8 000 dospelých obyvateľov. V celom meste je to takmer 74 000 ľudí.

Je nemožné, aby poslanec poznal všetkých osobne. Aby vedel, kto má aký názor, aké každodenné problémy, čo ho trápi a čo očakáva.

Poslanec má byť užitočný svojim spoluobčanom. Vybrali si ho najväčším počtom hlasov spomedzi seba, aby ich zastupoval v orgánoch mesta. Dostal dôveru a šancu aj od tých, ktorí ho osobne možno ešte ani nestretli. Zverili mu moc a kompetencie na prijímanie niektorých rozhodnutí.

Prosba č. 1: Kontaktujte ma, prosím

Preto sa mi prosím ozývajte. Aby som dokázal čo najlepšie pôsobiť v orgánoch mesta, potrebujem poznať vaše názory a požiadavky. Môžem ich správne tlmočiť len vtedy, ak o nich viem. Najlepšie priamo od vás.

Neváhajte sa podeliť s vašimi názormi, nápadmi a podnetmi. Ale aj s kritikou. Hoci je občas nepríjemná, konštruktívna kritika dokáže v správnej chvíli vrátiť človeka na zem, uvedomiť si chybu a veci napraviť.

Ak máte pocit, že niečo povedať, zatelefonovať alebo napísať komunálnemu poslancovi nemá zmysel, lebo možno o to ani nemá záujem - prosím, vyskúšajte to. Váš dojem nemusí platiť u každého poslanca.

Prosba č. 2: Zvažujte skutočné právomoci poslanca, prosím

Predstavte si na chvíľu, že ste jeden z obyvateľov, ktorý kandiduje v komunálnych voľbách. Tá predstava nie je nereálna, lebo nezávisle kandidovať môže každý, ak sa tak sám rozhodne.

Teraz si predstavte, že spoluobčania si vás zvolili za svojho poslanca.

Ako poslanec budete aj naďalej stále pracovať vo svojom civilnom zamestnaní presne tak, ako pred voľbami. Zákon hovorí, že funkcia komunálneho poslanca sa vykonáva popri pracovnom pomere alebo inom obdobnom vzťahu.

V praxi to znamená, že poslaneckým záležitostiam sa budete venovať najmä vo svojom voľnom čase, až na niektoré výnimky.

Čas si na to budete musieť nájsť popri zvládaní svojich pracovných a rodinných povinností.

Tak sa to aj očakáva, keďže kandidátom na poslanca sa človek stáva dobrovoľne a za vopred stanovených podmienok výkonu poslaneckého mandátu.

Napríklad poslankyňa - zdravotná sestra - pracuje naďalej v nemocnici a pomáha liečiť pacientov. Aj preto sa väčšina zasadnutí orgánov mesta odohráva v popoludňajších alebo podvečerných hodinách.

Poslankyňa - učiteľka - naďalej učí deti presne tak isto, ako učila v čase, keď poslankyňou nebola.

Poslanec - vodič - hoci je poslancom, najprv musí odšoférovať v práci svoje zamestnávateľom určené kilometre.

Pýtate sa, čo vlastne môže a má robiť poslanec?

Voliči zverili každému zvolenému poslancovi veľmi jasné a konkrétne rozhodovacie právomoci. Sú popísané v zákone o obecnom zriadení.

Zákon mu prikazuje, že spolu s ďalšími poslancami má rozhodovať hlasovaním o tých najzákladnejších otázkach života mesta. Deje sa to verejne a len počas zasadnutí mestského zastupiteľstva, spravidla raz za jeden až tri mesiace.

Ide o rozhodnutia so značným dopadom na každodenný život.

Mal by rozhodovať podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia, ako sľúbil v poslaneckom sľube - a nie zo sebeckých dôvodov alebo preto, že mu niekto ukáže, ako má hlasovať, aby si zachoval status a s ním spojené výhody.

Mimo zasadnutí zastupiteľstva sa oprávnenia a možnosti poslanca veľmi nelíšia od práv a možností ktoréhokoľvek občana. Všetky povinnosti a oprávnenia poslanca nájdete v § 25 spomenutého zákona. Odkaz na zákon je vyššie.

Poslanec sám nemá žiadnu rozhodovaciu a ani výkonnú právomoc. Nemôže sám o ničom rozhodnúť a ani nikomu nič nariadiť.

Ak teda máte otázku alebo problém, ktorý spadá priamo do rozhodovacej právomoci poslanca, obráťte sa samozrejme priamo so svojou požiadavkou na jedného alebo viacerých poslancov. Aj na to by poslanci mali byť.

O tom, ako môžete najlepšie postupovať vo všetkých ostatných prípadoch, píšem ďalej.

Píšem aj o tom, ako by ste mohli postupovať, ak neviete rozlíšiť, čo presne má kto na starosti. Nezúfajte, má to riešenie!

Kto teda rieši každodennú agendu radnice?

Sú to zamestnanci radnice - mestského úradu.

Bežný komunálny poslanec nemá žiadne výkonné právomoci a žiadny priamy dosah na zamestnancov mestského úradu, a ani na výkon ich každodennej práce.

Ani to nie je dosť dobre možné, keďže poslanec sa rovnako ako každý zamestnaný človek musí stále naplno venovať svojmu pôvodnému zamestnaniu.

Práve výsledkov práce zamestnancov mestského úradu sa však týka väčšina podnetov, požiadavok alebo sťažností od obyvateľov.

To, že poslanec nemá žiadne výkonné kompetencie je však v poriadku. Prečo?

Za zamestnancov mestského úradu zodpovedá primátor, ktorý ich každý deň riadi, určuje im úlohy, má ich kontrolovať, určovať plat a rozdeľovať odmeny. Keďže primátor má aj ďalšie povinnosti, na pomoc si priberá prednostu mestského úradu.

Primátor je rovnako ako poslanci priamo volený obyvateľmi mesta. Aby zamestnanci nemali dvoch pánov, tak podľa zákona poslanec nemá žiadnu moc nad zamestnancami mestského úradu. Nemôže ich nijako priamo riadiť, ani im dávať úlohy alebo pokyny. Zamestnanci veľmi dobre vedia, kto by mal byť ich šéfom.

Šikovný poslanec si však dokáže vytvoriť neformálny vplyv aj tam, kde nemá žiadne priame právomoci.

Spojením svojho neformálneho vplyvu a oficiálnych kompetencií môže niekedy presadiť svoju vôľu, dosiahnuť zmenu a vyvolať určité konanie primátora alebo zamestnancov mestského úradu.

Prosba č. 3: Kontaktujte aj priamo kompetentných, nielen poslanca, prosím

Jednou z najčastejších požiadaviek voči poslancovi je, aby niečo priamo zabezpečil, zariadil alebo vyriešil.

Vyššie som napísal, že poslanec nemá žiadnu výkonnú kompetenciu, žiadnych podriadených, nikomu nie je oprávnený dať úlohu alebo pokyn. Takú kompetenciu má totiž na mestskom úrade len primátor.

Poslanec vykonáva poslanecký mandát vo svojom voľnom čase a popri svojom riadnom zamestnaní. Nezúčastňuje sa nijako každodenného chodu mestského úradu a nemá o ňom pochopiteľne najčerstvejšie a najpresnejšie informácie.

Najčastejšia chyba...

Najčastejšou chybou je, ak sa v dobrej viere obrátite na poslanca s problémom, na ktorého vyriešenie je určený, platený a zodpovedný niekto iný.

Je v poriadku, ak sa poslanec priamo od vás dozvie o nejakom probléme. Obracajte sa na poslancov aj naďalej, ale... odporúčam neskončiť len pri tom.

Lebo to zároveň môže znamenať aj to, že sa o vašom probléme nemusí včas dozvedieť ten správny človek, kto ho má vyriešiť. Keďže sa o tom od vás nedozvie, nezačne ho ani riešiť.

Prípadne sa o tom neskôr od poslanca dozvie, ale už len sprostredkovane. Stratí sa pritom čas a obyčajne dôjde aj ku skresleniu, ako sa to pri ľudskej komunikácii niekedy stáva. Nedorozumenie zabráni vec riadne vyriešiť.

Ďalšou nevýhodou je, že neviete, či sa vašim problémom už niekto naozaj zaoberá a s akými výsledkami.

... a ako sa jej vyhnúť?

Prešovský mestský úrad trpí byrokraciou. Dokáže neuveriteľne skomplikovať a predražiť riešenie mnohých problémov, často bez výsledku. Píšem to na rovinu, lebo sa s tým treba popasovať. Bolo by nesprávne zahmlievať to.

Okrem množstva pravidelných činností, ktoré úrad vykonáva stále dookola, väčšinu agendy vykonáva úradníctvo len na základe podnetov.

Tie sa dostávajú zvonku do vnútra úradu len cez niektorý z oficiálnych byrokratických kanálov. Ostatné väčšinou ignoruje. Problémy na riešenie aktívne nevyhľadáva, skôr naopak.

Niekedy máte pocit, že problémy z prostredia mimo úradu vlastne narúšajú zabehnutý kolobeh úradných činností.

Pracovnou metódou býva neraz odstupovanie problému inému odboru - až dovtedy, kým niektorý odbor v reťazci nenájde dôvod, prečo vec nemožno ďalej riešiť.

Úrad je zameraný hlavne na vyvíjanie činnosti, oveľa menej na dosahovanie výsledkov a vyriešenie problémov zvonku.

Za "vyriešenie" problému sa neraz považuje "napísanie odpovede" alebo "odstúpenie podnetu" niekomu inému, nie jeho ozajstné vyriešenie.

Nie je nič neobyčajné, ak sa stovky podobných problémov riešia ako stovky jednotlivých prípadov - a nie ako jeden systémový problém s koncepčným riešením.

Ak ste sa dočítali až sem, nebuďte bezradní, prosím

Ešte nedávno sa nedalo ani jednotne zistiť, čo sa deje so všetkými podnetmi. Zvonku sa to javilo tak, že sa podnety vytratili bez vyriešenia a nedalo sa reálne dopátrať prečo.

Na môj popud začala radnica v roku 2012 akceptovať podnety širokej verejnosti cez internetový portál Odkaz pre starostu. Výhodou bolo, že sa konečne dalo verejne sledovať a skontrolovať vyriešenie každého podnetu. Portál funguje dodnes (informácia platí ku dňu písania tohto článku). Na mestskom úrade ho sledujú a podnetmi sa zatiaľ zaoberajú.

Tento prvý systém bol v roku 2016 doplnený interným centrálnym systémom podávania a sledovania podnetov a požiadaviek občanov cez internet.

Technicky síce nie je úplne najmodernejší a má svoje "muchy", ale funkčne priniesol do byrokracie trochu prievanu. Tá sa ho zatiaľ zhostila svojským spôsobom a niektoré podnety, označené ako vyriešené, nimi občas v skutočnosti vôbec nie sú. Ale v priemere ide o posun vpred. Hoci stále platí, že mnohé procesy na úrade by si zaslúžili postavenie na iný základ.

Systém ukončil stav, keď dovtedy nebolo nikomu zvonku a ani zvnútra jasné, aké všetky podnety vôbec radnica rieši, komu konkrétnemu boli pridelené na vyriešenie a ako sa s nimi vysporiadala. Nečudo, že to odrádzalo mnohých od riešenia čohokoľvek.

Aká je pointa?

Keď váš podnet alebo požiadavku vložíte do systému, môžete zásadne urýchliť jeho vyriešenie. Mne tým pomôžete vplývať na mestský úrad tak, aby sa vaša vec napokon zdarne vyriešila, ak je to možné.

Prosba č. 4: Vložte váš podnet do systému, prosím

Ak ste sa dočítali až sem, zrejme už viete alebo tušíte, pri ktorých typoch podnetov je rozumné, aby ste ich najprv vložili do registra podnetov na mestskej internetovej stránke.

Na konci píšem, ako môžete postupovať, ak si v tom nie ste úplne istí resp. istá.

Systém pre vkladanie a sledovanie podnetov a požiadaviek občanov "eGOV:Podnety a požiadavky občanov" nájdete na internetovej adrese:

http://egov.presov.sk/Default.aspx?NavigationState=921:0:

Aby to naozaj pomohlo, prosím o zohľadnenie týchto zásad:

 1. Zadávací formulár vyvoláte tlačidlom "Podať nový podnet".
 2. Podrobne si najprv prezrite formulár, či budete vedieť presne poskytnúť všetky požadované informácie.
 3. Ak áno, pokračujte vyplňovaním formulára. Odporúčam rešpektovať pokyny na vyplňovanie.
 4. Podnet vyplňte po vecnej stránke čo najpresnejšie a najzrozumiteľnejšie.
 5. Dôležité: Podnet čo najpresnejšie lokalizujte, ak ide podnet, ktorý sa týka konkrétneho miesta.
  Je výhodou, ak viete poskytnúť GPS súradnice alebo aspoň odkaz na presnú polohu cez Google Maps (vyzerá to napríklad takto http://goo.gl/maps/Xof2nGcRi3x, takto http://goo.gl/maps/7ahHERSY7xA2 alebo takto: 49.001843, 21.238940).
  Menej presné je zadanie adresy, ale je to lepšie, ako nič. Presná lokalizácia značne uľahčí pochopenie a spracovanie podnetu. Zlá lokalizácia môže znemožniť riešenie podnetu.
 6. Ak máte fotografie alebo nejaké súvisiace dokumenty, nahrajte ich tiež.

Počkajte na posúdenie vášho podnetu a jeho zverejnenie. Nemusí to nastať hneď, obzvlášť, ak podnet vložíte mimo úradných hodín. Vráťte sa preto na stránku napríklad na ďalší deň.

Poznačte si pridelené číslo podnetu

V okamihu, keď je váš podnet zverejnený, systém mu pridelí označenie (číslo podnetu). Mail o tom nedostanete, musíte si to dohľadať v registri podnetov.

Prostredníctvom čísla podnetu viete svoj podnet nájsť a sledovať jeho vybavovanie, vrátane mena referenta.

Konkrétneho referenta viete nájsť v telefónnom zozname úradu a osloviť ho aj priamo mailom alebo telefonicky.

Telefónny zoznam mestského úradu však nie je urobený veľmi šikovne, niekedy kontakt na referenta rýchlejšie vygooglite. Ja to tak robím, aby som nestrácal zbytočne čas.

Vidíte aj všetky ostatné podnety a tak si môžete urobiť názor na prácu mestského úradu.

Prosba č. 5: Môžete mi poslať mail s informáciou o podanom podnete

V tom čase by sa už teoreticky mal podnetom zaoberať niekto kompetentný.

Ak považujete za potrebné, aby som o tom vedel, môžete mi poslať mail s číslom vášho podnetu.

Budeme tak obidvaja presne vedieť, o čom sa budeme ďalej rozprávať.

Prosím, pridajte do mailu okolnosti, ktoré ste z nejakých dôvodov nechceli uviesť do podnetu, ale chcete, aby som o nich vedel.

Veľmi pomôžete, ak mi do mailu napíšete aj to, že:

 1. ste si prečítali tento článok (názov je úplne na začiatku) a píšete mi po jeho prečítaní - budem vedieť, že niektoré súvislosti už poznáte a nemusíme nimi strácať čas,
 2. akú akciu odo mňa v celej veci očakávate - neraz stačí, ak napíšete, že mi vec v danom okamihu zatiaľ len posielate na vedomie. Ja už budem vedieť, že sa niečo deje a viem, čo si mám všímať.

Prosba č. 6: Zavolajte mi, ak nemáte istotu, čo je najvhodnejšie, prosím

Záleží mi na tom, aby sa veci riešili správne a pri tom čo najjednoduchšie.

Komunikáciu s vami považujem za potrebnú a opäť vás aj týmto chcem k nej povzbudiť.

Možno sa cítite nesvoji, ale napriek tomu neváhajte kontaktovať poslanca. Malo by byť predsa normálne, že sa spolu rozprávame.

V článkoch nižšie nájdete ďalšie informácie o tom, ako ma môžete kontaktovať resp. v akých situáciách je vhodný ktorý spôsob kontaktovania (telefonicky, mailom, osobne, cez sociálne siete alebo inak).

Teším sa na vašu odozvu.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Opozícia pre spornú vyvlastňovaciu novelu podáva podnet na Ústavný súd

Sporná novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic...