Satirici reagujú na rezidentské parkovanie v Prešove. Čo sa chystá?

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Už vyše roka sa na prešovskej radnici pracuje na zavedení rezidentského parkovania v Prešove. Oficiálnych široko publikovaných informácií je však stále žalostne málo, z čoho sa začína rodiť panika. Jedno z elektronických médií na to zareagovalo satirou.

28. 10. 2016

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Nedostatok informácií medzi verejnosťou môže napokon rozhodnúť o tom, či k zlepšeniu parkovania v dohľadnej dobe dôjde - alebo všetko ostane po starom.

Alebo v tom horšom prípade sa téma spolitizuje natoľko, že riešenie zanikne v množstve dohadov, ktoré sformujú verejnú mienku proti akémukoľvek riešeniu.

Plán vedenia prešovskej radnice dnes počíta so schválením nariadenia o parkovaní na sídliskách v decembri 2016 a s jeho uvedením do praxe od 1. júla 2017 v celom meste.

(Upozornenie: Tento článok alebo jeho časti sa priebežne dopĺňajú podľa diskusie, prichádzajúcich názorov, pripomienok a môžu sa v budúcnosti zmeniť.)

Myslím si, zostáva kriticky málo času. Okrem úzkeho kruhu tvorcov nariadenia (a hŕstky aktívnych záujemcov o tému) v podstate nikto ďalší nepozná koncepciu toho, čo sa chystá.

O nariadení sa v poslednom čase už diskutovalo na jednom zo zasadnutí mestskej rady a už na minimálne troch verejných zasadnutiach komisie zastupiteľstva pre dopravu.

Bez verejnej diskusie to nepôjde

Padlo mnoho pripomienok k detailom. Tie zatiaľ preskočím.

Dôležitejšie je, že zaznievajú dlhodobo pripomienky, že bez poriadnej verejnej prezentácie zámeru a poctivej verejnej diskusie je zavedenie akejkoľvek parkovacej politiky odsúdené na neúspech - ešte pred jej narodením.

Povedzme si to nahlas. Prešovskej radnici je stále zatiaľ najbližší systém prípravy vážnych rozhodnutí za "zatvorenými dverami". Pre "insiderov" je to totiž tak najpohodlnejšie.

Práve v tomto prípade to však môže vážne ohroziť zmeny, ktoré by mali zlepšiť pocit obyvateľov sídlisk a centra mesta pri parkovaní.

V posledných dňoch sa radnica po viacerých apeloch aspoň začala snažiť o téme pomerne ťažkopádne komunikovať. Je to nezvládnuté, lebo sa zdá, že väčšina diskutujúcich má informácie z druhej ruky cez sociálne siete, médiá - ale nie informácie z radnice.

Radnica zriadila špeciálnu e-mailová adresu. V tlačovej správe radnice zo 7. 10. 2016 sa k tomu píše:

"„Mojim cieľom je, aby obyvatelia s trvalým pobytom v Prešove mali zabezpečené k svojmu bytu parkovacie miesto pre jedno vlastné motorové vozidlo,“ pripomína  primátorka Andrea Turčanová.

(...)

Radnica navyše vytvorila aj špeciálnu mailovú adresu parkovanie@presov.sk, kam Prešovčania môžu smerovať svoje otázky týkajúce sa parkovania na území mesta. Záver procesu však bude patriť poslancom, ktorí budú rozhodovať o prijatí tohto dôležitého všeobecne záväzného nariadenia."

Nuž ťažko môžno očakávať od verejnosti posielanie otázok k niečomu, čo ešte väčšina verejnosti vôbec nepozná.

Zásadným omylom, ktorý tlačová správa zrejme nezamýšľane obsahuje, je konštatovanie, že "záver procesu bude patriť poslancom".

Omyl spočíva v tom, že v skutočnosti zodpovedá za zavedenie zmien v parkovaní výkonná časť radnice, teda jej zamestnanci na čele s primátorkou mesta.

Splodenie všeobecne záväzného nariadenia hlasovaním v mestskom zastupiteľstve je totiž síce potrebnou, ale vôbec nie najťažšou úlohou.

Tou skutočne ťažkou úlohou bude až celoplošné zavedenie parkovacieho systému do každodenného života ku stanovenému termínu, kde už poslanci nemajú žiadny priamy dosah - a pre radnicu a jej výkonné zložky je to zadanie, ktoré presahuje ich súčasné možnosti a schopnosti.

Zo slov o "konci procesu" v tlačovej správe sa zdá, akoby vedenie radnice už teraz predpokladalo, že poslanci neschvália návrh nariadenia a tým sa celé úsilie skončí. S výhovorkou, že snaha síce bola, ale poslanci boli proti.

V skutočnosti však výsledok bude záležať od:

  • kvality riešenia, ktoré radnica pripraví,
  • či predpokladané efekty budú v súlade s očakávaniami obyvateľov,
  • a schopnosti radnice to riešenie potom uviesť do života.

To všetko sú veci, v ktorých musí byť jasno skôr, ako sa bude rozhodovať v zastupiteľstve.

Satira a facebook informačne predbehli radnicu

Viac ako radnica, urobila ku prelomu septembra a októbra pre odštartovanie verejnej diskusie politická satira jedneho z prešovských médií a informácie na facebooku. Video a článok už kolujú po sociálnych sietiach.

Aké vlastnosti by mal mať prešovský parkovací systém?

Poznámka 3. 12. 2016:

Pôvodný text som z tohto miesta presunul do samostatného články. Odkaz nájdete nižšie.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Podrobne monitorujeme:

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...