Pod Kamennou baňou, ďalšia ťažko skúšaná ulica, ktorú vytápa Torysa

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Sú dni, keď obyvateľov ulice Pod Kamennou baňou trápi len jediné. Aby sa nevyliala Torysa a ak sa tak už stane, aby škody a následná robota, boli čo najmenšie.

10. 11. 2014

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Naposledy bola ulica a niektoré domy zaplavené v máji tohto roku.

Ulica Pod Kamennou baňou patrí do trojice ulíc v našej mestskej časti, kde je pre obyvateľov dôvod obávať sa o majetok kvôli prírodným živlom. Ďalšími ulicami sú neďaleké ulice Pod Willec hôrkou a Horárska ulica, ktoré trápia zosuvy pôdy na svahoch. Pred živlami teda nie sú bezpeční ľudia ani na rovine pri rieke a ani vyššie v kopcoch.

Spoločným menovateľom a činiteľom, ktorý vždy vyvoláva obavy, sú nárazové zrážky, keď sa plní koryto rieky a premáča terén na priľahlých kopcoch.

Ďeľba kompetencií v štáte je taká, že o vodné toky sa nestará mesto, ale štát prostredníctvom štátneho Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Tento podnik nepodlieha samospráve, takže neexistuje žiadne také rozhodnutie poslancov alebo primátora, ktoré by bolo zaväzné pre tento podnik.

Ostáva preto len apelovať na vedenie podniku, aby do svojich plánoch zahrnuli aj protipovodňové opatrenia na rieke Torysa v Prešove. Faktom je, že od predposledných väčších povodní v roku 2010 sa na Toryse vykonali práve pri ulici Pod Kamennou baňou opatrenia na spriechodnenie toku a nasypala sa na jednom z kritických úsekou hrádza na brehu. No v roku 2014 ani to nestačilo.

Aby sme mali informácie priamo z prvej ruky, pozývame si pravidelne zástupcov vodohospodárskeho podniku na zasadnutie zasadnutie komisie pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Naposledy sa takéto spoločné rokovanie uskutočnilo v máji pred záplavami. Zo zasadnutia je zápisnica, ktorú si môžete prečítať.

Najbližšie ďalšie podobné rokovanie bude zajtra. Zasadnutia komisie sú verejné (viac informácií je v článkoch nižšie) a následne podľa rokovacieho poriadku by opäť mala byť zverejnená zápisnica. No najlepšie je prísť si stanovisko a plány zástupcov vodohospodárskeho podniku vypočuť osobne.

Ďalšími ranami, ktoré trápia túto donedávna pokojnú ulicu, no našťastie sa už netýkaju prírodných živlov, ale ľudskej činnosti - automobilové šmyky na parkovisku pri mestskej hale a výstavba štvorprúdovej štátnej cesty medzi ulicou a riekou Torysa.

Obyvateľov obťažujú hlukom účastníci motoristických podujatí pri mestskej hale, pri ktorých súťažiaci vyvolávajú hlučné šmyky. Táto problematika je komplexnejšia, na môj návrh sa pred časom uskutočnilo verejné zhromaždenie obyvateľov mesta, ktoré tieto aktivity odmietlo, no primátor ho nerešpektuje a konal tak, že sa tieto aktivity na mestskom majetku dejú.

Výstavba štátnej cesty je ďalším problém. Momentálne obyvateľov zvykne trápiť znečistenie ulice stavebnou technikou, keďže ulica tvorí prístup na jeden zo stavebných dvorov. Po dokončení výstavby komunikácie a jej uvedení do prevádzky zasa dôjde ku trvalému zvýšeniu hluku.

Svoje skúsenosti s tým majú obyvatelia ulice Pod Kalváriou, kde už je v prevádzke nadväzujúci úsek. Obyvatelia postupne opúšťajú svoje domy a sťahujú sa preč kvôli hluku, ktorí nemôžu vydržať.

Na záver ešte dodám, že s výstavbou tejto komunikácie tesne súvisia aj snahy Slovenskej správy ciest zrekonštruovať križovatku Obrancov mieru - Levočská.

Ku niektorým záležitostiam som sa už vyjadroval na tejto mojej poslaneckej internetovej stránke. Články nájdete nižšie.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Opozícia pre spornú vyvlastňovaciu novelu podáva podnet na Ústavný súd

Sporná novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic...