Opäť sa ide meniť územný plán Prešova. Prečo a čo som navrhol?

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

V pondelok sa uzavrela možnosť posielať podnety pre zmenu územného plánu Prešove. Všetky podnety doručené od dnes budú musieť čakať na nejakú budúcu zmenu.

18. 07. 2017

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Zvedavému človeku napadne, prečo sa opäť ide meniť územný plán, keď ten posledný bol odhlasovaný v mestskom zastupiteľstve v júni 2017?

Pominiem teraz pre stručnosť skutočnosť, že raz sa už o takmer totožnom územnom pláne hlasovalo v novembri minulého roka. Vtedajšia verzia územného plánu bola schválená nezákonne a preto ju okresný úrad zrušil.

Stručne: Nezákonnosť spočívala v tom, že niektorí poslanci na poslednú chvíľu vložili do územného plánu "poza chrbát" ostatných vládnych inštitúcií veci v rozpore so zákonmi a našla sa v zastupiteľstve väčšina, ktorá nemala problém to odhlasovať. Výsledné uznesenie primátorka podpísala. To pochopiteľne aktivizovalo prokurátora, ktorý ako prvý proti tomu tiež protestoval.

Korekciu nezákonného stavu s konečnou platnosťou urobil okresný úrad.

V prípade územného plánu má totiž okresný úrad výnimočne právomoc zrušiť rozhodnutie poslancov. Má to svoje racionálne dôvody.

V júni zastupiteľstvo schválilo prakticky tú istú verziu, ako v novembri, avšak už bez nezákonných dodatkov.

Prečo sa teda hneď odhlasovalo, že sa ide meniť čerstvo schválený plán?

Vo všeobecnosti je prípustné, aby sa hneď v ten istý deň, ako sa schváli nová verzia územného plánu, urobilo aj rozhodnutie, že sa vzápätí začne opäť meniť územný plán.

Tvorba územného plánu, ako dokumentu s najväčším vplyvom na každodenný život v meste, totiž prebieha verejne a niekoľko krát ju môže ktokoľvek pripomienkovať. Trvá preto dlho - niekoľko mesiacov, no aj viac ako rok.

Prešovský územný plán sa podobá na trhací kalendár

Ako som aj povedal na verejnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, prešovský územný plán veľmi plánom nie je.

Je v ňom veľmi málo koncepčných myšlienok a vízií.

V skutočnosti je väčšina jeho zmien vyvolaná individálnymi požiadavkami jednotlivcov a inštitúcií, ktorí chcú svoje zámery vybudovať v lokalitách mesta, kde to územný plán nepripúšťa.

V Prešove sa žiaľ územný plán doposiaľ berie neraz len ako nutné zlo "získať" ďalšiu pečiatku pri vybavovavní povolenia stavať. A ak je nejaký zámer proti územnému plánu, tak sa ide jednoducho vyskúšať otvorenie územného plánu a jeho malá zmena.

Dať podnet na zamyslenie nad zmenami územného plán má každý. To je v poriadku. No v poriadku nie je, že v Prešove je zvyk, že by sa každej zmene malo vyhovieť - aj keď by zjavne by niekomu inému spôsobila veľký problém.

Stále doplácame na informačnú "asymetriu" medzi tými, ktorí zmenu územného plánu chcú - a tými, ktorí budú niesť jej následky. Tí prví si systematicky kráčajú za svojim zámerom - a tí druhí, tomu spravidla vôbec nevenujú pozornosť - až do bodu, keď sa nejaká stavba ide stavať a nie je možné ju nepovoliť lebo je v súlade s územným plánom.

Takže prečo hneď zmena?

Už v komisii pre územný plán bolo badateľné, že časti poslancov veľmi záleží na niektorých stavebných zámeroch v meste.

Pretože neboli zahrnuté v tých posledných zmenách územného plánu, tak cestou na ich najrýchlejšie presadenie do územného plánu bolo čo najrýchlejšie spustenie procesu ďalších zmien.

Tento proces môže "odštartovať" len mestské zastupiteľstvo, čo sa aj stalo.

Na rokovaniach k otvoreniu územného plánu som vplýval na ostatných s myšlienkou, že by nebolo fér, keby sa územný plán menil len kvôli jednému alebo dvom vybraným investičným zámerom - lebo v "zásobníku" podnetov na zmenu čakajú desiatky ďalších ľudí... a čakali by na rozdiel od "vyvolených" zámerov ďalšie mesiace alebo roky.

Napokon si ostatní tentoraz dali povedať.

Obyčajne navrhujem do územného plánu koncepčné veci

Už dlhé roky pri zmenách územného plánu navrhujem oficiálne rôzne koncepčné zmeny.

To preto, lebo autori väčšiny ostatných podnetov rozmýšľajú len v dimenzii, ako zlepšiť využitie vlastného pozemku pre seba.

Česť výnimkám, ale nie je ich stále toľko, ako by si kvalitný územný plán vyžadoval.

Tentoraz to bolo šesť podnetov, ktoré rozoberiem v osobitnom článku.

Pozieť si ich však môžete už teraz.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

Poznámky k zákonom

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...