Občanov pod Willec hôrkou ohrozuje poškodená kanalizácia, investor Nábrežnej komunikácie problém zatiaľ riešiť nechce

Včerajšie sobotňajšie popoludnie som strávil s obyvateľmi ulice Pod Willec hôrkou v našej mestskej časti. Trápi ich už niekoľko mesiacov poškodená dažďová kanalizácia, ktorú porušili stavbári pri výstavbe Nábrežnej komunikácie tak, že stratila schopnosť odvádzať zrážkovú vodu. V zosuvnom území ide o veľmi rizikovú situáciu.

20. 10. 2013

Autor: Richard Drutarovský, poslanec v období 2010 - 2018

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

K jestvujúcemu mostu na ulici Pod Willec hôrkou totiž investor stavby, Slovenská správa, ciest buduje súbežnú lávku pre peších, keďže súčasný most bude ústiť priamo do novej križovatky a miesta pre chodcov na ňom nebude.

Pri narážaní pilótov pre túto lávku si stavbári nevšimli vývod dažďovej kanalizácie, ktorá odvodňuje podstatnú časť ulice Pod Willec hôrkou. Zaústenie kanalizačného potrubia do rieky Torysy stavbári odstránili, došlo ku jeho deformácii a upchatiu.

Občania sa podľa ich slov už dožadovali nápravy u stavebnej firmy Hant, písali aj oficiálne riaditeľovi Slovenskej správy ciest v Košiciach, komunikovali aj s projektantom stavby, no k chybe sa nikto nechce priznať.

Počas dažďov tak dažďová voda vyráža na vyššom mieste z kanalizácie von, valí sa po ceste a priľahlých pozemkoch, ktoré podmáča. Zhodou okolností sa tak deje práve v mieste, kde pri zosuvoch v roku 2010 viedla šmyková línia zosuvu, ktorý poškodil aj na tejto ulici niekoľko domov. Zvyšky jedného sa tam ešte nachádzajú, majiteľ ho postupne asanuje.

Keďže obyvatelia ulice na vzniknutú situáciu upozornili investora, ba aj stavebnú firmu, no prísľubu akejkoľvek nápravy sa zatiaľ nedočkali, kontaktovali aj mňa ako poslanca za našu mestskú časť. Ich obavy o život a majetok naďalej pretrvávajú, nechcú radšej ani len pomyslieť, čo sa stane ak začne pršať alebo snežiť s následným odmäkom, čo môže byť už o mesiac aktuálne.

V ďalšej časti ulice obyvateľov znepokojuje podseknutie svahu kvôli umiestneniu elektrickej prípojky. Je to blízko brehu Torysy pri zvykovom chodníku v smere od mestskej haly na začiatok ulice Pod Willec hôrkou.

Zosuvanie svahu na tomto mieste, nad ktorým sú domy severnej vetvy ulice, je dobre badateľné.

Občania tiež upozornili na postupnú stratu funkčnosti odvodnenia ulice, keďže nedokonalé a neudržiavané odvodňovacie rigoly sú postupne zanášané, posuv svahu a nezvládnuté zasadenie odvodňovacích žľabov do terénu spôsobuje, že postupne miznú pod nánosmi hliny.

V časti ulice odvodňovacia priekopa už úplne zanikla (pamätám si v minulosti, že tam bola), čo spolu so súčasným poškodením zaustenia kanalizácie do Torysy nutne vedie k tomu, že dažďová voda nepreteká cez drahú kanalizáciu, ale po povrchu terénu, ktorý podmáča, čo zvyšuje riziko zosuvu.

Splašková kanalizácia v tejto lokalite chýba

Dažďová kanalizácia odvádza povrchové vody z komunikácií, nie splašky z domov.

Obyvatelia prejavili veľký záujem aj o informácie o tom, ako dosiahnuť vybudovanie splaškovej kanalizácie, keďže v tejto oblasti kanalizácia nie je vybudovaná. Ako v každej podobnej lokalite, sa preto využívajú žumpy, malé čistiarne odpadových vôd, či iné spôsoby likvidácie odpadových vôd, ktoré nie sú ekologické.

Sanácia zosuvov

Reč bola aj o neúspešných krokoch pri získavaní peňazí na projekt sanácie zosuvných území v tejto lokalite.

Projekt spočíva v navŕtaní množstva vodorovných vrtov do kopca, cez ktoré sa hornina odvodní do rieky Torysa, čo by malo svah obrazne povedané vysušiť a jeho pohyb by sa mal podstatne spomaliť.

Viac informácii o neúspešnom žiadaní prostriedkov na tieto práce si môžete prečítať v článku, na ktorý je odkaz na konci tohto textu.

Nový most v súvislosti s diaľnicou

Záujem obyvateľov vzbudila aj informácia, že v súvislosti s výstavbou tunelu diaľnice má byť vybudovaný nový most cez rieku Torysa približne v lokalite pri bývalej čistiarni odpadových vôd pri Haniske. Most bude slúžiť na sprístupnenie južného portálu diaľničného tunela kvôli údržbe a prípadným záchranným prácam.

Premostí rieku Torysa a napojený bude na Košickú ulicu, ktorá vedie do blízkej obce Haniska.

Viac informácii aj o tejto veci nájdete v jednom z článkov na konci tohto textu.

Sledujte môj profil: https://instagram.com/richard_drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...