Naša mestská časť bude viac zelenšia, nová alej pribudla na Sázavského

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Jesenné obdobie je najvhodnejšie na výsadbu nových stromov. Skúsenosti ukazujú, že sa najlepšie ujmú práve pri výsadbe na jeseň. Novú mladú alej by sme si v našej mestskej časti mali začať vychutnávať na jar.

14. 02. 2015

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Po výsadbe alejí v priľahlých uličkách okolo Októbrovej ulice, pribudla nová alej už aj na Sázavského ulici. Vysadená je v zelenom páse na jednej strane ulice.

Aj to je príspevok k tomu, aby bola naša mestská časť príjemným miestom na život. Prosím, kultivujme si ju a urobme čo vieme, aby sme si naše nové stromy ochránili - aj pred vandalmi.

Alej na Požiarnickej by mala vyzerať inak

Mnohí z nás pri presune z našej mestskej časti do centra mesta využívajú vlastné nohy. V tom prípade musíme prejsť cez Požiarnickú ulicu.

Na februárovom zasadnutí komisie pre životné prostredie, zamestnanci úradu oboznámili členov komisie so zámerom a projektom vytvoriť v širokých častiach chodníka na Požiarnickej ulici zelené oddeľúce pásy a do nich vysadiť nové stromy. Mali by nahradiť doterajšie prestarnuté dreviny.

Vedľaším efektom vraj má byť, že sa znemožní divoké parkovanie na Požiarnickej ulici a návštevníci bývalej tzv. "detskej nemocnice" začnú viac využívať parkovisko za budovou. Ulica, frekventovaný peší ťah, tak nadobudne iný ráz a ako jedna z nosných komunikácií mesta by mala získať lepšiu priepustnosť a mala by byť bezpečnejšia.

Financovanie výsadby a úprav ulice je z účelovo prísne viazaných prostriedkov na tzv. náhradnú výsadbu. Keďže v tomto období sa pripravuje územie pre výstavbu viacerých dopravných stavieb (prepojka Kuzmányho, diaľnica Prešov západ - Prešov juh s tunelom za Kalváriou, cez Vydumanec a Willec hôrku) a je nutný výrub stromov, rieši sa tzv. náhradna výsadba poukázaním finančných prostriedkov na účet mesta s ich určením na výsadbu.

Z týchto prostriedkov sa vo väčšej miere ako v minulosti financuje najmä výsadba nových stromov na uliciach nášho mesta.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - rozhodnutie ministra číslo 77/2016 o stavebnom povolení

Rozhodnutie ministra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, číslo 12171/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29. 6. 2016 o zmene rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja...

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania, č. j. 03358/2016/SCDPK-56357 zo dňa 7. 9. 2016 pre stavbu Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat.

Pruské - kanalizácia a ČOV - prístupová cesta k ČOV - verejná vyhláška, oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pozemkov a nariadenie ústneho pojednávania, č. j. 233/2016 TS1-20/Po/1 zo dňa 15. 3. 2016 pre stavbu Pruské - kanalizácia a ČOV, prístupová cesta k...

Poznámky k zákonom

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...

Predaj nehnuteľnosti. Dokedy mám povinnosť podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

V minulom roku som predal nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) za ktorú som platil daň z nehnuteľností....

Premlčacia doba. Koľko trvá premlčacia doba? Čo je to premlčanie?

Štandardná premlčacia doba podľa Občianského zákonníka je tri roky. Vo veciach, na ktoré platí...

Priznal som sa k priestupku. Som automaticky vinný, ak sa v konaní o pokute nebránim?

Po obvinení z priestupku som sa v správnom konaní aktívne nebránil. Správny orgán ma uznal vinným...

Juraj Suchánek - Zákon o miestnych poplatkoch obsahuje viacero nezmyslov

Kupujete byt, staviate väčší dom alebo iba skleník na záhrade? Po novom sa vám to predraží. Podľa...

Zadržanie páchateľa. Môžem sám zadržať páchateľa?

Každá osoba má právo zadržať páchateľa za podmienok podľa trestného poriadku.