Nájomca zimného štadióna chce Pod Kalváriou postaviť tréningovú ľadovú halu

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Nájomca zimného štadióna, občianske združenie HC Prešov, chce pri zimnom štadióne postaviť tréningovú ľadovú halu.

10. 07. 2013

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Jeho podmienkou je, že dostane prenajatý celý súčasný zimný štadión do roku 2038 a k tomu mu Mesto Prešov má predať 2000 m3 pozemku za jedno euro.

O zámere prenájmu rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí dňa 25. 6. 2013.

Súčasťou materiálu, ktorý bol poslancom predložený dodatočne po doručení hlavného materiálu všetkých majetkových prevodov, je aj návrh dodatku č. 4 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti č. 201200364 zo dňa 24. 4. 2012 (zmluva o prenájme zimného štadióna v Prešove), ktorú podpísal primátor bez schvaľovania v zastupiteľstve.

Súčasťou materiálu je aj znenie tejto pôvodnej zmluvy, jej troch doterajších dodatkov.

Prvotnú zmluvu, dodatok č. 1 a dodatok č. 2 podpísal primátor mesta so spoločnosťou Antes Pro, s. r. o. Potom spoločnosť Antes Pro, s. r. o. odstúpila predmet nájmu (zimný štadión a pozemky okolo neho) formou dohody o postúpení práv na občianske združenie HC Prešov, o. z., ktoré zastupuje Ing. Milan Mráz, štatutár občianskeho združenia.

Spoločnosť Antes Pro, s. r. o. si pred podpísaním zmluvy zmenila sídlo z Michaloviec do Prešova, dnes má sídlo opäť v Michalovciach. Pravidlá o dotovaní z rozpočtu mesta Prešov totiž hovoria, že dotácie je možné poskytovať len subjektom so sídlom v meste Prešov.

Architektonické a urbanistické aspekty plánovanej haly

Ako a kde by mala byť nová hala situovaná, sa dá pozrieť v kópii sprievodnej správy o architektonickom riešení (autorom je Ing. arch. Ivan Vall).

V pripojenom stanovisku mestských architektov sa píše, že je potrebné zdokumentovať zabezpečenie dostatku parkovacích miest pri zimnom štadióne, keďže navrhovaná ľadová hala má stať na pozemku, ktorý bol určený práve na územný rezervu pre budúce parkoviská.

Navrhovanú stavba architekt situuje do územia, cez ktoré sa ráta s koridorom - komunikačným prepojením Zimného štadióna, cyklistického štadióna, stavby mestského bazéna, volejbalovej haly Prešovskej univerzity a mestskej haly.

Zastupiteľstvo zámer schválilo uznesením č. 416/2013.

Podľa návrhu dodatku k zmluve sa nájomca zaväzuje ukončiť výstavbu malej tréningovej haly najneskôr do 30. 10. 2014.

Opäť postup bez súťaže

Za problematické považujem, že zámer sa ide uskutočniť bez riadnej verejnej súťaže, hoci predpokladám, že o tak výhodné podmienky nájmu na 25 rokov, o pozemok za 1 euro by malo pri riadnej súťaži záujem viac záujemcov a prínos pre obyvateľov mesta by mohol byť oveľa vyšší.

Zastupiteľstvo však rozhodlo a tak sa pravdepodobne o najvýhodnejšej možnej ponuke nič nedozvieme.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Opozícia pre spornú vyvlastňovaciu novelu podáva podnet na Ústavný súd

Sporná novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic...