Nadrozmerný odpad môžete odniesť do veľkoobjemových kontajnerov

Aj v tomto predjarnom období môžeme nadrozmerný odpad odniesť do pristavených veľkoobjemových kontajnerov. Čo môžete uložiť dnu, čo môžete nechať vedľa kontajnera a čo musíte odviezť na zberný dvor?

19. 03. 2012

Autor: Richard Drutarovský, poslanec v období 2010 - 2018

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Službu objednáva a platí radnica mestskej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s.

Lokality, v ktorých sú kontajnery pristavené, sú volené historicky.

Pri požiadavke na iné umiestnenie kontajnerov je však možné takéto požiadavky tlmočiť cez svojich poslancov, najlepšie na zasadnutiach výboru príslušnej mestskej časti a pokúsiť sa lokalitu zmeniť.

Veľkoobjemové kontajnery sú pristavované v turnusoch do jednotlivých častí mesta.

Nasleduje viac informácií z internetovej stránky mesta, kde nájdete miesto a termín pristavenia kontajnera čo najbližšie. Odporúčam neotáľať s odnesením odpadu do kontajnera, pretože spravidla sa rýchlo plnia.

Pri kontrole som skontroloval pristavenie a využitie kontajnera na Gorkého ulici. Zábery si môžete pozrieť v galérii na stránke:

http://picasaweb.google.com/106906582395302722934/VelkoobjemovyKontajnerNaGorkehoUlici?authkey=Gv1sRgCMTBuJTz1u3-Qw

Zabezpečenie jarného zberu objemného odpadu z domácností jarného upratovania prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov (VOK)

Pre jarný zber odpadu z domácností prostredníctvom VOK v meste Prešov od občanov (odpad z pivníc) bude pristavených celkom 97 ks VOK v štyroch týždenných cykloch, pre jednotlivé lokality mesta Prešov od mesiacoch marec - apríl 2011. Činnosť zberu tohto odpadu od občanov sa vykonáva každoročne, v zmysle zákona č. 223/2001 z. z. o odpadoch.

I. cyklus od 14.03.2012

Lokalita Šidlovec a Dúbrava

Šidlovská 19 1 ks
Jahodová 37 1 ks
Jánošíkova 37 1 ks
Dúbravká 34 1 ks
Dúbravská - konečná MHD 1 ks
Spolu pristavených VOK 5 ks

Lokalita Rúrky

Na Rúrkach 53 1 ks
Na Rúrkach 16 1 ks

Spolu pristavených VOK 2 ks

Lokalita Vydumanec-Cemjata

Vydumanec - prvá zast. MHD 1 ks
Cemjata – Medvedia, zač.križovatky 1 ks
Cemjata – Jelenia ul. 1 ks

Spolu pristavených VOK 3 ks

Lokalita Sídlisko II

M. Trenčianskeho 20 1 ks
Odborárska – pred ZŠ 1 ks
Nábrežná – tenis. kurty 1 ks
Gorkého 1 1 ks
Fučíkova – Októbrová, križovatka 1 ks
Kollárova – konečná MHD 1 ks
Horárska 1 1 ks
Botanická – koniec ulice 1 ks
Čsl.armády 9 - 15 do dvora 1 ks
Októbrová 55 do dvora 1 ks

Spolu pristavených VOK 10 ks

Celkom pristavených VOK za I. cyklus 20 ks

II.cyklus od 21.03.2012

Lokalita Mesto

PKB – prvá zastávka MHD 1 ks
Budovateľská 3 1 ks
Pavlovič. nám 29 do dvora 1 ks
Pavlovič. nám 5 – 13 1 ks
T. Ševčenka 6 – 8 a Zápotockého 3 - 5 1 ks
T. Ševčenka – VšZP 1 ks
17. nov. 94 - 100 1 ks
17. Nov. - Sedliac. Povst. (križ. ) 1 ks
SDH 1 – 3 ( pri SOŠ) 1 ks
Požiarnická 16 - do dvora 1 ks
Čapajevova – TATRAN 1 ks
Bezručova 1 ks
Čapajevova – Milk agro, križovatka 1 ks
Wolkerova 11 – 13, (do dvora ) 1 ks
Janouškova – Mudroňova ( križ.) 1 ks
Sabinovská – Kotradova (križ.) 1 ks
Sabinovská – parkovisko Zl. bažant 1 ks
Vodárenská 2 1 ks
Rumanova 22 1 ks
Moyzesova - Burianova ( križ.) 1 ks
Plzenská – Lesík del. ( park K Amf.) 1 ks
Železničiarska – Záborského ( križ.) 1 ks

Spolu pristavených VOK 22 ks

Lokalita Šalgovík

Sekčovská – športový areál 1 ks
Hruny – začiatok ulice 1 ks
Spolu pristavených VOK 2 ks

Celkom pristavených VOK za II. cyklus 24 ks

III. cyklus od 28.03.2012 do 04.04.2012

Lokalita Nižná Šebastová

Vodná – Potočná 1 ks
Rybárska - pri potoku 1 ks
Nová 28 1 ks
Fintická 43 – poľná cesta 1 ks
Družstevná – koniec ulice 1 ks
Pažica – parkovisko 1 ks
Slánska 67 1 ks
Slánska 105 – 113 1 ks
Poľná – pri transformátore 1 ks

Spolu pristavených VOK 9 ks

Lokalita Sídlisko Šváby

Janáčkova – koniec ulice 1 ks
Royova – Soľná (park.) 1 ks
Lomnická ( MŠ ) 1 ks
Švábska 34 ( za poštou) 1 ks
Švábska 45 (park.) 1 ks
Važecka 14 1 ks

Spolu pristavených VOK 6 ks

Lokalita Solivar

Smetanova – Na vyhliadke 1 ks
Smetanova Palarikova ( križ.) 1 ks
Kukučínova 22 1 ks
Čajkovského 35 1 ks
Ľ. Podjavorinskej – Lesnícka ( ZŠ) 1 ks
Solivarská 33 ( pri kostole) 1 ks
Pod Hrádkom 27 1 ks
Pod Hrádkom – Suvorovova (križ.) 1 ks
Soľnobanská 6 ( parkovisko) 1 ks
Pri hati – pri MŠ 1 ks
Čipkárska – pri kríži 1 ks
Okrajova – Kraskova (križ.) 1 ks

Spolu pristavených VOK 12 ks

Celkom pristavených za III. cyklus 27 ks

IV. cyklus od 11.04.2012

Lokalita Sídlisko III.

Prostějovská 117 (pod Bikošom) 1 ks
Prostějovska 95 (parkovisko) 1 ks
A. Prídavku 2 – 12 (vnútroblok) 1 ks
A. Prídavku – kúpalisko 1 ks
Prostějovská 22 1 ks
Tomašíkova 36 1 ks
Mirka Nešpora 3 – 11 1 ks
Mukačevská 11 – 13 1 ks
Mukačevská 35 1 ks
Prostějovská 2 - 4 1 ks
Volgogradská 64 1 ks
Nám. Kráľovnej pokoja – parkovisko 1 ks
Tehelná 27 1 ks
Vl. Clemantisa 12 1 ks
Spolu pristavených VOK 14 ks

Lokalita Sídlisko Sekčov

Bernolákova 11 ( garáže) 1 ks
Vansovej 7 1 ks
Vihorlatská 8 – 10 1 ks
Exnárova – Jurkovičova ( kostol) 1 ks
Dumbierska 2 – 4 ( parkovisko) 1 ks
Magurska 12 -14 1 ks
Popradská 4 – 6 1 ks
Oravská – Dargovská ( parkovisko) 1 ks
L. Novomeského 8 1 ks
L. Novomeského 22 1 ks
M. Benku 3 – 5 1 ks
P. Horova - Zimná ( križ.) 1 ks

Spolu pristavených VOK 12 ks

Celkom pristavených VOK za IV. cyklus 26 ks

Celkom pristavených VOK celok I - IV. cyklus 97 ks

Doba pristavenia VOK-ov počas jarného upratovania bude do doby naplnenia resp. max. na dobu 7 dní, bez možnosti opätovného pristavenia VOK – ov.

Do rozmiestnených VOK-ov môžu obyvatelia ukladať objemný odpad z domácnosti a verejných priestranstiev:

t.j. – nábytok, koberce, matrace, vyradenú sanitu, staré WC misy, splachovače a podobný veľký odpad z domácnosti.

Do VOK-u na objemný odpad je zákaz ukladať biologický rozložiteľný odpad. Biologický rozložiteľný odpad tvorí napríklad tráva, lístie, odrezané časti vetiev, zvädnuté rastlinné časti, poškodené ovocie a zvyšky zeleniny vo vreciach. Tento odpad môže byť uložený vedľa VOK – u.

Drobný stavebný odpad , nebezpečné odpady , biela a čierna technika, elektroodpad t. j. odpady:

  • murivo, tehly, drobné betóny,
  • akumulátory, autobatérie, žiarivky, staré farby a oleje, obaly z farieb, olejov, chemických zlúčenín,
  • chladničky, mrazničky, pračky, sporáky, mikrovlné rúry, vysávače, osobné počítače, pneumatiky z automobilov, a pod.

Tento odpad môžu obyvatelia doručiť a odovzdať len na zberné dvory umiestnené v areáloch TsmP, a. s., na ul. Bajkalskej č. 33 (Sídl. III.) a na ul. Jesennej č. 3 (smer Delňa).

Sledujte môj profil: https://instagram.com/richard_drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...