Na ulici Marka Čulena 29 - 49 sa bude povoľovať revitalizácia vnútrobloku

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou začatie územného konania. Je zverejnená aj na internetovej úradnej tabuli mesta Prešov.

04. 02. 2018

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Keďže viacero z vás ma v minulosti kvôli tejto stavbe kontaktovalo, dávam do pozornosti túto verejnú vyhlášku.

Vo štvrtok 8. 2. 2018 o jedenástej sa totiž uskutoční ústne pojednávanie, ktorého sa môže zúčastniť každý, kto sa k tomuto zámeru chce vyjadriť.

Keďže ide o úradné konanie a bolo oznámené verejnou vyhláškou, zúčastniť sa ho môže každý, kto sa domnieva, že je tzv. účastníkom konania.

Je to jediný spôsob, akým je možné ovplyvniť rozhodnutie úradu v tejto veci ešte skôr, ako bude rozhodnutie vydané. Veľmi to odporúčam, pretože v tejto etape je možné a pomerne ľahké dosiahnuť, aby boli všetky zákonné pripomienky zapracované a potom aj zohľadnené.

Ešte je totiž stále častým javom, že práve v tejto etape sa nevyjadrí takmer nikto, úrad vydá rozhodnutie, ktoré je potom však už právoplatné a záväzné pre všetkých. Mnohí však záujem vyjadriť sa prejavia až vtedy, keď už sa ide stavať a vrátiť späť povoľovací proces nie je možné resp. je to oveľa komplikovanejšie a je potrebné sa dokonale vyznať v záležitostiach stavebného práva. Ale aj tak to môže byť už potom neskoro.

Preto odporúčam, aby sa každý, kto na tom má záujem, aby bol výsledok pre neho prijateľný, zabezpečil svoju účasť (alebo účasť svojho zástupcu) na ústnom pojednávaní. Kto v tom čase nemôže prísť, môže sa úplne rovnocenne vyjadriť dovtedy písomne. Je to pravda pre mnohých zložitejšie a tak preto je zvolané to ústne pojednávanie.

Kto chce, môže ísť na úrad a tam si v predstihu pozrieť celú dokumentáciu, aby vedel, o čom sa bude rozhodovať.

Verejná vyhláška

Pre úplnosť pripájam verejnú vyhlášku, môžete si ju pozrieť.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...