Mesto navrhuje do investičného plánu vodární aj stavby v našej mestskej časti

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Mestská samospráva je pri budovaní vodovodov v našom meste odkázaná na komunálnu firmu Východoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Raz ročne prebieha medzi mestom a vodárňami komunikácia o tom, čo si mesto predstavuje, že by vodárne mali na území mesta robiť.

03. 11. 2017

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Vodárne sú akciovou spoločnosť, ktorej akcionármi sú mestá a obce.

Najväčšie mestá majú svojich zástupcov v predstavenstve spoločnosti. V súčasnosti je členkou predstavenstva primátorka mesta.

Zatiaľ sa dodržiava nepísaný úzus, že vodárne investujú na území Prešova toľko, koľko Prešov platí vodárňam za tzv. stočné za vodu, ktorú mesto odkanalizováva najmä z verejných priestranstiev do kanalizácie východoslovenských vodární.

Nahliadnite do zoznamu investícií, ktoré mesto žiada zvážiť pre výstavbu v roku 2018.

Dôležitá je horná časť tabuľky, tzv. priority. To sú také, ktoré mesto navrhuje riešiť prioritne.

Z našej mestskej časti je to kanalizácia na ulici Pod Willec hôrkou, rozšírenie kanalizácie v mestskej časti Vydumanec, vodojem, vodovod a kanalizácia pre zariadenie pre seniorov na Cemjate a vodovod na Terchovskej ulici.

Na Terchovskej ulici vznikol akútny problém počas výstavby diaľnice, keď došlo k poškodeniu prameňa, ktorý je pre časť rodinných domov jediným zdrojom pitnej vody.

Podľa zákona o obecnom zriadení je obec (mesto) primárne zodpovedné za zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.

Konečné rozhodnutie o tom, čo budú vodári stavať na území mesta v budúcom roku, je však v rukách predstavenstva Východoslovenských vodární a kanalizácií, a. s.

Ďalšie informácie o aktivitách vodárov sú v odkazoch nižšie.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Opozícia pre spornú vyvlastňovaciu novelu podáva podnet na Ústavný súd

Sporná novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic...