Materiály o rušení škôl zo školskej komisie

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Môžete si stiahnúť materiály, ktoré vypracoval Odbor školstva, kultúry a športu na mestskom úrade pre členov komisie školstva a telesnej kultúry.

20. 03. 2011

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Poznámka: Ak chcete vedieť informácie čo najskôr, rád vás privítam aj na Facebooku, kde ma môžete požiadať o priateľstvo, aj keď sa osobne ešte nepoznáme.

Veľkú diskusiu vyvoláva hrozba zrušenia niektorých škôl. Aby bola diskusia kompetentnejšia a založená aj najmä argumentoch, môžete si stiahnúť materiál, ktorý vypracoval odbor školstva pre členov školskej komisie.

Súbory sú vo forme, v akej ich predložil úrad.

Komisia na základe tohto materiálu zasadala 9. 3. 2011. Prijala uznesenia a materiál spolu s uzneseniami školskej komisie postupil do mestskej rady.

Mestská rada o materiáli rokovala na svojom zasadnutí 14. 3. 2011. Výsledkom rokovania bolo, že poslanci v mestskej rade neprijali ani jedno navrhované uznesenie k tomuto materiálu.

Pripomínam, že materiál vôbec nemusí postúpiť na rokovanie mestského zastupiteľstva, ak primátor mesta využije svoju právomoc a takýto bod rokovania buď vôbec nenavrhne alebo ho stiahne z programu rokovania mestského zastupiteľstva.

Ak sa materiál dostane na rokovanie mestského zastupiteľstva, je možné, že bude vyzerať úplne inak na základe pripomienok mestskej rady alebo bude nahradený iným materiálom tesne pred začiatkom mestského zastupiteľstva. Takýto postup primátorovi umožňuje rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.

Pre úplnosť dodávam, že nie som členom školskej komisie, ale komisie pre územný plán, dopravu a životné prostredie.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...