Materiály o rušení škôl zo školskej komisie

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Môžete si stiahnúť materiály, ktoré vypracoval Odbor školstva, kultúry a športu na mestskom úrade pre členov komisie školstva a telesnej kultúry.

20. 03. 2011

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Poznámka: Ak chcete vedieť informácie čo najskôr, rád vás privítam aj na Facebooku, kde ma môžete požiadať o priateľstvo, aj keď sa osobne ešte nepoznáme.

Veľkú diskusiu vyvoláva hrozba zrušenia niektorých škôl. Aby bola diskusia kompetentnejšia a založená aj najmä argumentoch, môžete si stiahnúť materiál, ktorý vypracoval odbor školstva pre členov školskej komisie.

Súbory sú vo forme, v akej ich predložil úrad.

Komisia na základe tohto materiálu zasadala 9. 3. 2011. Prijala uznesenia a materiál spolu s uzneseniami školskej komisie postupil do mestskej rady.

Mestská rada o materiáli rokovala na svojom zasadnutí 14. 3. 2011. Výsledkom rokovania bolo, že poslanci v mestskej rade neprijali ani jedno navrhované uznesenie k tomuto materiálu.

Pripomínam, že materiál vôbec nemusí postúpiť na rokovanie mestského zastupiteľstva, ak primátor mesta využije svoju právomoc a takýto bod rokovania buď vôbec nenavrhne alebo ho stiahne z programu rokovania mestského zastupiteľstva.

Ak sa materiál dostane na rokovanie mestského zastupiteľstva, je možné, že bude vyzerať úplne inak na základe pripomienok mestskej rady alebo bude nahradený iným materiálom tesne pred začiatkom mestského zastupiteľstva. Takýto postup primátorovi umožňuje rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.

Pre úplnosť dodávam, že nie som členom školskej komisie, ale komisie pre územný plán, dopravu a životné prostredie.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...