Kontajnery na nadrozmerný odpad sú pristavené aj v našej mestskej časti

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Tradíciou sa stalo pristavenie veľkoobjemových kontajnerov do rôznych častí nášho Prešova.

25. 03. 2014

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Jeden z nich pokrýva aj priestor okolo sídliskovej časti Októbrovej ulice.

Povinnosť pristavovania veľkoobjemových kontajnerov vyplýva zo všeobecne záväzného nariadenia mesta. Malo by sa tak diať dvakrát ročne, spravidla na jar a na jeseň.

Kontajnery pristavuje mestská firma Techické služby mesta Prešov, a. s. Táto služba obyvateľom je uhrádzaná z poplatkov za odpad, ktoré mesto vyrubuje svojim obyvateľom a právnickým osobám (firmy a inštitúcie), ktoré majú sídlo alebo prevádzku na území mesta.

Teší ma, že aj takto sa darí zlepšovať podmienky na udržiavanie poriadku v meste. Chcem totiž žiť v meste, kde sú čisté ulice, v okolí pekná príroda a kde platia zákony.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Podrobne monitorujeme:

Dnešný kontrolný deň: Cestári upratovali zimný posyp na Sídlisku 2  

Po zime vyšli maliari čiar na cesty, mali by byť bezpečnejšie  

Čierna stavba tzv. "školy šmykov" dostala povolenie od primátora, napriek nesúhlasu Prešovčanov  

Fotonávrat k oprave časti Slovenskej ulice, v rozkopávkach máme značné rezervy, je čo zlepšovať  

Na našom sídlisku máme nové moderné osvetlenie  

Aj na našu mestskú časť dozerajú nové policajné kamery  

Jarné upratovanie: Parčík na Námestí mládeže už pracovníci pripravujú na príchod jari  

Prokurátor: Primátor Prešova porušil zákon určením MUDr. Petra Kleina za predsedu predstavenstva TSMP, a. s.  

Na zlepšenie orientácie na ulici stačila nenáročná zmena  

Na Sídlisku 2 pribudlo nové parkovisko, spojovacie uličky sa trochu odľahčia  

Mestská firma chce žalovať mestského poslanca za výroky v zastupiteľstve. Dala mu ultimátum a chce od neho vysúdiť peniaze  

Primátor Prešova porušuje zákon, konštatuje prokurátor a vyzýva primátora, aby konal  

Aj u nás sme schopní dosiahnuť poriadok. Ak chceme a máme na to zavedený systém  

Veľkoobjemové kontajnery máme aj na miestach, kde doposiaľ chýbali  

Radnica nevie doložiť, ako boli vypočítané sadzby poplatkov za odpad  

Od dnes môžete v našej mestskej časti vynášať odpad do pristavených veľkoobjemových kontajnerov  

Prešov sa chystá zvyšovať poplatky za odpad, presvedčivé odôvodnenie zatiaľ chýba  

Nadrozmerný odpad môžete odniesť do veľkoobjemových kontajnerov  

V treťom novebrovom týždni technické služby zbierali lístie z domácností  

Úradné dokumenty

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Poznámky k zákonom

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...