Komisia vyzvala primátora, aby zabránil neoprávnenému vyberaniu parkovného a porušovaniu zákona

Komisia mestského zastupiteľstva dnes prijala uznesenie, ktorým žiada primátora Prešova, aby bezodkladne zabránil neoprávnenému vyberaniu poplatkov za parkovanie na území mesta Prešov spoločnosťou VINCI Park Slovakia a zabránil aj porušovaniu zákona pri nakladaní s mestským majetkom.

03. 09. 2013

Autor: Richard Drutarovský, poslanec v období 2010 - 2018

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Ako poslanec mestského zastupiteľstva som navrhol v úvode dnešného zasadnutia komisie pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie, aby do programu rokovania bol zaradený bod s informáciou o aktuálnom stave plateného parkovania v meste Prešov.

Návrhom som reagoval na otázky občanov, či sa na mestských spoplatnených uliciach a parkoviskách platí od 1. 9. 2013, keďže je všeobecne známe, že koncesná zmluva so spoločnosťou VINCI Park Slovakia, s. r. o., skončila 31. 8. 2013.

Taktiež som v priebehu dnešného dňa dostal otázku, kto v súčasnosti prevádzkuje platené parkovanie na mestských parkoviskách.

U koho končia peniaze vybrané za parkovné?

V diskusii som položil otázku, u koho končia peniaze vybrané od vodičov za parkovné, keď spoločnosť Vinci Park Slovakia, s. r. o., nemá účinnú zmluvu a nie je oprávnená príjmať peniaze z parkovného.

Hoci spoločnosť Vinci Park Slovakia, s. r. o., nemá zmluvu a ani oprávnenie na vyberanie parkovného, aj naďalej v automatoch prijíma hotovosť, zahrňuje ju do svojho účtovníctva a vydáva platné daňové doklady.

Presvedčili sa o tom poslanci, ktorí sa počas rokovania komisie vybrali pred mestský úrad kúpiť si od spoločnosti Vinci Park Slovakia, s. r. o., parkovací lístok.

Spoločnosť Vinci Park Slovakia, s. r. o., prostredníctvom parkovacieho automatu poslancom lístok predala a dostali o tom riadny daňový doklad s dátumom 3. 9. 2013 a s vyčíslením dane z pridanej hodnoty, ktorá sa musí odviezť do štátneho rozpočtu.

Keďže medzi spoločnosťou Vinci Park Slovakia, s. r. o., a Mestom Prešov nie je po 31. 8. 2013 žiadny zmluvný vzťah, tak spoločnosť na jednej strane nie je oprávnená vyberať parkovné (čo sa napriek tomu stalo) a na druhej strane nie je povinná žiadny podiel z tržieb odvádzať Mestu Prešov.

Ide tak o neoprávnené nakladanie s mestkým majetkom, ak súkromná spoločnosť inkasuje peniaze bez právneho dôvodu od obyvateľov mesta za využívanie mestského majetku. 

Podľa § 451 Občianskeho zákonníka: "Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov."

Kto spravuje mestské parkoviská?

Na zasadnutí komisie som nastolil aj túto otázku.

Primátor mesta podpísal dňa 30. 8. 2013 zmluvu s mestskou spoločnosťou Prešov Real, s. r. o., ktorou sa tejto mestskej firme zverujú všetky pozdĺžne parkovacie miesta na miestnych komunikáciách a parkovacie miesta na vyhradených parkoviskách vo vlastníctve mesta, podliehajúce režimu plateného parkovania v zmysle už neúčinnej zmluvy so spoločnosťou VINCI Park Slovakia.

Zmluva bola zverejnená 2. 9. 2013. Podľa zákona táto povinne zverejňovaná zmluva nadobudla účinnosť až dnes, 3. 9. 2013.

Okrem iného to znamená, že v pondelok 2. 9. 2013 nespravovala parkovacie miesta ani spoločnosť Vinci Park Slovakia a ani mestská firma Prešov Real, s. r. o., keďže predchádzajúca zmluva s VINCI Park Slovakia, s. r. o., už nebola účinná a nová zmluva ešte nebola účinná.

Prvého a druhého septembra tak za parkovanie a vyberanie parkovného zodpovedalo výhradne Mesto Prešov, zastúpené štatutárom - primátorom mesta.

Stále nezodpovedanou otázkou je, kde skončili a končia peniaze vybrané za parkovné od 1. 9. 2013.

Končí Vinci v hre o peniaze občanov za tŕžby prešovských parkovísk?

Jeden z členov komisie interpeloval konateľa mestskej firmy Prešov Real, s. r. o., aby objasnil aktuálnu situáciu.

O výsledku interpelácie informoval prítomných členov komisie a hostí tak, že primátor údajne uložil konateľom mestskej firmy Prešov Real, s. r. o., aby podpísali vopred pripravenú zmluvu medzi touto mestskou firmou a spoločnosťou Vinci Park Slovakia, s. r. o., o prevádzkovaní spoplatneného parkovania v meste.

To by bolo obídením kompetencie zastupiteľstva, ktoré jediné má právomoc schvaľovať koncesné zmluvy.

Je na rozhodnutí konateľov, či takú zmluvu podpíšu a budú za jej podpis niesť zodpovednosť. Ak ju už medzičasom nepodpísali... Podľa internetovej stránky v septembri zatiaľ žiadne zmluvy zverejnené neboli.

Keďže členom komisie je aj jeden poslanec, ktorý je súčasne členom mestskej rady, interpeloval som ho, aby ma informoval o tom, či sa na zasadnutí mestskej rady rokovalo o tomto probléme a s akým výsledkom. Uviedol, že sa o tom rokovalo v bode "Rôzne", podrobnosti však neuviedol.

Komisia nemohla ostať pasívna, vyzvala na neporušovanie zákona

Fakty svedčia o tom, že ide o neoprávnené nakladanie s mestkým majetkom.

Najhoršie je, že peniaze, ktoré by mali patriť mestu, inkasuje a zahŕňa do svojho účtovníctva súkromná firma a neskončia v mestskom rozpočte.

Prečo primátor nepodpísal alebo aspoň nezverejnil dodatok k zmluve so spoločnosťou Prešov Real, s. r. o., o prevzatí parkovacích miest v dostatočnom predstihu (aby nadobudla účinnosť, stačilo o jeden deň skôr), je otázka na neho. Rovnako ako otázka, či ide z jeho strany o úmysel alebo nedbalosť.

Nemôže tvrdiť, že o tom nevedel, pretože v dostatočnom predstihu ho poslanci a člen finančnej komisie oficiálne písomne cez podateľňu vyzvali, aby niečo urobil.

Podrobnosti o tejto výzve nájdete v článku na konci tohto textu.

Komisia preto pre istotu prijala uznesenie, ktorým žiada primátora Prešova, aby bezodkladne zabránil neoprávnenému vyberaniu poplatkov za parkovanie na území mesta Prešov spoločnosťou VINCI Park Slovakia od 1. 9. 2013 a zabránil aj porušovaniu zákona pri nakladaní s mestským majetkom.

Myslím si, že primátor by mal hneď zajtra ráno konať.

Prečo primátor včas nekonal, kto má z toho prospech a na koho úkor?

Prečo spoločnosť Vinci Park Slovakia, s. r. o., s ukončením účinnosti koncesnej zmluvy v sobotu 31. 8. 2013 neprestala prijímať hotovosť, neukončila vydávanie daňových dokladov a naďalej vyberala hotovosť bez právneho podkladu od občanov, je tiež otázka na primátora.

Primátor mal totiž zabezpečiť ako vykonný orgán mesta, aby úžitky z mestského majetku, čiže tŕžby za parkovanie nekončili bez právneho podkladu mimo mestského rozpočtu, čo neurobil.

Ako jediný je zodpovedný za to, čo sa dialo 2. 9. 2013, keď nebola účinná zmluva so spoločnosťou Prešov Real, s. r. o, a primátor ako štatutár mesta zodpovedal za všetko, čo sa s vyberaním parkovného v uliciach mesta dialo.

Oficiálne priznané tŕžby spoločnosti Vinci Park Slovakia, s. r. o., boli v roku 2012 celkovo 308 348,35 eur. Je to údaj, ktorý som po viacnásobnom urgovaní získal z mestského úradu.

Priemerne to na jeden deň výberu parkovného vychádza na cca 1 220 eur, čo nie je malá suma a platia ju obyvatelia a návštevníci mesta.

Ďalšie súvislosti

Ako som na mojej poslaneckej internetovej stránke už skôr informoval, primátor udelil inej parkovacej firme EEI, s. r. o., právo, aby na Sídlisku III vyberala parkovné.

Odkaz na článok s podrobnosťami je uvedený na konci tohto textu.

Veľmi netransparentný pokus o predĺženie koncesnej zmluvy urobil v júni viceprimátor René Pucher, keď až na zasadnutie mestského zastupiteľstva predložil návrh dodatku koncesnej zmluvy so spoločnosťou VINCI Park Slovakia.

Okrem zvýšenia parkovného navrhol aj mnohé nevýhodné zmeny pre mesto, predĺženie účinnosti koncesnej zmluvy z piatich rokov na dvadsať a rozšírenie spoplatnenia na Táborisko a Sídlisko duklianskych hrdinov.

V diskusii som navrhol takýto návrh stiahnuť z rokovania. Zastupiteľstvo sa s týmto mojim návrhom stotožnilo, pre mesto veľmi nevýhodné predĺženie koncesnej zmluvy neschválilo.

Aj k tejto téme nájdete článok s podrobnosťami na konci tohto textu.

Sledujte môj profil: https://instagram.com/richard_drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...