Koľko a komu platíme za opravy chodníkov a ciest v meste Prešov?

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Začiatkom jari prichádzali na stretnutia s poslancami občania a sťažovali sa, že radnica necháva cesty a chodníky opravovať pridraho. Pozrime sa spolu do zmlúv s firmami, ktoré pre mesto pracujú.

06. 08. 2012

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

V čase sťažností už bola uskutočnená verejná súťaž na dodávateľa prác pre obdobie ďalších štyroch rokov.

Predtým dvanásť rokov za sebou opravovala cesty a chodníky spoločnosť J. V. S., s. r. o.

Na zasadnutí komisie pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie som požiadal, aby nám úrad predložil pôvodnú zmluvu a dodatky, aby bolo zrejmé, aké sú jednotkové ceny, ktoré firma faktúruje mestu.

Úrad materiál na druhý pokus pripravil a môžete si ho stiahnúť a pozrieť tu, zmluva je až ku koncu dokumentu, prelistujte sa k nej, keďže je súčasťou oficiálneho materiálu na zasadnutie komisie.

Obsahuje pôvodnú rámcovú zmluvu, pôvodné ceny z roku 2000 a aj cenník prác pre rok 2012. Pôvodná rámcová zmluva totiž umožňovala každoročné zvyšovanie cien, čo sa za dvanásť rokov aj dialo, ceny sa zvyšovali.

Prvotná rámcová zmluva bola podpísaná na päť rokov. Keďže ju však nikto nevypovedal, automaticky bola jej účinnosť predĺžená na ďalších 5 rokov, čo zabezpečovalo jedno zo zmluvných ustanovení. Podľa takto predlžovanej zmluvy sa postupovalo ešte aj ďalšie dva roky navyše, a to až do leta tohto roku, spolu vyše dvanásť rokov.

Do polovice roka 2012 totiž ešte nebola podpísaná zmluva s novým víťazom, ktorým sa stala spoločnosť Doprastav, a. s., hoci obálky s ponukami sa mali otvárať už začiatkom roka.

K podpisu zmluvy so spoločnosťou Doprastav napokon došlo až koncom júna 2012. Dovtedy cesty a chodníky opravovala spoločnosť J. V. S.

Zmluvu medzi Mestom Prešov a spoločnosťou Doprastav, a. s., si môžete stiahnúť a pozrieť tu.

Obsahuje cenník prác, dokonca miestami s rovnakými položkovými číslami ako cenník spoločnosti J. V. S. Preto je dosť dobre možné porovnanie jednotkových cien v niektorých prípadoch.

Zmluva so spoločnosťou Doprastav, a. s., je podpísaná na obdobie 48 mesiacov a maximálny objem prác v objeme 3 604 591,73 eura. Skutočný finančný objem prác bude záležať od množstva financií, ktoré bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo.

Pre tento rok už financie schálené boli, ich podstatná časť bude použitá na úhradu prác pre spoločnosť J. V. S., ktorá údržbu a opravy vykonávala až takmer do polovice tohto roka.

Práce na opravách a údržbách budú vykonávané na základe rozhodnutia a objednávky radnice.

Po podpise zmluvy so spoločnosťou Doprastav, a. s., ešte primátor podpísal dodatok k zmluve so spoločnosťou J. V. S., ktorým sa spätne upravil objem prác, ktorý ešte spoločnosť J. V. S. faktúrovala do podpisu zmluvy so spoločnosťou Doprastav, a. s.

Tento dodatok si môžete stiahnúť a pozrieť tu.

Na dôvažok ešte pridávam zmluvu, ktorá bola podpísaná so spoločnosťou Ekoinštal, s. r. o. Zmluvu si môžete stiahnúť a pozrieť tu.

Týka sa kanalizačných prác a v niektorých oblastiach sa prekrýva s činnosťami, ktoré sa vykonávajú pri opravách ciest a chodníkov. Zmluva je podpísaná na 4 roky a jej objem závisí od množstva finančných prostriedkov, ktoré na tento účel určí mestské zastupiteľstvo.

Aj jej súčasťou je cenník prác.

Zverejňovaním zmlúv, ktoré je od minulého roka povinné, si môže urobiť ktokoľvek obraz o cenách, za ktoré mesto opravuje z peňazí daňových poplatníkov cesty, chodníky, udržiava dopravné značenie a cestnú svetelnú signalizáciu ("semafóry").

Je to základ pre to, aby sme si urobili obraz o tom, či je to veľa, málo, alebo tak akurát ide o cenu, ktorá je na trhu bežná.

Takýto obraz si môže urobiť nielen obyvateľ mesta, ale aj dodávateľ rovnakých služieb, ktorý by mal záujem v budúcnosti poskytovať rovnaké služby pre mesto.

Druhá vec už potom je, do akej miery budú zodpovední úradníci na radnici:

  • kontrolovať kvalitu vykonaných prác,
  • kontrolovať oprávnenosť rozsahu prác, súlad faktúrovaných objemov prác so skutočne vykonanými prácami,
  • zohľadňovať pri objednávaní prác potreby obyvateľov mesta a rozumné priority,
  • aktívne odhaľovať a reklamovať chyby prác v záručnej 48-mesačnej záručnej doby (pre vodorovné dopravné značenie je dohodnutá záručná doba 12 mesiacov).

Dohliadnuť a dbať na to je však už v kompetencii primátora, je to jeho povinnosť, na ovplyvňovanie toho poslanci priame kompetencie nemajú.

Verím však, že rámcová zmluva vytvorí dobrý predpoklad na to, aby sme v meste čoraz menej chodili a jazdili po poškodených cestách a chodníkoch.

Uvedené zmluvy sa týkajú len údržby existujúcich chodníkov a ciest, nie ich rekonštrukcií a výstavby nových. Tam totiž už ide o investičnú činnosť, ktorá musí byť osobitne schválená v zastupiteľstve.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Podrobne monitorujeme:

Úradné dokumenty

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - rozhodnutie ministra číslo 77/2016 o stavebnom povolení

Rozhodnutie ministra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, číslo 12171/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29. 6. 2016 o zmene rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja...

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania, č. j. 03358/2016/SCDPK-56357 zo dňa 7. 9. 2016 pre stavbu Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat.

Pruské - kanalizácia a ČOV - prístupová cesta k ČOV - verejná vyhláška, oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pozemkov a nariadenie ústneho pojednávania, č. j. 233/2016 TS1-20/Po/1 zo dňa 15. 3. 2016 pre stavbu Pruské - kanalizácia a ČOV, prístupová cesta k...

Poznámky k zákonom

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...

Predaj nehnuteľnosti. Dokedy mám povinnosť podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

V minulom roku som predal nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) za ktorú som platil daň z nehnuteľností....

Premlčacia doba. Koľko trvá premlčacia doba? Čo je to premlčanie?

Štandardná premlčacia doba podľa Občianského zákonníka je tri roky. Vo veciach, na ktoré platí...

Priznal som sa k priestupku. Som automaticky vinný, ak sa v konaní o pokute nebránim?

Po obvinení z priestupku som sa v správnom konaní aktívne nebránil. Správny orgán ma uznal vinným...

Juraj Suchánek - Zákon o miestnych poplatkoch obsahuje viacero nezmyslov

Kupujete byt, staviate väčší dom alebo iba skleník na záhrade? Po novom sa vám to predraží. Podľa...

Zadržanie páchateľa. Môžem sám zadržať páchateľa?

Každá osoba má právo zadržať páchateľa za podmienok podľa trestného poriadku.