Koľko a komu platíme za opravy chodníkov a ciest v meste Prešov?

Začiatkom jari prichádzali na stretnutia s poslancami občania a sťažovali sa, že radnica necháva cesty a chodníky opravovať pridraho. Pozrime sa spolu do zmlúv s firmami, ktoré pre mesto pracujú.

06. 08. 2012

Autor: Richard Drutarovský, poslanec v období 2010 - 2018

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

V čase sťažností už bola uskutočnená verejná súťaž na dodávateľa prác pre obdobie ďalších štyroch rokov.

Predtým dvanásť rokov za sebou opravovala cesty a chodníky spoločnosť J. V. S., s. r. o.

Na zasadnutí komisie pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie som požiadal, aby nám úrad predložil pôvodnú zmluvu a dodatky, aby bolo zrejmé, aké sú jednotkové ceny, ktoré firma faktúruje mestu.

Úrad materiál na druhý pokus pripravil a môžete si ho stiahnúť a pozrieť tu, zmluva je až ku koncu dokumentu, prelistujte sa k nej, keďže je súčasťou oficiálneho materiálu na zasadnutie komisie.

Obsahuje pôvodnú rámcovú zmluvu, pôvodné ceny z roku 2000 a aj cenník prác pre rok 2012. Pôvodná rámcová zmluva totiž umožňovala každoročné zvyšovanie cien, čo sa za dvanásť rokov aj dialo, ceny sa zvyšovali.

Prvotná rámcová zmluva bola podpísaná na päť rokov. Keďže ju však nikto nevypovedal, automaticky bola jej účinnosť predĺžená na ďalších 5 rokov, čo zabezpečovalo jedno zo zmluvných ustanovení. Podľa takto predlžovanej zmluvy sa postupovalo ešte aj ďalšie dva roky navyše, a to až do leta tohto roku, spolu vyše dvanásť rokov.

Do polovice roka 2012 totiž ešte nebola podpísaná zmluva s novým víťazom, ktorým sa stala spoločnosť Doprastav, a. s., hoci obálky s ponukami sa mali otvárať už začiatkom roka.

K podpisu zmluvy so spoločnosťou Doprastav napokon došlo až koncom júna 2012. Dovtedy cesty a chodníky opravovala spoločnosť J. V. S.

Zmluvu medzi Mestom Prešov a spoločnosťou Doprastav, a. s., si môžete stiahnúť a pozrieť tu.

Obsahuje cenník prác, dokonca miestami s rovnakými položkovými číslami ako cenník spoločnosti J. V. S. Preto je dosť dobre možné porovnanie jednotkových cien v niektorých prípadoch.

Zmluva so spoločnosťou Doprastav, a. s., je podpísaná na obdobie 48 mesiacov a maximálny objem prác v objeme 3 604 591,73 eura. Skutočný finančný objem prác bude záležať od množstva financií, ktoré bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo.

Pre tento rok už financie schálené boli, ich podstatná časť bude použitá na úhradu prác pre spoločnosť J. V. S., ktorá údržbu a opravy vykonávala až takmer do polovice tohto roka.

Práce na opravách a údržbách budú vykonávané na základe rozhodnutia a objednávky radnice.

Po podpise zmluvy so spoločnosťou Doprastav, a. s., ešte primátor podpísal dodatok k zmluve so spoločnosťou J. V. S., ktorým sa spätne upravil objem prác, ktorý ešte spoločnosť J. V. S. faktúrovala do podpisu zmluvy so spoločnosťou Doprastav, a. s.

Tento dodatok si môžete stiahnúť a pozrieť tu.

Na dôvažok ešte pridávam zmluvu, ktorá bola podpísaná so spoločnosťou Ekoinštal, s. r. o. Zmluvu si môžete stiahnúť a pozrieť tu.

Týka sa kanalizačných prác a v niektorých oblastiach sa prekrýva s činnosťami, ktoré sa vykonávajú pri opravách ciest a chodníkov. Zmluva je podpísaná na 4 roky a jej objem závisí od množstva finančných prostriedkov, ktoré na tento účel určí mestské zastupiteľstvo.

Aj jej súčasťou je cenník prác.

Zverejňovaním zmlúv, ktoré je od minulého roka povinné, si môže urobiť ktokoľvek obraz o cenách, za ktoré mesto opravuje z peňazí daňových poplatníkov cesty, chodníky, udržiava dopravné značenie a cestnú svetelnú signalizáciu ("semafóry").

Je to základ pre to, aby sme si urobili obraz o tom, či je to veľa, málo, alebo tak akurát ide o cenu, ktorá je na trhu bežná.

Takýto obraz si môže urobiť nielen obyvateľ mesta, ale aj dodávateľ rovnakých služieb, ktorý by mal záujem v budúcnosti poskytovať rovnaké služby pre mesto.

Druhá vec už potom je, do akej miery budú zodpovední úradníci na radnici:

  • kontrolovať kvalitu vykonaných prác,
  • kontrolovať oprávnenosť rozsahu prác, súlad faktúrovaných objemov prác so skutočne vykonanými prácami,
  • zohľadňovať pri objednávaní prác potreby obyvateľov mesta a rozumné priority,
  • aktívne odhaľovať a reklamovať chyby prác v záručnej 48-mesačnej záručnej doby (pre vodorovné dopravné značenie je dohodnutá záručná doba 12 mesiacov).

Dohliadnuť a dbať na to je však už v kompetencii primátora, je to jeho povinnosť, na ovplyvňovanie toho poslanci priame kompetencie nemajú.

Verím však, že rámcová zmluva vytvorí dobrý predpoklad na to, aby sme v meste čoraz menej chodili a jazdili po poškodených cestách a chodníkoch.

Uvedené zmluvy sa týkajú len údržby existujúcich chodníkov a ciest, nie ich rekonštrukcií a výstavby nových. Tam totiž už ide o investičnú činnosť, ktorá musí byť osobitne schválená v zastupiteľstve.

Sledujte môj profil: https://instagram.com/richard_drutarovsky
 

Podrobne monitorujeme:

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...