Kanalizácia Pod Willec hôrkou. Dodnes tam nie je. Ako to rozhýbať?

Na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Prešove som interpeloval primátorku mesta, aby využila svoju právomoc a rozhýbala hráčov, ktorí môžu spôsobiť, aby sa oživil zámer vybudovania kanalizácie na ulici Pod Willec hôrkou v Prešove.

25. 10. 2015

Autor: Richard Drutarovský, poslanec v období 2010 - 2018

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Mesto Prešov je totiž približne 8-percentným akcionárom spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť a primátorka mesta, ako štatutárka mesta, zastupuje mesto Prešov, ako akcionára, v predstavenstve tejto vodárenskej spoločnosti.

Moje vystúpenie si môžete pozrieť na zázname zo zasadnutia. Opisujem v ňom situáciu a navrhujem ďalší postup vrátane toho, kto by sa mal chopiť iniciatívy.

Primátorka vzhľadom na to, že nevedela alebo nechcela reagovať okamžite, neodpovedala bezprostredne.

Po dvoch mesiacoch som dostal písomnú odpoveď.

Ako hovorím na zázname, rozprával som so zástupkyňou Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., takže istá nádej na obnovenie myšlienku odkanalizovania domov na ulici Pod Willec hôrkou po predchádzajúcom neúspechu počas realizácie projektu Čistá Torysa, tu je.

Ale nestane sa to automaticky, svoj diel kompetencií musia využiť všetci zainteresovní hráči v tomto "boji" o peniaze, ktoré všetci, s už privedeným vodovodom, platíme tejto vodárenskej spoločnosti.

Ulica Pod Willec hôrkou je jednou z viacerých ťažko skúšaných ulíc nášho mesta.

Nemá dodnes kanalizáciu, priľahlé svahy ohrozili v orku 2010 zosuvy pôdy. Komunikácia na ulici nemá chodníky, nižšie položené domy sužujú záplavy od riek Torysa a Sekčov.

Ulice sa v budúcnosti dotkne čiastočne výstavba tunela a estakády diaľnice Prešov, západ - Prešov, juh. Aby neobťažovala obyvateľov ulice Pod Willec hôrkou, tak súčasťou stavby je aj výstavba nového mosta cez rieku Torysa, ktorý by mal poslúžiť už počas výstavby na vyvážanie miliónov kubíkov vyťaženej horniny na diaľničný násyp smerom k diaľnici na Košice, približne na hranici katastra Prešova a obce Haniska.

Jediným svetlým bodom pre obyvateľov ulice Pod Willec hôrkou a majiteľov pozemkov v záhradkárskej osade na konci tejto ulice je tak v niekoľkoročnej histórii zavedenie midibusovej linky verejnej dopravy, ktorá v súčasnosti prepája túto okrajovú časť mesta s fakultnou nemocnicou.

Sledujte môj profil na Facebooku: facebook.com/drutarovsky.poslanec
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Opozícia pre spornú vyvlastňovaciu novelu podáva podnet na Ústavný súd

Sporná novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic...