Kalvária v Prešove je klenot, pribudol ďalší prvok na jeho zatraktívnenie

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Môžeme sa ním pochváliť pred každým návštevníkom Prešova. Je dostupným a príjemným oddychovým miestom aj pre nás samých.

06. 10. 2017

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Mojou víziou ako mestského poslanca za túto časť bolo a naďalej je zatraktívniť celú lokalitu prešovskej Kalvárie tak, aby vyvolávala u každého návštevníka pocit, že je tam poriadok a niekomu záleží na tom, aby Kalvária pekne vyzerala. Aby sme tam radi chodili a zdržiavali sa tam.

Ide nielen o samotný kostol a areál kaplniek. O ten sa totiž starajú dobrovoľníci a robia to veľmi dobre.

Kým sa však k areálu Kalvárie návštevník dostane, o dojem sa pričinia aj verejné priestory, ktoré ovláda naša mestská samospráva.

Preto sme spolu s ďalšími poslancami v našej mestskej časti rozhodli o oprave parkoviska blízko prvej kaplnky.

Parkovisko konečne po rokoch získalo kultivovanejší vzhľad.

Parkovisko je jedno z mnohých v lokalite, ale z hľadiska dojmu z celého areálu je kľúčové.

Dojem z Prešova totiž spoluvytvára aj na návštevníkov Exercičného domu. Tí sem často prichádzajú na pobyty z rôznych kútov Slovenska. No a pochopiteľne každý týždeň a najmä v nedeľu navštevujú Kalváriu alebo Exercičný dom stovky ďalších ľudí z Prešova a okolia.

Kalvária ponúka každému unikátny výhľad na Prešov. Sám o sebe je lákadlom a cieľom mnohých prechádzok.

Pre kultúrne založených ľudí je Kalvária zážitkom aj kvôli barokovému kostolu. V minulosti ju považovali za druhú najkrajšiu kalváriu na území Uhorska (po banskoštiavnickej kalvárii). Pochádza z prvej polovice 18. storočia.

Verím tomu, že kultivované prostredie bude formovať aj ľudí, ktorí ho navštívia. Priveľa áut na chodníkoch stresovalo ľudí a preto pred časom pribudli dopravné stĺpiky na neďalekom chodníku. To opäť prispelo ku skultúrneniu prostredia.

Neďaleko je atraktívny Ekopark, tam došlo k tiež k organizácii automobilovej dopravy, ktorá vyvolávala konflikty s chodcami. Reprezentuje nás aj Ekopark, pretože ho vyhľadávajú rodičia a deti z blízkeho ale aj širokého okolia.

Podobne je tomu aj v neďalekom areáli Zimného štadióna. Tam sa nájomca stará veľmi dobre o exteriér. Po rokoch konečne nepôsobí odpudzujúco, hoci návštevníci sa k nemu nesprávajú vždy zodpovedne.

Mojou víziou je vytvoriť postupne z celej lokality veľmi príjemné miesto, tak trochu aj výstavné, ktoré bude lákať ľudí z mesta na trávenie času a poskytovať určitú infraštruktúru pre všetkých, vrátane najbližších obyvateľov lokality.

Je tu ubytovňa, dve reštaurácie a veľmi kvalitná kaviareň. Od tohto školského roka tu funguje aj základná škola. Školský potenciál lokality je ešte nedocenený, hoci tu sú dve stredné školy a vysokoškolský kampus so svojím zázemím.

Asi jedinou nevýhodou je tranzitný cestný ťah, no na druhej strane je lokalita dostupná pre naozaj veľké množstvo ľudí a potenciálnych návštevníkov. Pre návštevníkov s autami je dostupné naozaj dostatočné množstvo parkovísk.

Bol by som rád a snažím sa, aby v našom meste vzniklo viac podobných lokalít s uceleným a zrozumiteľným konceptom.

Pre lepšiu si predstavu môžete niektoré ďalšie informácie nájsť v odkazoch pod článkom.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

Poznámky k zákonom

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...