Kadiaľ presne povedie trasa diaľnice D1 Prešov-západ - Prešov-juh okolo Prešova?

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

V poslednej dobe sa na mňa obracia mnoho občanov s otázkami okolo diaľnice D1 - diaľničného obchvatu Prešova.

25. 07. 2013

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Často sa ma pýtate, kadiaľ presne bude viesť trasa diaľničného obchvatu Prešov, cez ktoré pozemky a cez ktoré časti mesta.

Už niekoľko rokov visí projekt z územného rozhodnutia vo verejne prístupnom vestibule Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ulici č. 24.

Tam sa môže ktokoľvek prísť pozrieť na tieto výkresy a podľa potreby ich študovať. Mimochodom, ide o budovu v ktorej je aj rokovacia sála, kde sa konajú verejné zasadnutia mestského zastupiteľstva. Počas zasadnutí môžete kedykoľvek prísť, sadnúť si do hľadiska a sledovať, ako zasadajú poslanci a primátor.

Detaily trasy diaľnice

Poďme späť k trase diaľnice.

V galérii fotografií nižšie som zachytil fotografie význačných bodov na výkresoch diaľnice pre rýchlejšiu orientáciu ak nemôžete ísť osobne na úrad.

Pre istotu som odfotil aj to, ako vyzerá budova mestského úradu a jej vestibul, ak si výkresy budete chcieť predsa len pozrieť osobne a ešte ste v tejto budove mestského úradu neboli.

Odporúčam kliknúť na obrázok. Galéria sa otvorí v osobitnom okne, kde si ju môžete prezerať vlastným tempom a prečítať si aj poznámky ku jednotlivým fotografiám.

Pod článkom nájdete aj ďalšie odkazy, ktoré by vás mohli v súvislosti s diaľnicou D1 zaujímať.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

Poznámky k zákonom

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...