Je prešovský dopravný podnik efektívny?

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Od jesene minulého roka, stále zaznievajú názory, že DPMP, a. s. nie je tak efektívny, ako by mal byť. Skúsme sa na to pozrieť cez objektívne veličiny.

15. 02. 2012

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Či je akýkoľvek podnik efektívny alebo nie, sa absolútne zmerať nedá. Rezervy sa dajú nájsť takmer vždy a všade. Ide o to, ako ďaleko sme od ideálneho podniku.

Keďže ideálny podnik neexistuje, reálnou možnosťou odmerania efektívnosti podniku je jeho porovnanie s podobnými podnikmi.

Inicioval som preto, aby výkonné vedenie podniku porovnalo významné ekonomické, personálne, výkonové a ďalšie parametre prešovského dopravného podniku s porovnateľnými dopravnými podnikmi v slovenských mestách: Bratislava, Košice, Žilina a Banská Bystrica.

Iné porovnateľné mestá do porovnania zahrnuté neboli, pretože v nich tamojšie podniky vznikli transformáciou z bývalých SAD a dodnes zabezpečujú aj prímestskú dopravu, ktorá funguje na inom princípe.

Preto ekonomické parametre takýchto zmiešaných podnikov nie sú porovnateľne s podnikmi, ktoré sa venujú len miestnej verejnej doprave.

Tieto súkromné podniky ani nie sú ochotné zverejňovať všetky údaje tak, ako mestské dopravné podniky, medzi ktoré patrí aj Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., ktorého 100-percentným vlastníkom je Mesto Prešov.

Použité vstupné údaje pochádzajú z ročeniek Združenia prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách Slovenskej republiky za rok 2009 a 2010.

V nej pre zaujímavosť nájdete údaje aj z menších dopravných podnikov a aj niektoré údaje zo spomínaných bývalých podnikov SAD, dnes už súkromných spoločností. Stránka združenia je: http://www.zdruzeniemhd.sk

V čase písania tohto článku ešte na stránke združenia nebola ročenka za rok 2010, existuje však v tlačenej podobe a z nej sa vychádzalo.

Vytvorený dokument s názorným porovnaním nájdete aj v odkaze na konci tohto textu.

Je myslím zbytočné ho komentovať, čísla a grafy porovnania prešovského dopraveného podniku s inými podnikmi sú samovypovedajúce.

Pochopiteľne, porovanie spokojnosti cestujúcich, porovnanie pokrytia siete, intervaly spojov a podobné kvalitatívne paramere sa z ekonomických veličín nedá. Subjektívny názor na úroveň služieb, ktorú vníma cestujúci si však môže urobiť každý, kto využíval alebo využíva okrem prešovskej MHD aj služby v porovnávaných mestách.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...