Dnes sme oficiálne prebrali po rekonštrukcii školu na ulici Čs. armády

Ako poslanec za našu mestskú časť som dnes na pracovnom rokovaní podpísal preberací protokol rekonštrukcie školy spolu s ďalšími kompetentnými osobami z radnice, stavebnej firmy a zástupcami školy.

20. 09. 2012

Autor: Richard Drutarovský, poslanec v období 2010 - 2018

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Týmto krokom sa oficiálne završila rekonštrukcia základnej školy po 16-tich mesiacoch stavebných prác. Viac ako 40-ročná budova tak získala novú podobu a vyššiu kvalitu.

Škola bola z podstatnej časti zateplená, čo sa týka exteriéru. Čiže nová je fasáda po zateplení polystyrénom, zateplená a nová je aj strecha, nové sú aj všetky okná s novými roletami.

Stará plechová spojovacia chodba do telocvične bola tiež nahradená novou, murovanou, konečne s riadnymi oknami a vykurovaním, takže deti sa do telocvične dostanú aj v zimnom období po vykurovanej chodbe a nie v mraze, ako tomu bolo počas predchádzajúcich desaťročí.

V interiéroch boli kompletne vymené podlahy, opravené steny, stropy, sociálne zariadenia.

Nové je aj kúrenie, radiátory, kompletne nová je aj elektroinštalácia, po celej škole je zavedená nová počítačová sieť s prípojkami v každej triede a v kabinetoch.

Súčasťou rekonštrukcie je aj dodávka množstva počítačov pre žiakov a aj niekoľkých interaktívnych tabúľ vrátane potrebného softvéru.

Zrekonštruovaná bola aj jedáleň a stavebná časť kuchyne. Zariadenie kuchyne je také, ako bolo pred rekonštrukciou.

Projekt bol financovaný prevažne z prostriedkov Európskej únie. Dnes sa o tom už veľmi nehovorí a berieme to ako samozrejmú vec, ale uskutočnenie rozsiahleho plánu rekonštrukcie škôl na území mesta by zrejme nebolo možné bez vstupu Slovenska do Európskej únie od 1. mája 2004.

V telocvični bola rekonštruovaná len elektroinštalácia. Dôvodom je to, že v podmienkach eurofondov je limit na celkové náklady rekonštrukcie odvedený od sumy, ktorá sa násobí počtom žiakov školy. Tym je daný maximálny finančný objem. V prípade tejto školy sa pri príprave verejného obstarávania ukázalo, že objem nepostačí na zateplenie celej školy, tak z projektu bola preto vypustená práve telocvičňa.

Treba dodať, že podmienkou podpory z eurofondov je aj spoluučasť žiadateľa, čiže našej samosprávy (Mesto Prešov). Mesto Prešov sa teda na celkových nákladoch musí podieľať piatimi percentami. Prostriedky EÚ tvoria väčšinu, čiže 95 percent tzv. oprávnených výdavkov.

V skutočnosti bola táto spoluúčasť našej samosprávy väčšia, pretože niektoré časti stavebných prác nemohli byť podporené z prostriedkov európskej únie, ale nebolo by logické ich pri rekonštrukcii neurobiť. Preto boli financované z prostriedkov mestského rozpočtu.

Pri podpise preberacieho protokolu bolo dohodnuté, že drobné nedorobky by mal zhotoviteť odstrániť do budúceho piatku.

Následne by sa malo uskutočniť kolaudačné konanie v pôsobnosti stavebného úradu.

Osobne ma veľmi teší, že sa podarilo uskutočniť a konečne zavŕšiť rekonštrukciu budov jedinej školy, ktorú v našej mestskej časti máme a je pešo a bezpečne dostupná pre väčšinu detí, ktoré v našej mestskej časti máme. Počas 16-tich mesiacov som sa osobne zúčastňoval na kontrolných dňoch, ktoré sa konali v najprv v týždňovej a potom v dvojtýždňovej periodicite.

Problémy, ktoré pri každej stavbe vznikajú, som v rámci mojich poslaneckých kompetencií pomáhal riešiť a presadzovať v orgánoch mesta.

Teší má aj to, že škola má v meste dobrú povesť. Ani v tomto školskom roku nemala problém s nedostatkom žiakov, ktorých počet prevyšuje tisícku. Verím tomu, že po rekonštrukcii budovy a vybudovaní nových počítačových účební, sa učiteľom a ostatným zamestnancom školy podarí vzdelávať a vychovávať deti na ešte lepšej úrovni. Finančný predpoklad na to je, zateplená budova s kvalitnými oknami by si mala pýtať na prevádzku menej, ako to bolo doteraz, príjemnejšie prostredie by mohlo tiež zohrať úlohu pri výchove detí.

Sledujte môj profil: https://instagram.com/richard_drutarovsky
 

Podrobne monitorujeme:

Ďalšie ulice našej mestskej časti získali priame spoje MHD zo železničnej a autobusovej stanice  

Cestovné poriadky v prešovskej MHD sú prehľadnejšie a informačne bohatšie  

Začalo sa preberacie konanie dokončenia rekonštrukcie školy na Sídlisku II  

Sťažnosti na hlučné kanalizačné poklopy boli vyslyšané  

Kedy budú doplnené stromy na Požiarnickej ulici?  

Sídlisko II má konečne komplexný projekt parkovacích plôch  

Začalo sa územné konanie pre obratisko MHD na Terchovskej ulici  

Získali sme grant na obnovu Neptúnovej fontány  

Koncert vážnej hudby za Kalváriou  

Materská škola na Sídlisku 2 dostane novú strechu a okná, schválili sme financie na jej opravu  

Na Hlavnej ulici opekneli predajné automaty  

Medvedia ulica je už čiastočne spevnená, jazda po nej je pre obyvateľov komfortnejšia  

Prístrešok na Horárskej ulici v lokalite Za Kalváriou je opäť opravený  

Kontrolný deň rekonštrukcie ZŠ Čs. armády, práce sa začali na poslednom pavilóne  

Zúčastnil som sa pracovného rokovania k obratisku MHD na Terchovskej ulici  

Predložil som niekoľko koncepčných návrhov na zmenu územného plánu  

Semafór pri Exercičnom ceste konečne funguje, chodci ocenia bezpečnejší prechod cez cestu  

Odchyt rýchlych vodičov na ulici Obrancov mieru pokračuje  

Kontrolný deň rekonštrukcie ZŠ Čs. armády, na rad by mala prísť spojovacia chodba  

Pri zimnom štadióne by malo byť čistejšie, v noci jasnejšie a bezpečnejšie  

Včerajší kontrolný deň na ZŠ Čs. armády za účasti vedenia mesta  

Februárový kontrolný deň rekonštrukcie ZŠ Čs. armády  

Príprava parkoviska na Engelsovej ulici vstupuje do ďalšej etapy  

Navrhol som zvolanie zhromaždenia obyvateľov ku škole šmykov pri mestskej hale  

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...