Diskutovalo sa o zlepšení dopravného napojenia sídliska Sekčov, pomerne nenáročné riešenie existuje

Kruhový objazd sa ukázal ako neefektívny, diskusia nad štúdiou naznačila iné riešenie.

16. 01. 2013

Autor: Richard Drutarovský, poslanec v období 2010 - 2018

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Dnes by som chcel poodhaliť, ako pracujú komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove, konkrétne komisia pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie, ktorej som členom.

Vybral som si na to príklad, ktorý bude zaujímať najmä obyvateľov sídliska Sekčov. Trávia minúty v kolónach na križovatkách pri ceste do práce alebo školy a ceste späť, či už v autách alebo autobusoch či trolejbusoch.

Reč však nebude o Rusínskej ceste, ale o druhej významnej spojnici sídliska Sekčov - o Solivarskej ulici. Zaujímať bude aj vodičov, ktorí sa vracajú podvečer domov zo smeru od Košíc cez Šváby na Sekčov, do Solivaru, prípadne do blízkych dedín.

O obsahu rokovania komisie viete vopred aj vy

Vďaka ustanoveniu, ktoré som navrhol do rokovacieho poriadku komisií mestského zastupiteľstva, by materiály na rokovanie komisií mestského zastupiteľstva mali byť vopred zverejňované na internetovej stránke mesta.

(V čase písania tohto textu: http://www.presov.sk/portal/?c=12&ctg=95.)

Ako prvá je zverejňovaná pozvánka s návrhom programu, ktorá je naviac doručovaná aj členom komisie a pozvaným hosťom.

Nás tentoraz z viacerých bodov zaujíma bod rokovania s názvom „Prešov - Rozšírenie Solivarskej ulice medzi križovatkami Východná-Švábska“ – prezentácia technickej štúdie.

V pozvánke sa dozviete aj to, kto sú členovia komisie a kto sú ľudia, ktorí spoločne formujú odborné stanoviská o ktoré sa potom opiera mestská rada a mestské zastupiteľstvo.

Členov komisií volí mestské zastupiteľstvo spravidla na začiatku volebného obdobia.

Zaužívaný zvyk zatiaľ negarantuje, že v komisii budú zasadať odborníci, ale zodpovednosť za to, aby to tak bolo, je na pleciach poslancov. Podľa Štatútu mesta Prešov však musia zabezpečiť, aby počet tzv. neposlancov v žiadnej komisii nepresiahol počet poslancov.

Členovia komisie dostanú vopred materiály o ktorých sa bude rokovať, aby si ich naštudovali a prípadne sa nad nimi poradili s kýmkoľvek, o kom to uznajú za vhodné. Vy ich v tom čase nájdete tiež na internete.

Teraz nás zaujíma technická štúdia, ktorá sa zaoberala rozšírením Solivarskej ulice a riešením nadväzujúcej križovatky medzi sídliskom Šváby a sídliskom Sekčov.

V štúdii nájdete úvodnú časť posúdenia rozšírenia Solivarskej ulice a nadväzujúcej križovatky s ulicou Armádneho generála Ludvíka Svobodu, analytickú časť, predbežný záver, návrh alternatív a ich zhodnotenie.

V závere materiálu sú výkresy troch alternatív. Podrobnejšie sú zhodnotené v texte.

O téme bola počas zasadnutia komisie veľmi plodná diskusia na vysokej úrovni, keďže pozvanie prijal aj dopravný inžinier p. Sopúch, predstaviteľ autorov štúdie.

Štúdia mala zodpovedať na niekoľko otázok:

  • Či by pomohol situáciu v križovatke riešiť kruhový objazd, ktorý sa do existujúcej zástavby reálne zmestí (odpoveď je: nie, nepomohol).
  • Ako dlho bude vyhovujúci súčasný stav (odpoveď je: ak by sa zaviedlo dynamické riadenie križovatky, tak ešte nejaký čas to vydrží).
  • Ako zohľadniť budúcu výstavbu polyfunkčného objektu na budúcom nároží, vedenie plánovaného cyklochodníka a napojenie Lesníckej ulice do križovatky, aby obyvatelia z tejto časti Solivaru nemuseli obchádzať susedné uličky.

Na zodpovedanie týchto otázok dala dosť podkladov štúdia a odpovede Ing. Sopúcha. Pochopiteľne, jeho prítomnosť členovia komisie využili aj na otázky týkajúce sa dopravných problémov mesta v iných lokalitách.

Záverom bolo, že pomerne nenáročnými opatreniami v podobe samostatného odbočovacieho pruhu zo Švábov na Solivar, pripojovacím pruhom z Lesníckej ulice a plnohodnotným dynamickým riadením semafórov, by sa dala citeľne zlepšiť dopravná situácia, čiže skrátiť čakacie časy v križovatke, ktoré cestujúci v dopravných prostriedkoch pociťujú ako závažný problém v plynulosti.

Kruhový objazd, ako preukázala štúdia, by situáciu vzhľadom na nevyváženosť vetiev križovatky skôr zhoršil, nehovoriac o komplikáciach pri prejazde trolejbusov cez kruhový objazd.

Zo zasadnutia je následne k dispozícii zápisnica, ktorá sa tak isto zverejňuje a tak máte členov komisie pod kontrolou, ak nemôžete prísť na zasadnutie komisie osobne.

Do iných orgánov mesta neputuje celá zápisnica, ale pre stručnosť len uznesenia k jednotlivým bodom.

Niekto by si povedal, že komisia prerokovala niečo len na papieri a v reálnom živote sa nič nezmenilo. Je to jeden z pohľadov na vec. Aby sa však dospelo k záveru a rozhodnutiu, ako niečo zmeniť, je potrebné si vytvoriť názor. Najlepšie použitím odborných argumentov.

Zasadnutie komisie vyvrátilo jeden mýtus, ktorý v meste vytváral akýsi začarovaný kruh. Ten mýtus znel, že situáciu v križovatke vyrešil len jej prebudovanie na kruhový objazd.

O takejto investícii, ktorá by nepochybne vážne zasiahla mestský rozpočet, niektorí pochybovali, ale iní v nej videli spásonosné riešenie. Teraz už vieme, a máme to podložené argumentmi, že by to nielenže bolo predražené riešenie, ale situáciu by ešte viac zhoršilo.

Toto malé okienko do zákulisia práce orgánov mesta som si dovolil preto, že veľká časť obyvateľov vníma prácu poslancov a úradu len cez prizmu záznamov v káblovej televízii, kde pred televíznymi kamerami rokujú poslanci a primátor na zasadnutiach mestského zastupiteľstva.

Poslanecká činnosť však nie je len to. Poslanci pôsobia popri svojom civilnom zamestnaní aj v komisiách, vo výboroch v mestských častiach, poniektorí aj v mestskej rade či výkonných alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta, taktiež v radách škôl.

Či pôsobia prospešne alebo nie, to je na posúdení každého občana Prešova.

Sledujte môj profil: https://instagram.com/richard_drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...