Centrum Prešova: Dopravný inžinier predvída kolaps, investor tvrdí opak

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Kilometrovú kolónu vozidiel vypočítal dopravný inžinier v popoludňajšej špičke. Bola by škoda to ignorovať a nenájsť riešenie ešte pred začatím prerábky križovatiek.

24. 07. 2017

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Na nároží ulíc Masarykova - Hlavná - Štefánikova - Hviezdoslavova vyrastie veľké obchodné centrum. Investor nechal vypracovať dopravnú štúdiu. Jej autori dospeli k záveru, že výstavba obchodného centra dopravu nijako významne nezhorší.

Iný dopravný inžinier však urobil vlastný výpočet a tvrdí opak.

Ako člen komisie mestského zastupiteľstva pre dopravu som sa zúčastnil zasadnutia, keď komisia o stavbe obchodného centra rokovala ešte na jeseň minulého roka.

Odborní pracovníci radnice prekvapivo problém v priepustnosti križovatiek po výstavbe centra nevidia, hoci do územia pribudne množstvo nových návštevníkov na autách.

Návrhy na zlepšenie napojenia obchodného centra som vzniesol už v decembri minulého roka ako účastník územného konania. Niektoré návrhy boli zohľadnené, takže to malo zmysel.

Mestský úrad však v máji rozhodol, že účastníkom konania nie som.

Návrhmi a pripomienkami ľudí, ktorí nie sú účastníkmi konania, sa totiž úrad nemusí zaoberať.

Porovnal som obidva podklady. Sú protichodné

Autori štúdie, ktorú dal vypracovať investor, dospeli k záveru, že:

Dopravní studie tedy prokázala, že areál bude fungovat na stávající komunikační síti bez významného zhoršení dopravní situace v lokalitě. Dopravní studie prokazuje, že dopravní připojení uvažované lokality výstavby je možné a nezpůsobí podstatné zhoršení dopravní situace a životního prostředí v okolí výstavby“ (str. 22).

Autor druhej štúdie dospel k záveru, že:

Prepočtom svetelne riadenej križovatky sú zistené kapacitne nepostačujúce vetvy Štefánikova, Grešova aj Masarykova, križovatka bude po roku 2020 zahltená a v čase dopravných špičiek neprejazdná (str. 12) ... bude dochádzať v tomto dopravnom uzle po uvedení OC Fórum do prevádzky k permanentným kolapsom automobilovej dopravy v čase najmä poobedňajšej dopravnej špičky, s vážnym negatívnym vplyvom na plynulosť MHD v širšom centre mesta Prešov“ (str. 13).

Žiadam úrad, aby sa rozdiel objasnil

Rozptyl a rozpor v záveroch obidvoch štúdií je tak markantný, že ho nemožno prejsť bez povšimnutia a nevyhnutne si vyžaduje objasnenie.

O to viac, že prvá štúdia je podkladom v rozhodovaní stavebného úradu o budúcej stavbe obchodného centra. Bez vysvetlenia rozporu by sa mohlo stať, že dôjde k nesprávnemu posúdeniu veci a následne k nesprávnemu rozhodnutiu.

Dôsledkom môže byť ťažko, zdĺhavo a nákladne riešiteľný problém so zlou priepustnosťou komunikácií v centre mesta a dopravným zápchami, ktorý zasiahne do každodenného života veľkého množstva obyvateľov mesta.

Náklady na jeho vyriešenie môžu byť enormné a môžu v budúcnosti zbytočne zaťažiť mestský rozpočet na úkor iných potrieb mesta – prípadne viesť ku dlhodobému nevyriešeniu problému.

Myslím si, že predvídateľným problémom je rozumnejšie predchádzať – než ich nechať s vedomím prepuknúť a potom sa ich snažiť riešiť oveľa drahšie na náklady obyvateľov mesta a nie toho, kto k vzniku problému zásadne prispel.

Dnes som preto oslovil mestský úrad, konkrétne odbor dopravy a stavebný úrad, aby ten rozpor odborne preskúmali a ak by to odborne nedokázali zvládnuť, tak aby si zabezpečili odborné a objektívne vytvorenie vlastného názoru na vec.

Viac si môžete prečitať v listoch, ktoré som adresoval radnici.

No a pokiaľ ste odborník, môžete si aj sami porovnať obidve štúdie.

List odboru dopravy

List stavebnému úradu

Prvá štúdia

Druhá štúdia

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Poznámky k zákonom

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...