Ďalšie ulice našej mestskej časti získali priame spoje MHD zo železničnej a autobusovej stanice

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Pri novom zimnom poriadku MHD boli čiastočne vypočuté požiadavky na priame spojenie našej mestskej časti so železničnou a autobusovou stanicou.

10. 09. 2012

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Dopravný podnik presmeroval tri spoje linky č. 43.

Medzi šiestou až deviatou hodinou premávajú od 3. septembra priamo zo železničnej stanice pod Kamennú baňu, k Zimnému štadiónu, Mladosti a potom cez Sázavského, Odborársku, Marka Čulena, Sídlisko III, Sabinovskú až k nemocnici.

Linka donedávna začínala pri Veľkej pošte a neprechádzala cez železničnú stanicu. Jej presmerovanie by malo uspokojiť dopyt po doprave zo železničnej stanice na ulice Pod Kamennou baňou, Pražská a ku školám na ulici Pod Kalváriou, na Kolárovej, Československej armády a na Sídlisko III.

Čas ukáže, ako sa táto linka osvedčí a aká bude jej budúcnosť.

Opačné spojenie, na železničnú stanicu, majú zatiaľ cestujúci priamou linkou len z ulice Obrancov mieru na nosnú linku č. 38.

Obyvatelia z lokality za Kalváriou a Pod Kamennou baňou s prestupom na Škultétyho ulici alebo pri "pozemných stavbách" z linky č. 22 na nosnú linku č. 38.

V predstavenstve dopravného podniku bolo dohodnuté, že do komisie mestského zastupiteľstva pre dopravu by mal prísť dopravný prieskum liniek MHD, aby sa do povedomia poslancov dostali súvislosti, ktoré je vhodné poznať pri rozhodnutiach na úrovni mestského zastupiteľstva, ktoré sa týkajú verejnej dopravy.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Opozícia pre spornú vyvlastňovaciu novelu podáva podnet na Ústavný súd

Sporná novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic...