Po oplotení mestskej haly by malo ostať zachované bezplatné parkovanie

Stavebný úrad zverejnil stavebné povolenie na oplotenie prešovskej mestskej haly.

28. 09. 2012

Autor: Richard Drutarovský, poslanec v období 2010 - 2018

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Tatran, ako prenajímateľ mestskej haly, parkoviska a priľahlých pozemkov, prišiel začiatkom tohto roka predstaviť zámer výstavby tzv. školy šmykov na zasadnutie výboru v mestskej časti. Neoddeliteľnou súčasťou zámeru bolo aj oplotenie areálu mestskej haly vrátane parkoviska.

Následne sa k tejto veci uskutočnilo verejné zhromaždenie obyvateľov mesta (viac informácií v článkoch na konci tohto textu).

Projekt oplotenia mestskej haly sme preberali potom aj na zasadnutí komisie pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie, kde ho zástupcovia Tatranu prišli prezentovať a vyžiadali si názor komisie.

Projektovú dokumentáciu k oploteniu, so zakreslením prvkov školy šmyku, ako bola prezentovaná na zasadnutí komisie, si môžete stiahnúť a pozrieť.

Následne sa cez prázdniny uskutočnilo ústne pojednávanie zámeru oplotenia v stavebnom konaní, keďže Tatran požiadal o vydanie stavebného povolenia na oplotenie.

Na viacerých spomenutých fórach som argumentoval, že plocha parkoviska okolo mestskej haly je pre Prešovčanov unikátna, parkovisko mnohí využívajú, napríklad na parkovanie áut, ak sa prídu športovo vyžiť k brehu blízkej Torysy.

Taktiež je parkovisko zadefinované ako záchytné parkovisko pre nákladné autá.

Obavy boli aj zo spoplatnenia tohto parkoviska.

Radnica časť takýchto pripomienok vzniesla v stavebnom konaní a stali sa súčasťou podmienok stavebného povolenia, konkrétne v bode č. 3.

(Vydané stavebné povolenie si môžete stiahnúť a pozrieť).

Bod 3 je formulovaný takto:

Bod 3. Stavebník je povinný dodržať podmienky MsÚ Prešov - oddelenia mestského majetku, ktoré sú uvedené odpovedi na žiadosť spoločnosti TATRAN Prešov, s.r.o. o súhlas s vykonaním investície č. M/2012/13298 zo dňa 15. 8. 2012.

Tieto podmienky znejú takto:

  1. Parkovisko pri Mestskej hale vo VZN Č. 148/2005 o státí, parkovaní a odťahovaní motorových vozidiel na území mesta Prešov definované ako parkovisko pre parkovanie a odstavenie nákladných vozidiel vrátane návesov, prívesov a časovo neobmedzený vstup týchto vozidiel na parkovaciu plochu bezodplatne.
  2. Pri usporadúvaní rôznych kultúrnych a športových akcií žiadame zabezpečiť voľný vstup a bezplatné parkovanie osobných motorových vozidiel, ako aj vozidiel hromadnej prepravy na parkovisku pri Mestskej hale.
  3. Zabezpečiť voľný a bezplatný vstup za účelom zaparkovania osobných motorových vozidiel pre verejnosť na športovo-relaxačnú činnosť a obdobné využitie.
  4. Zabezpečiť dodržanie všetkých podmienok stanovených v stavebnom povolení, v opačnom prípade tento súhlas stráca platnosť.

Treba privítať, že nájomca (Tatran) prišiel svoje zámery prezentovať s cieľom hľadať také riešenie, ktoré zabezpečí ochranu mestskej haly pred poškodením, ale zároveň čo najmenej zasiahne do života a zabehnutých koľají v okolí mestskej haly.

Bol by som rád, keby takýto príklad ústretovosti nad rámec zákonných povinností nebol jediný a našli sa aj ďalší stavebníci, ktorí takto prispejú k zvýšeniu úrovne a kultúry spolunažívania v komunite.

Musím však zdôrazniť, že oplocovanie verejných priestranstiev považujem vo všeobecnosti za veľmi nešťastný krok, čo som zástupcom Tatranu prezentoval aj na zasadnutí komisie pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie.

Obavy z toho, že oplotenie mestskej haly je prvým krokom ku vybudovaniu školy šmykov, sa stavebný úrad snažil rozptýliť tak, že uložil Tatranu, aby z projektovej dokumentacie vypustil časť o škole šmykov, keďže Tatran ku stavebného konaniu predložil dokumentáciu, vrátane objektov školy šmykov, na čo upozornili do zápisnice aj občania prítomní na ústnom pojednávaní v rámci stavebného konania.

Pozrite si aj ďalšie informácie ku škole šmykov a k prenájmu mestskej haly.

Sledujte môj profil: https://instagram.com/richard_drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...