Ako vybaviť záležitosti na prešovskom mestskom úrade?

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Mnohí sa obraciate na svojich poslancov s požiadavkami na informácie a s požiadavkami na vybavenie rôznych záležitostí, týkajúcich sa života v meste, ale aj vašich problémov. Často však existuje rýchlejší a jednoduchší postup, po ktorom treba na začiatok siahnuť.

07. 06. 2016

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Niektoré záležitosti totiž patria priamo do právomoci mestského úradu. Pre menej zorientovaného občana je často komplikované sa správne vyznať v tom, kde sa môže efektívne obrátiť so žiadosťou o pomoc, o informáciu alebo o radu.

Nie vždy je poslanec tou úplne správou inštanciou, na ktorú sa obrátiť hneď na začiatku riešenia vášho problému, ktorý je v kompetencii mestskej samosprávy Prešova.

Kompetencie poslanca sú zo zákona o obecnom zriadení obmedzené len na rozhodovanie o tých najzákladnejších otázkach života mesta. Ktoré presne to sú, stanovuje zákon.

Poslanec sa nezúčastňuje na každodennom chode mesta, ten zabezpečujú platení zamestnanci mestského úradu.

Poslanecký mandát totiž poslanec vykonáva vo svojom voľnom čase popri svojom riadnom civilnom zamestnaní. Poslanec chodí do svojej riadnej práce v ktorej pracoval aj pred zvolením, ako ktokoľvek z nás, kto má to šťastie, že prácu má.

Možnosti poslanca PRIAMO ovplyvňovať svojimi kompetenciami dennodenný výkon činností mesta sú preto minimálne. A je to tak v poriadku, hoci si to mnoho ľudí neuvedomuje.

Na zabezpečenie bežného chodu mesta a riešenie väčšiny jednoduchších problémov obyvateľov mesta sú totiž určení zamestanci mestského úradu, ktorí sa zodpovedajú a z hľadiska riadenia kompetenčne podliehajú primátorke mesta.

Klientské centrum

Prešovský mestský úrad zriadil a prevádzkuje klientské centrum.

Je určené práve na to, aby sa najprv na neho obracali obyvatelia mesta so svojimi požiadavkami.

Vyškolený personál vie poradiť, sprostredkovať kontakt s príslušným oddelením mestského úradu, usmerniť alebo podať infomácie.

S mestským úradom a jeho zamestnancami sa dá komunikovať osobne, telefonicky, mailom, cez chat a samozrejme aj poštou.

Veľa požiadaviek sa týka zisťovania informácií. Mnoho z nich je však zverejnených na internete, len o tom väčšina ľudí nevie.

Každodenného rozhodovania, ktoré sa vás môže dotýkať, sa týka napríklad internetová úradná tabuľa mesta (dostupná z internetovej stránky mesta) alebo zverejňované materiály na zasadnutia orgánov mesta (mestské zastupiteľstvo, mestská rada, komisie) cez internetovú aplikáciu tzv. Digitálneho zastupiteľstva.

Mestská internetová stránka je pomerne neprehľadná a neprívetivá, vyznať sa v nej vyžaduje istú skúsenosť. Ale po zvládnutí je to pre získavanie niektorých informácií tá najrýchlejšia a najpohodlnejšia cesta. Rýchlejšia, než zisťovanie informácií iným spôsobom.

Mestský úrad má zverejnený aj telefónny zoznam, takže je možné kontaktovať telefonicky konkrétneho zamestnanca ak je prítomný, prípadne mailom.

Ak sa však neorientujete v štruktúrach mestského úradu, tak na takú situáciu by mali byť najlepšie pripravení zamestnanci klientského centra na Jarkovej ulici 26.

Je možné tam zájsť aj osobne alebo zatelefonovať. Mali by byť pripravení zvládnuť väčšinu bežných situácií, informovať o postupe, poskytnúť príslušné formuláre, pomôcť s ich vyplnením alebo aj priamo vyvolať hovor či dohovoriť stretnutie s príslušným zamestnancom, ktorý vie reagovať a je zodpovedný za záležitosť, ktorú potrebujete vybaviť.

Ochota jednotlivých zamestnancov síce môže byť kolísavá (sú to tiež len ľudia, ako sme všetci), no často len oni majú potrebné informácie a znalosti, preto ich neváhajte kontaktovať ako prvú možnosť, keď niečo potrebujete vybaviť.

Touto cestou by sa malo dať vybaviť veľa vecí bez toho, aby ste museli zájsť na zasadnutie výboru v mestskej časti alebo kontaktovať priamo svojich poslancov, ktorí obyčajne konkrétne a detailné informácie ani nemajú.

Preto neváhajte kontaktovať klientské centrum telefonicky alebo ak sa vám chce, tak aj osobne.

Ďalšie možnosti ako vybaviť Vašu záležitosť

Pri vybavovaní Vašich záležitostí Vám môžu pomocť aj nasledujúce informácie:

Máte právo na informácie, úrad je povinný poskytnúť informácie

Väčšina obyvateľov si zatiaľ neuvedomuje, že aj mestský úrad je povinný naplniť právo ktoréhokoľvek občana na informácie a na základe žiadosti poskytnúť informáciu, ktorú požadujete.

Infrmácie o tom, ako možno informácie žiadať nájdete na stránke:

http://www.presov.sk/portal/?c=12&ctg=28

Vaše právo na informácie od mestského úradu upravuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám.

Čo sa ešte dá robiť, keď toto všetko zlyhá?

Môže sa stať aj to, že všetky uvedené postupy vyskúšate, ale zlyhajú alebo ide o problém, ktorý sa takto nedá vyriešiť, prípadne narazíte na neochotu alebo iný podobný problém.

V takej situácii môžete zvážiť, že požiadate o radu napríklad niektorého z poslancov. Poslanci majú niekedy viac informácií alebo potrebný nadhľad a môžu poradiť.

Za poslancami môžete zájsť na niektoré z verejných zasadnutí výborov v mestský častiach alebo ich kontaktovať aj ďalšími spôsobmi cez kontakty, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke mesta.

Viac informácií je v článkoch za týmto textom.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - rozhodnutie ministra číslo 77/2016 o stavebnom povolení

Rozhodnutie ministra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, číslo 12171/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29. 6. 2016 o zmene rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja...

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania, č. j. 03358/2016/SCDPK-56357 zo dňa 7. 9. 2016 pre stavbu Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat.

Pruské - kanalizácia a ČOV - prístupová cesta k ČOV - verejná vyhláška, oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pozemkov a nariadenie ústneho pojednávania, č. j. 233/2016 TS1-20/Po/1 zo dňa 15. 3. 2016 pre stavbu Pruské - kanalizácia a ČOV, prístupová cesta k...

Poznámky k zákonom

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...

Predaj nehnuteľnosti. Dokedy mám povinnosť podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

V minulom roku som predal nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) za ktorú som platil daň z nehnuteľností....

Premlčacia doba. Koľko trvá premlčacia doba? Čo je to premlčanie?

Štandardná premlčacia doba podľa Občianského zákonníka je tri roky. Vo veciach, na ktoré platí...

Priznal som sa k priestupku. Som automaticky vinný, ak sa v konaní o pokute nebránim?

Po obvinení z priestupku som sa v správnom konaní aktívne nebránil. Správny orgán ma uznal vinným...

Juraj Suchánek - Zákon o miestnych poplatkoch obsahuje viacero nezmyslov

Kupujete byt, staviate väčší dom alebo iba skleník na záhrade? Po novom sa vám to predraží. Podľa...

Zadržanie páchateľa. Môžem sám zadržať páchateľa?

Každá osoba má právo zadržať páchateľa za podmienok podľa trestného poriadku.

Vyrieši poplatok za rozvoj problém satelitov?

Od 1. novembra 2016 nadobudne účinnosť zákon 447/2015 Z. z., ktorý dáva samosprávam možnosť pri...