Ako vybaviť záležitosti na prešovskom mestskom úrade?

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Mnohí sa obraciate na svojich poslancov s požiadavkami na informácie a s požiadavkami na vybavenie rôznych záležitostí, týkajúcich sa života v meste, ale aj vašich problémov. Často však existuje rýchlejší a jednoduchší postup, po ktorom treba na začiatok siahnuť.

12. 09. 2017

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Niektoré záležitosti totiž patria priamo do právomoci mestského úradu. Pre menej zorientovaného občana je často komplikované sa správne vyznať v tom, kde sa môže efektívne obrátiť so žiadosťou o pomoc, o informáciu alebo o radu.

Nie vždy je poslanec tou úplne správou inštanciou, na ktorú sa obrátiť hneď na začiatku riešenia vášho problému, ktorý je v kompetencii mestskej samosprávy Prešova.

Kompetencie poslanca sú zo zákona o obecnom zriadení obmedzené len na rozhodovanie o tých najzákladnejších otázkach života mesta. Ktoré presne to sú, stanovuje zákon.

Poslanec sa nezúčastňuje na každodennom chode mesta, ten zabezpečujú platení zamestnanci mestského úradu.

Poslanecký mandát totiž poslanec vykonáva vo svojom voľnom čase popri svojom riadnom civilnom zamestnaní. Poslanec chodí do svojej riadnej práce v ktorej pracoval aj pred zvolením, ako ktokoľvek z nás, kto má to šťastie, že prácu má.

Možnosti poslanca PRIAMO ovplyvňovať svojimi kompetenciami dennodenný výkon činností mesta sú preto minimálne. A je to tak v poriadku, hoci si to mnoho ľudí neuvedomuje.

Na zabezpečenie bežného chodu mesta a riešenie väčšiny jednoduchších problémov obyvateľov mesta sú totiž určení zamestanci mestského úradu, ktorí sa zodpovedajú a z hľadiska riadenia kompetenčne podliehajú primátorke mesta.

Klientské centrum

Prešovský mestský úrad zriadil a prevádzkuje klientské centrum.

Je určené práve na to, aby sa najprv na neho obracali obyvatelia mesta so svojimi požiadavkami.

Vyškolený personál vie poradiť, sprostredkovať kontakt s príslušným oddelením mestského úradu, usmerniť alebo podať informácie.

S mestským úradom a jeho zamestnancami sa dá komunikovať osobne, telefonicky, mailom, cez chat a samozrejme aj poštou.

Ako kontaktovať klientské centrum?

Základné kontakty (telefón, pracovná doba) nájdete na mestskom webe na stránke:

http://www.presov.sk/klientske-centrum.html

Veľa požiadaviek sa týka zisťovania informácií. Mnoho z nich je však zverejnených na internete, len o tom väčšina ľudí nevie.

Každodenného rozhodovania, ktoré sa vás môže dotýkať, sa týka napríklad internetová úradná tabuľa mesta (dostupná z internetovej stránky mesta) alebo zverejňované materiály na zasadnutia orgánov mesta (mestské zastupiteľstvo, mestská rada, komisie) cez internetovú aplikáciu tzv. Digitálneho zastupiteľstva.

Mestská internetová stránka je pomerne neprehľadná a neprívetivá, vyznať sa v nej vyžaduje istú skúsenosť. Ale po zvládnutí je to pre získavanie niektorých informácií tá najrýchlejšia a najpohodlnejšia cesta. Rýchlejšia, než zisťovanie informácií iným spôsobom.

Mestský úrad má zverejnený aj telefónny zoznam, takže je možné kontaktovať telefonicky konkrétneho zamestnanca ak je prítomný, prípadne mailom.

Ak sa však neorientujete v štruktúrach mestského úradu, tak na takú situáciu by mali byť najlepšie pripravení zamestnanci klientského centra na Jarkovej ulici 26.

Je možné tam zájsť aj osobne alebo zatelefonovať. Mali by byť pripravení zvládnuť väčšinu bežných situácií, informovať o postupe, poskytnúť príslušné formuláre, pomôcť s ich vyplnením alebo aj priamo vyvolať hovor či dohovoriť stretnutie s príslušným zamestnancom, ktorý vie reagovať a je zodpovedný za záležitosť, ktorú potrebujete vybaviť.

Ochota jednotlivých zamestnancov síce môže byť kolísavá (sú to tiež len ľudia, ako sme všetci), no často len oni majú potrebné informácie a znalosti, preto ich neváhajte kontaktovať ako prvú možnosť, keď niečo potrebujete vybaviť.

Touto cestou by sa malo dať vybaviť veľa vecí bez toho, aby ste museli zájsť na zasadnutie výboru v mestskej časti alebo kontaktovať priamo svojich poslancov, ktorí obyčajne konkrétne a detailné informácie ani nemajú.

Preto neváhajte kontaktovať klientské centrum telefonicky alebo ak sa vám chce, tak aj osobne.

Ďalšie možnosti ako vybaviť Vašu záležitosť

Pri vybavovaní Vašich záležitostí Vám môžu pomôcť aj nasledujúce informácie:

Máte právo na informácie, úrad je povinný poskytnúť informácie

Väčšina obyvateľov si zatiaľ neuvedomuje, že aj mestský úrad je povinný naplniť právo ktoréhokoľvek občana na informácie a na základe žiadosti poskytnúť informáciu, ktorú požadujete.

Infrmácie o tom, ako možno informácie žiadať nájdete na stránke:

http://www.presov.sk/poskytovanie-informacii-podla-zakona-o-slobodnom-pristupe-k-informaciam.html

Vaše právo na informácie od mestského úradu upravuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám.

Čo sa ešte dá robiť, keď toto všetko zlyhá?

Môže sa stať aj to, že všetky uvedené postupy vyskúšate, ale zlyhajú alebo ide o problém, ktorý sa takto nedá vyriešiť, prípadne narazíte na neochotu alebo iný podobný problém.

V takej situácii môžete zvážiť, že požiadate o radu napríklad niektorého z poslancov. Poslanci majú niekedy viac informácií alebo potrebný nadhľad a môžu poradiť.

Za poslancami môžete zájsť na niektoré z verejných zasadnutí výborov v mestský častiach alebo ich kontaktovať aj ďalšími spôsobmi cez kontakty na poslancov, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke mesta:

http://www.presov.sk/poslanci-msz.html

Viac informácií je v článkoch za týmto textom.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Poznámky k zákonom

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...