Aké stanovisko máme k projektu protipovodňových opatrení za Kalváriou?

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Koncom augusta som sa so zamestnancami mestského úradu a zástupcom Slovenského vodohospodárskeho podniku stretol v lokalite za Kalváriou k pripravovanému projektu protipovodňových opatrení.

12. 09. 2017

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Problémy s povodňami sme pred niekoľkými rokmi zažili aj v našej mestskej časti. Odborníci vedia približne odhadnúť, kde hrozí problém pri veľkej vode alebo nadmerných zrážkach.

Je nad sily mestskej samosprávy poradiť si s protipovodňovými opatreniami, ktoré sa prejavia na jednom konkrétnom mieste, no sú často dôsledkom oveľa širšieho problému, ktorý presahuje územie mesta.

Existuje šanca, že cez rôzne prerozdeľovacie mechanizmy môže mesto získať združené finančné prostriedky na protipovodňové opatrenia. Myslím tým napríklad v súčasnosti dosť známe prostriedky z fondov Európskej únie. To, že majú veľmi negatívnu príchuť, je najmä problém Slovenska, nie Európskej únie.

Protipovodňové opatrenia na Malkovskom potoku

Aby sa o nejakých protipovodňových opatreniach vôbec mohlo uvažovať, musí najprv existovať odborne podložená predstava - projekt protipovodňových úprav. Až vtedy sa dá uvažovať o tom, koľko to bude stáť a čo by sa vlastne malo urobiť, aby veľká voda nespôsobovala značné škody na majetku.

Výbor v našej mestskej časti prispel k pripravovanému projektu protipovodňových opatrení v lokalite za Kalváriou (Malkovský potok a potok Medzník na uliciach Terchovská, Súľovská, Za Kalváriou) takýmto stanoviskom, ktoré nájdete v oficiálnej zverejnenej zápisnice zo zasadnutia výboru v mestskej časti zo dňa 24. augusta 2017:

Výbor žiada pri projektovaní protipovodňových opatrení zohľadniť nasledujúce požiadavky:

  • navrhnúť aj účinné protipovodňové opatrenia vo väčšej vzdialenosti od riešených vodných tokov, aby sa odtok vody z územia spomalil - a to aj vzhľadom na to, že do povodia patria mestské pozemky, na ktorých sú mestské lesy,
  • zohľadniť pri výpočtoch prietoku budúcu urbanizáciu územia plošnou zástavbou rodinných domov a to aj nad rozsah v zmysle súčasného územného plánu, keďže územie má potenciál na jeho zastavanie a k jeho zastavaniu zrejme postupne dôjde,
  • skoordinovať projekt s novými cestnými komunikáciami v súvislosti so stavebnými objektmi diaľnice D1, napríklad dobudovanie prístupovej komunikácie k západnému portálu tunela,
  • nezabudnúť na súčasný problém, keď pri neveľkých zrážkach vyteká voda z lesného skladu na konci ulice Za Kalváriou (nad obratiskom pri konečnej zastávke MHD) na cestnú komunikáciu ulice Za Kalváriou a tečie po nej nižšie a cestu do Malkovského potoka si hľadá o niekoľko stoviek metrov nižšie cez pozemky pri rodinných domoch tamojších obyvateľov,
  • nezabudnúť na súčasný problém, keď pri neveľkých zrážkach tečie voda cez priestor ulice Ku Brezinám (parc. KN-C 9468/1) a potom si hľadá cestu ku Malkovskému potoku buď cez pozemok parc. č. KN-C 6992/1 smerom na Terchovskú ulicu alebo tečie ďalej cez ulicu Ku Kyslej vode na jej križovatku (napojenie) s Terchovskou ulicou (t. j. na najnižší bod parc. KN-C 9468/1),
    informovať adresne obyvateľov riešeného územia o príprave a povoľovaní výstavby protipovodňových opatrení.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Poznámky k zákonom

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...