Vyvlastnenie nehnuteľnosti na stavbu, ku ktorej nikdy nedošlo

Podnet podal podávateľ, ktorý žiadal o preskúmanie správnosti a predovšetkým ústavnosti postupu a činnosti mesta konajúceho ako stavebný úrad a právny nástupca okresného úradu, odbor životného prostredia, vo veci vyvlastnenia...

05. 10. 2007 | čítať ďalej...

Vyvlastnenie: Ako sa môže brániť občan

Ako sme už spomínali, vyvlastnenie povoľuje aj ústava a stavebný zákon, takže v boji proti štátu a „verejnému záujmu“ ťahá občan v prevažnej väčšine prípadov za kratší koniec. Niektoré precedensy však ukazujú, že si aj...

04. 10. 2007 | čítať ďalej...

Vlastnícke právo a problém vyvlastňovania - právna analýza

Vymedzenie a definícia vlastníckeho práva v medzinárodnoprávnych a ústavných dokumentoch

Vlastnícke právo a právo vlastniť majetok bolo v moderných dejinách proklamované ako základné prirodzené ľudské právo v čl. 17 Deklarácie...

09. 09. 2005 | čítať ďalej...

Firmy podnikajú na úkor majiteľov pozemkov

Štát predal energetické podniky, ale nemyslel na vlastníkov pôdy, ktorí sa cítia poškodení.

27. 05. 2005 | čítať ďalej...

Odškodnenie za plynové potrubie v pozemku

V mojom pozemku  je plynové potrubie. Realitná kencelária ponúka za pozemok v ochrannom pásme podstatne nižšiu kúpnu cenu. Pozemok sa nedá využiť na výstavbu, čím mi vzniká ujma. Plynárne ma nechcú dobrovoľne...

29. 04. 2005 | čítať ďalej...

Vyvlastnenie bez vyplatenia náhrady

Radí právnik JUDr. Jozef Griščik.

16. 04. 2005 | čítať ďalej...

Za akých podmienok môže obec vyvlastniť súkromný pozemok?

Na otázku sa dá odpovedať v dvoch rovinách. Bez poznania hlbších súvislostí a podrobností možno odpovedať iba rámcovo.

21. 02. 2005 | čítať ďalej...

Vyvlastnenie je najväčší zásah do vlastníckych práv, napriek tomu zákony nie sú jednoznačné

Problémom je určenie toho, čo sa považuje za verejný záujem. Vyrieši to pripravovaná novela stavebného zákona.

02. 07. 2004 | čítať ďalej...

Ako sa v skutočnosti vyvlastňuje na Slovensku? II. časť

Vyvlastňovanie na Slovensku prežíva v roku 2004 svoju renesanciu ako jeden z nástrojov zmeny vlastníckych práv. Každoročne takto príde o majetok nejeden občan. Proces vyvlastňovania je pre vlastníka spojený s mnohými...

07. 06. 2004 | čítať ďalej...

Slobodne vnútené vyvlastňovanie

Fungovanie slobodnej spoločnosti je založené na existencii súkromného vlastníctva a výmenných vzťahov, pričom prvé podmieňuje druhé. Slobodná výmena je základom rastu blahobytu, bohatstva a uspokojenia potrieb obyvateľov. V...

28. 05. 2004 | čítať ďalej...

Vyvlastňuje sa na celom svete, otázka je ako

Bratislava - Ak by automobilka Hyundai/Kia stavala svoj závod v Maďarsku, o pozemkoch by sa musela dohodovať s vlastníkmi priamo ona bez sprostredkovania samosprávnym či štátnym orgánom. Na Slovensku s majiteľmi pôdy v Tepličke...

13. 04. 2004 | čítať ďalej...

Katalóg rozpočtových ukazovateľov stavieb

Metódy stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb v SR. Prehľad katalógov rozpočtových ukazovateľov stavieb

používaných v SR. Nový katalóg rozpočtových ukazovateľov pre určenie východiskovej hodnoty stavieb STU v...

24. 01. 2004 | čítať ďalej...

Kedy sa oplatí nechať sa vyvlastniť?

V januári 2003 som dostala rozhodnutie o vyvlastnení pozemkov, lebo som nepodpísala kúpnu zmluvu. Nakoľko išlo o líniovú verejnoprospešnú stavbu, v prípade neuzavretia zmluvy Slovenská správa ciest (v zastúpení: SSC - Investorský...

29. 01. 2003 | čítať ďalej...

Ako sa v skutočnosti vyvlastňuje na Slovensku?

Je chybou sa domnievať, že vyvlastňovanie patrí do minulosti. Vyvlastňuje sa aj v súčasnosti a každoročne takto príde o majetok nejeden občan. Článok mapuje súčasnú situáciu v oblasti vyvlastňovania na Slovensku.

05. 01. 2003 | čítať ďalej...

Ako sú stanovené náhrady za vyvlastnenie v Českej republike?

Právny systém v Českej republike vychádza z rovnakých základov ako u nás. Za desať rokov od rozpadu federácie pravdaže došlo k viacerým podstatným odchýlkam. Hoci vyvlastnenie stavieb upravuje v oboch štátoch stavebný zákon č....

25. 02. 2002 | čítať ďalej...

Podľa akého zákona štát vyvlastňuje majetok?

Napriek tomu, že žijeme v roku 2000, je v právnom poriadku Slovenskej republiky zahrnutá aj možnosť vyvlastnenia majetku občana, ak si to vyžaduje verejný záujem. Štát má možnosť prostredníctvom úradov štátnej správy (okresné...

28. 10. 2000 | čítať ďalej...

Primeranú náhradu určuje súd a nie znalec

Aplikácia ustanovenia o primeranej náhrade v praxi súdov nebola jednotná a rozdielny výklad k nemu mali aj senáty Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

25. 10. 2000 | čítať ďalej...

Podľa vlády je stavebný zákon v rozpore s Ústavou

Z prednovembrového obdobia pochádza nemálo zákonov, ktoré sú účinné dodnes. Jedným z nich je Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ktorý nadobudol účinnosť 1. októbra 1976. Zákon so...

07. 07. 2000 | čítať ďalej...

Podľa zákona vo verejnom záujme možno vyvlastniť pozemky

Vyvlastnením rozumieme záujem o dosiahnutie prechodu, prípadne obmedzenia vlastníckeho práva k pozemkom alebo stavbám.

05. 06. 2000 | čítať ďalej...

Za vyvlastnenie môže majiteľ žiadať vyššiu cenu

Vládou schválená koncepcia komplexnej úpravy v oblasti stavebného práva, ktorú vypracovalo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP), sleduje komplexné zabezpečenie podmienok pre novú právnu úpravu v územnom plánovaní a...

23. 02. 2000 | čítať ďalej...

<

1

2

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...