Zákon o usporiadaní vzťahov k pozemkom pod cestami chceme do apríla

Reklama:
04. 02. 2008

Zdroj: TASR

Reklama:

Bratislava - Pripravovaný zákon o usporiadaní vzťahov k pozemkom pod existujúcimi cestami, ktoré prešli v rámci presunu kompetencií zo štátu na územnú samosprávu, chceme mať prijatý do apríla. Jeho prvé čítanie bude na nasledujúcej, 2. a 3. čítanie na ďalšej schôdzi Národnej rady (NR) SR. Uviedol to predseda vlády SR Robert Fico dnes na stretnutí s novinármi. Potvrdil, že o uvedenej právnej norme hovoril so splnomocnencom vlády SR pre územnú samosprávu Jánom Turčanom. Usporiadanie týchto vzťahov je podmienkou, aby samosprávy a kraje mohli na infraštruktúrne projekty žiadať nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ.

Premiér Fico povedal: "Bude to zákon, ktorý musí vo všeobecnej polohe vysporiadať vzťahy k pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod cestami. Pretože dnes nemôžu mestá, obce a vyššie územné celky, ktoré majú vo vlastníctve cesty, ide predovšetkým o cesty 2. a 3. triedy, pýtať peniaze z fondov." "Dúfam," dodal, "že to zvládneme a že to bude zákon, ktorý získa všeobecnú podporu v NR SR, i keď chápem opozíciu, že pôjde podľa hesla 'čím horšie, tým lepšie'."

Aký model usporiadania vzťahov k pozemkom pod cestami experti ponúknu, nevedel nateraz predseda vlády špecifikovať, ale rázne odmietol, že sa štát bude podieľať na vyplácaní náhrad za pozemky pod existujúcimi aj 100-ročnými cestami. "Nebudeme náhrady vyplácať, ale hľadať generálnu právnu normu na vysporiadanie vzťahov k pozemkom pod cestami," povedal. "Mnohí ľudia sa dodnes nestarali na katastri o tieto pozemky, kto z nich sa hrabal v katastri pri pozemku 150 rokov dozadu?" opýtal sa Fico. Majitelia dotknutých pozemkov sa budú musieť rozhodnúť, či chcú 25 rokov súdneho sporu, alebo zrekonštruovanú komunikáciu a kvalitné cesty," dodal.

V tejto veci sa už 24. januára uskutočnilo stretnutie na pôde rezortu výstavby z iniciatívy jeho ministra. Pracovný názov návrhu je tzv. generálny zákon o usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli v rámci presunu kompetencií zo štátu na územnú samosprávu. Jeho prípravou v zmysle uznesenia vlády SR z novembra 2007 bol poverený rezort financií. Právna norma sa tvorí v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Opozícia pre spornú vyvlastňovaciu novelu podáva podnet na Ústavný súd

Sporná novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic...