Zákon má obmedziť práva ľudí

Reklama:

V snahe postaviť čo najrýchlejšie diaľnice, vláda riskuje porušenie ústavy. Navrhuje opatrenia, ktoré narušujú právo na súdnu ochranu a vláde dávajú právomoci, ktoré by mali mať stavebné úrady.

23. 08. 2007

Zdroj: Tomáš Halán, SME

V snahe postaviť čo najrýchlejšie diaľnice, vláda riskuje porušenie ústavy. Navrhuje opatrenia, ktoré narušujú právo na súdnu ochranu a vláde dávajú právomoci, ktoré by mali mať stavebné úrady.

BRATISLAVA - Vláda sa na včerajšom rokovaní mala zaoberať zákonom z dielne ministra výstavby Mariana Janušeka o strategických stavbách. Ideou zákona je urýchlenie vyvlastnenia pozemkov, najmä pod diaľnicami a rýchlostnými cestami. Premiér Robert Fico si od neho sľubuje splnenie svojej vízie spojiť Bratislavu s Košicami už v roku 2010.

O zákone vláda nakoniec prerušila rokovanie, pretože obdobnú normu pripravuje aj ministerstvo dopravy, hoci mu nedávno parlament schválil zákon o urýchlení výstavby diaľnic.

Vláda rozhodne, čo je strategické

Podľa Janušekovho návrhu zákona bude môcť vláda rozhodnúť o tom, ktorá stavba je podľa jej názoru strategická a vo verejnom záujme. V spornom paragrafe je iba povedané, čo je strategickou stavbou. „Podmienky na jej vyvlastnenie musia byť aj v takomto prípade splnené,“ povedal právnik Radovan Procházka.

To znamená, že ak sa má pre verejný záujem vyvlastniť nehnuteľnosť, musí byť v osobitnom konaní pred príslušným stavebným úradom preukázané, že všetky ústavné podmienky boli splnené. Vrátane podmienky verejného záujmu.

„Vláda získa právomoc rozhodnúť o vyvlastnení majetku kohokoľvek len na základe uváženia členov vlády, a to aj bez akýchkoľvek kritérií,“ povedal Richard D r u t a r o v s k ý z občianskej iniciatívy Za spravodlivé vyvlastňovanie. Rozhodnutie vlády je pritom nepreskúmateľné a jeho dôsledky nie sú žiadnym legitímnym spôsobom zvrátiteľné. Podľa D r u t a r o v s k é h o sa nedá vylúčiť, že vláda prizná štatút strategickej stavby pre akúkoľvek investíciu.

Nová právomoc vlády „je v rozpore s ústavnými princípmi, pretože verejný záujem, nutná miera a intenzita zásahu do vlastníckeho práva sa musí preukazovať v každom konkrétnom prípade,“ povedal D r u t a r o v s k ý.

Odvolanie je nepodstatné

Minister Janušek v zákone navrhuje, že ak sa vlastník vyvlastneného pozemku odvolá proti rozhodnutiu stavebného úradu, lebo nebude spokojný s výškou náhrady, tak sa na to prihliadať nebude. Stavebný úrad bude môcť vydať stavebné povolenie a investor začne na spornom pozemku stavať. Bývalý vlastník sa bude môcť domáhať svojich práv na súde.

„Navrhovaná úprava vážnym spôsobom zasahuje do práva vlastníka na právnu ochranu,“ povedal D r u t a r o v s k ý. Podľa neho je účelom odvolania ochrana práv vlastníka pozemku pred nesprávnym postupom štát­nych úradov. Odvolanie vytvára priestor na nápravu prípadných pochybení.

„Takýto návrh zbavuje vlastníkov kľúčových procesných garancií,“ potvrdil Procházka. A to je v rozpore s ústavnými pravidlami.

Ani súd nepomôže

Dnes platí, že ak vlastník nesúhlasí s vyvlastnením, napadne rozhodnutie stavebného úradu na súde. Súd môže predbežným opatrením celý proces pozastaviť až do vynesenia rozsudku. Novela však počíta s tým, že súd stratí právomoc pozastaviť vykonateľnosť rozhodnutia o vyvlastnení.

„Takýto návrh sa dostáva pod úroveň súladu s ústavnou úpravou nielen vlastníckeho práva, ale aj práva na súdnu ochranu,“ povedal Procházka.

„Nový vlastník tak získa vlastnícke právo autoritatívnym rozhodnutím orgánu verejnej moci, ktorý však nemusel vôbec postupovať alebo rozhodovať zákonne,“ povedal D r u t a r o v s k ý.

Zákon pritom neodpovedá na otázku, čo sa stane, ak súd o nejaký čas vynesie rozsudok o nezákonnosti vyvlastnenia. Stavba, ktorú vláda svojím rozhodnutím označila za strategickú, bude pritom stáť na cudzom pozemku.

Podrobne monitorujeme:

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...