Vyvlastňovanie ako strašiak

Reklama:
10. 10. 2008

Zdroj: Ľubomír Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

V prvom rade chcem zdôrazniť, že nová legislatíva (ani pôvodný zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach...) nie je o vyvlastňovaní. Obsahuje však viacero nástrojov na urýchlenie procesu prípravy výstavby nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry, zjednodušene povedané, diaľnic a rýchlostných ciest. V našich podmienkach totiž samotná výstavba líniových stavieb nie je ani zďaleka taká zdĺhavá ako jej príprava, ktorá nezriedka trvá päť a viac rokov.

Z pojmu vyvlastňovanie sa v médiách v poslednom období stalo synonymum zla, arogancie štátu a neviem ešte čoho. Faktom je, že vyvlastňovanie patrí medzi inštitúty, ktoré boli a sú využívané vo všetkých demokratických právnych systémoch. Tento nástroj máme zakotvený aj v našom zákonodarstve - priamo v Ústave Slovenskej republiky. Je presne definované, v akých prípadoch možno tento inštitút využiť: vo verejnom záujme, v nevyhnutnom rozsahu, podľa zákona a za primeranú náhradu. Všetky tieto atribúty spĺňa aj naša legislatíva.

Preto mávam taký "gogoľovský“ smutno-smiešny pocit pri vyjadrovaní rôznych "odborníkov na dopravu“ (veľmi obľúbený výraz účelovo využívaný na legitimizovanie vlastného názoru novinára) či samozvaných aktivistov, ktorí sú "za spravodlivé vyvlastňovanie“. Veď vyvlastňovanie je nástroj na posilnenie pozície štátu - do istej miery na úkor práva jednotlivca - pri projektoch celospoločenského významu. V tejto súvislosti však treba poznamenať, že inštitút vyvlastňovania môže byť využitý až po preukázateľnej neochote majiteľa o dohodu a navrhované zákonom stanovené vyrovnanie.

Prax ukazuje, že len veľmi malá časť majiteľov dotknutých pozemkov nie je ochotná pristúpiť na dohodu. Väčšinou ide o špekulantov, ktorí sa chcú na úkor štátu - a teda všetkých občanov - "nabaliť“.

Je nesporné, že Slovensko potrebuje diaľnice ako soľ. Na nich stojí a padá rozvoj regiónov (je to vari najčastejšia podmienka vstupu investorov) a zároveň napomáhajú aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čo sa v konečnom dôsledku prejavuje znížením nehodovosti a negatívnych vplyvov na životné prostredie.

V neformálnych rozhovoroch ma neraz aj opoziční poslanci povzbudzujú - "Len stavaj (rozumej diaľnice), vieme, že je to potrebné!“ Možno sa teraz budem opakovať, ale keby sa v uplynulých rokoch (1998 - 2006) venovala adekvátna pozornosť príprave a výstavbe nadradenej dopravnej infraštruktúry, nemuseli sme nasadzovať "liečbu šokom“. V uvedenom období sa totiž stavalo v priemere tri a pol kilometra diaľnic ročne! Zrýchliť výstavbu, predovšetkým v časti jej prípravy, je dnes absolútna nevyhnutnosť. Stačí si zapnúť dopravný servis...

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...