Vyvlastnenie pre diaľnicu. Čo si mám zvážiť, aby som nenaletel priekupníkom?

Reklama:

Bývam pri Bratislave a sused mi hovoril, že mu niekto ponúkal možnosť vykúpiť jeho pôdu. Čo si mám zvážiť, aby som nenaletel priekupníkom? Ponúka štát lepšie podmienky, alebo nie?

28. 10. 2015

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Reklama:

Predpokladám, že ide o pozemky, kde štát plánuje stavať diaľnicu, či rýchlostnú cestu. Pretože pre vyvlastňovanie takýchto druhov stavieb platí špeciálny zákon o takzvaných mimoriadnych jednorázových opatreniach pre urýchlenie výstavby diaľnic.

V prvom rade si zistite, či Váš pozemok naozaj leží v trase budúcej diaľnice. Začať môžete na webe Národnej diaľničnej spoločnosti, kde je popísaný stav všetkých diaľničných stavieb. Väčšina diaľničných stavieb v okolí Bratislavy má vydané územné rozhodnutie. To znamená, že existuje presný výkres trasy a je možné, že už aj podrobnejšie geometrické plány. Do tejto dokumentácie môžete nahliadnuť, dokonca môžete podľa zákona o slobode informácií požiadať oficiálne o jej kópiu, čo je pre Vás nenáročné.

Takto zistíte, ktoré pozemky bude štát vykupovať. Samozrejme, podobne jednoducho ako Vy, si to isté môže zistiť ktokoľvek s úmyslom kúpiť pozemok od Vás a potom ho predať štátu.

Ak bolo vydané územné rozhodnutie na diaľnicu na Vašom pozemku, diaľničiari pravdepodobne podľa zákona o mimoriadnych opatreniach pre urýchlenie výstavby diaľnic nechali v katastri zapísať do Vášho listu vlastníctva tzv. predkupné právo v svoj prospech. To môže byť ďalší signál, že Váš pozemok bude vykúpený alebo vyvlastnený a že sa Vás to týka. Záznamy v katastri sú cez viacero aplikácií zadarmo prístupné aj cez internet, takže si to môžete jednoducho zistiť.

Môže sa stať, že nič z toho nesignalizuje, že diaľnica alebo jej sprievodné stavby, či preložky sietí (ktoré môžu byť aj pomerne ďaleko od trasy budúcej diaľnice) povedú cez Váš pozemok.

Ak chcete, môžete komunikovať aj priamo so zamestnancami na pracoviskách Národnej diaľničnej spoločnosti, kde by ste mali dostať najpresnejšiu informáciu. Je vhodné, ak pri komunikácii s nimi viete presné parcelné číslo Vášho pozemku alebo máte po ruke list vlastníctva.

Ak sa takto dopracujete k informácií, že sa výkup pre diaľnicu týka Vášho pozemku, tak zvážte, komu pozemok predáte. Ten, kto by Váš pozemok chcel kúpiť so zámerom predať ho neskôr diaľničiarom za cenu, ktorú by diaľničiari ponúkli aj Vám, ho pravdepodobne bude chcieť kúpiť od Vás za nižšiu cenu. Inak sa mu to neoplatí. To je hlavná odpoveď na Vašu otázku.

Ešte dodám, že diaľničiari obyčajne nevykupujú pozemky priamo, ale prostredníctvom poverených súkromných firiem. Aby sa nestalo, že omylom predáte pozemok niekomu, kto sa za takého výkupcu bude neoprávnene vydávať, obráťte sa radšej v prípade pochybností na Národnú diaľničnú spoločnosť, či ide naozaj o výkupcu s ich poverením.

Posledné, čo by Vás v prípade skupovania pozemkov niekým iným malo varovať, je to, že v návrhu kúpnej zmluvy musí byť ako kupujúci uvedená vždy Národná diaľničná spoločnosť. Čokoľvek iné je podozrivé.

Predpokladám, že analogický postup je či bude aj pri výkupoch pozemkov pri tzv. PPP diaľniciach.

Neviem, ako presne komunikoval s Vaším susedom záujemca o kúpu jeho pozemku, ktorého spomínate v otázke. Ale s veľkou rezervou treba počúvať argumenty, že "bude tu stáť diaľnica, bude sa vyvlastňovať". Ľudia, ktorí tomu nerozumejú, sa niekedy začnú báť a predajú v tom okamihu pozemky za oveľa nižšiu cenu, ako by im za neskôr vyplatili diaľničiari.

Tým, že Národná diaľničná spoločnosť niekedy nerada hovorí o tom, ako pozemky vykupuje a je známa skôr kontroverznými vyvlastňovaniami, tak verejnosť vo všeobecnosti nevie, za akú cenu sa vykupuje. Neznalému človeku potom nie je nijako podozrivá nízka ponúkaná cena, lebo mnoho ľudí výkupné ceny nepozná.

Ak zistíte, že na Vašom pozemku nie je plánovaná diaľnica, tak záujemca o jeho kúpu môže mať iný dôvod. Ak netušíte aký, odporúčam pátrať ďalej.

Všetkým vlastníkom pozemkov odporúčam sledovať územný plán obce či mesta a jeho zmeny. Vedieť, čo je naplánované na Vašom pozemku v územnom pláne, prípadne sa informovať na obecnom, miestnom či mestskom úrade. To veľmi pomôže pochopiť zámery možných kupcov, ktorí sú lepšie informovaní.

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...