Vyvlastnenie pre diaľnicu. Čo si mám zvážiť, aby som nenaletel priekupníkom?

Reklama:

Bývam pri Bratislave a sused mi hovoril, že mu niekto ponúkal možnosť vykúpiť jeho pôdu. Čo si mám zvážiť, aby som nenaletel priekupníkom? Ponúka štát lepšie podmienky, alebo nie?

28. 10. 2015

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Reklama:

Predpokladám, že ide o pozemky, kde štát plánuje stavať diaľnicu, či rýchlostnú cestu. Pretože pre vyvlastňovanie takýchto druhov stavieb platí špeciálny zákon o takzvaných mimoriadnych jednorázových opatreniach pre urýchlenie výstavby diaľnic.

V prvom rade si zistite, či Váš pozemok naozaj leží v trase budúcej diaľnice. Začať môžete na webe Národnej diaľničnej spoločnosti, kde je popísaný stav všetkých diaľničných stavieb. Väčšina diaľničných stavieb v okolí Bratislavy má vydané územné rozhodnutie. To znamená, že existuje presný výkres trasy a je možné, že už aj podrobnejšie geometrické plány. Do tejto dokumentácie môžete nahliadnuť, dokonca môžete podľa zákona o slobode informácií požiadať oficiálne o jej kópiu, čo je pre Vás nenáročné.

Takto zistíte, ktoré pozemky bude štát vykupovať. Samozrejme, podobne jednoducho ako Vy, si to isté môže zistiť ktokoľvek s úmyslom kúpiť pozemok od Vás a potom ho predať štátu.

Ak bolo vydané územné rozhodnutie na diaľnicu na Vašom pozemku, diaľničiari pravdepodobne podľa zákona o mimoriadnych opatreniach pre urýchlenie výstavby diaľnic nechali v katastri zapísať do Vášho listu vlastníctva tzv. predkupné právo v svoj prospech. To môže byť ďalší signál, že Váš pozemok bude vykúpený alebo vyvlastnený a že sa Vás to týka. Záznamy v katastri sú cez viacero aplikácií zadarmo prístupné aj cez internet, takže si to môžete jednoducho zistiť.

Môže sa stať, že nič z toho nesignalizuje, že diaľnica alebo jej sprievodné stavby, či preložky sietí (ktoré môžu byť aj pomerne ďaleko od trasy budúcej diaľnice) povedú cez Váš pozemok.

Ak chcete, môžete komunikovať aj priamo so zamestnancami na pracoviskách Národnej diaľničnej spoločnosti, kde by ste mali dostať najpresnejšiu informáciu. Je vhodné, ak pri komunikácii s nimi viete presné parcelné číslo Vášho pozemku alebo máte po ruke list vlastníctva.

Ak sa takto dopracujete k informácií, že sa výkup pre diaľnicu týka Vášho pozemku, tak zvážte, komu pozemok predáte. Ten, kto by Váš pozemok chcel kúpiť so zámerom predať ho neskôr diaľničiarom za cenu, ktorú by diaľničiari ponúkli aj Vám, ho pravdepodobne bude chcieť kúpiť od Vás za nižšiu cenu. Inak sa mu to neoplatí. To je hlavná odpoveď na Vašu otázku.

Ešte dodám, že diaľničiari obyčajne nevykupujú pozemky priamo, ale prostredníctvom poverených súkromných firiem. Aby sa nestalo, že omylom predáte pozemok niekomu, kto sa za takého výkupcu bude neoprávnene vydávať, obráťte sa radšej v prípade pochybností na Národnú diaľničnú spoločnosť, či ide naozaj o výkupcu s ich poverením.

Posledné, čo by Vás v prípade skupovania pozemkov niekým iným malo varovať, je to, že v návrhu kúpnej zmluvy musí byť ako kupujúci uvedená vždy Národná diaľničná spoločnosť. Čokoľvek iné je podozrivé.

Predpokladám, že analogický postup je či bude aj pri výkupoch pozemkov pri tzv. PPP diaľniciach.

Neviem, ako presne komunikoval s Vaším susedom záujemca o kúpu jeho pozemku, ktorého spomínate v otázke. Ale s veľkou rezervou treba počúvať argumenty, že "bude tu stáť diaľnica, bude sa vyvlastňovať". Ľudia, ktorí tomu nerozumejú, sa niekedy začnú báť a predajú v tom okamihu pozemky za oveľa nižšiu cenu, ako by im za neskôr vyplatili diaľničiari.

Tým, že Národná diaľničná spoločnosť niekedy nerada hovorí o tom, ako pozemky vykupuje a je známa skôr kontroverznými vyvlastňovaniami, tak verejnosť vo všeobecnosti nevie, za akú cenu sa vykupuje. Neznalému človeku potom nie je nijako podozrivá nízka ponúkaná cena, lebo mnoho ľudí výkupné ceny nepozná.

Ak zistíte, že na Vašom pozemku nie je plánovaná diaľnica, tak záujemca o jeho kúpu môže mať iný dôvod. Ak netušíte aký, odporúčam pátrať ďalej.

Všetkým vlastníkom pozemkov odporúčam sledovať územný plán obce či mesta a jeho zmeny. Vedieť, čo je naplánované na Vašom pozemku v územnom pláne, prípadne sa informovať na obecnom, miestnom či mestskom úrade. To veľmi pomôže pochopiť zámery možných kupcov, ktorí sú lepšie informovaní.

Úradné dokumenty

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - rozhodnutie ministra číslo 77/2016 o stavebnom povolení

Rozhodnutie ministra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, číslo 12171/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29. 6. 2016 o zmene rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja...

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania, č. j. 03358/2016/SCDPK-56357 zo dňa 7. 9. 2016 pre stavbu Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat.

Pruské - kanalizácia a ČOV - prístupová cesta k ČOV - verejná vyhláška, oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pozemkov a nariadenie ústneho pojednávania, č. j. 233/2016 TS1-20/Po/1 zo dňa 15. 3. 2016 pre stavbu Pruské - kanalizácia a ČOV, prístupová cesta k...

Poznámky k zákonom

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...

Predaj nehnuteľnosti. Dokedy mám povinnosť podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

V minulom roku som predal nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) za ktorú som platil daň z nehnuteľností....

Premlčacia doba. Koľko trvá premlčacia doba? Čo je to premlčanie?

Štandardná premlčacia doba podľa Občianského zákonníka je tri roky. Vo veciach, na ktoré platí...

Priznal som sa k priestupku. Som automaticky vinný, ak sa v konaní o pokute nebránim?

Po obvinení z priestupku som sa v správnom konaní aktívne nebránil. Správny orgán ma uznal vinným...

Juraj Suchánek - Zákon o miestnych poplatkoch obsahuje viacero nezmyslov

Kupujete byt, staviate väčší dom alebo iba skleník na záhrade? Po novom sa vám to predraží. Podľa...

Zadržanie páchateľa. Môžem sám zadržať páchateľa?

Každá osoba má právo zadržať páchateľa za podmienok podľa trestného poriadku.

Vyrieši poplatok za rozvoj problém satelitov?

Od 1. novembra 2016 nadobudne účinnosť zákon 447/2015 Z. z., ktorý dáva samosprávam možnosť pri...