Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Reklama:

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

16. 03. 2017

Zdroj: Katarína Gécziová, Korzár

Reklama:

KOŠICE. Ak ste vlastníkom pozemku, na ktorom chce Národná diaľničná spoločnosť (NDS) stavať, a na peniaze nechcete čakať roky, stačí, ak so zmluvou o budúcej zmluve nesúhlasíte, a dostanete rovno kúpnu zmluvu.

Takýto prípad popísal Košičan Michal, čitateľ Korzára.

On i jeho príbuzní zdedili pozemky za Krásnou na mieste, kadiaľ by mal viesť juhovýchodný obchvat Košíc v úseku rýchlocesty R2 Šaca – Košické Olšany.

NDS prostredníctvom svojho právneho zástupcu, košickej advokátskej kancelárie Iuristico, oslovila Michala a jeho príbuzných so žiadosťou o odkúpenie ich parciel.

Tí svoje pozemky, na ktorých je orná pôda, nijako nevyužívajú.

Nechcel čakať

Michalova príbuzná Zuzana súhlasila a podpísala zmluvu o budúcej kúpnej zmluve.

V nej stojí, že kúpna zmluva bude uzatvorená najneskôr do troch rokov od podpisu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

Táto podmienka sa Michalovi nepozdávala. Keďže chcel peniaze za pozemky získať čo najskôr, rozhodol sa zmluvu o budúcej kúpnej zmluve nepodpísať.

Opisuje, že veci sa odrazu pohli a dostal ponuku priamo na podpis kúpnej zmluvy.

Tá už ráta s vyplatením kúpnej ceny do 60 dní po vklade do katastra.

Majiteľka: Nekorektné

Michala i jeho príbuznú dvojaký meter NDS prekvapil a považujú ho za nefér.

„Ak tomu dobre rozumieme, tí, čo súhlasili hneď a podpísali zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, budú nakoniec čakať dlhšie ako tí, ktorí sa rozhodli nečakať na peniaze a nepodpísať to,“ poukazujú.

„Nepovažujem za korektné riešenie, že tí, ktorí spolupracovali, nemajú už dva roky nič, a tí, čo nepodpísali, sú vyplácaní prednostne,“ dodáva Zuzana.

V stanovisku advokátskej kancelárie, ktoré poskytla Zuzane, sa píše, že kúpne zmluvy boli doposiaľ vlastníkom zasielané len vo výnimočných prípadoch, a to „...najmä v prípade, ak vlastník nepristúpil z rozličných dôvodov k uzatvoreniu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve...“

NDS hovorí o riziku

NDS nepopiera, že sa snaží nerozhodných vlastníkov presvedčiť cestou podpisu kúpnej zmluvy.

„Vlastníkom, ktorí nepodpísali zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, zasielame kúpne zmluvy, aby sme dokladovali vyvlastňovaciemu orgánu splnenie podmienok vyvlastnenia v zmysle zákona. Môže sa stať, že predmetný vlastník zmení svoj názor a podpíše kúpnu zmluvu,“ vysvetľuje ich hovorkyňa Eva Žgravčáková.

Podpisovanie zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách zdôvodňuje postupným prideľovaním financií zo štátneho rozpočtu.

„Nepodpísanie kúpnej zmluvy s vlastníkom pozemkov predstavuje pre našu spoločnosť značné riziko majetkovoprávneho vysporiadania a príliš dlhé, niekoľkomesačné zdržanie získavania práva k pozemkom pre stavebné konanie v zmysle zákona.“

Systematický postup

Hovorkyňa zdôraznila, že pri vysporiadaní pozemkov postupujú „veľmi zodpovedne a s náležitou úctou k vlastníkom pozemkov.“

Konštatuje, že sa už rozosielajú kúpne zmluvy vlastníkom, ktorí podpísali zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, ešte pred uplynutím lehoty troch rokov.

„Postupujeme systematicky a zasielame kúpne zmluvy všetkým vlastníkom v danom katastrálnom území súčasne, aby sme predišli prípadným nedorozumeniam.“

NDS si od výstavby tohto 21,5 km dlhého úseku R2 medzi Šacou a Košickými Oľšanmi, spolu s úsekom D1 Budimír – Bidovce, ktorý začali stavať v novembri 2016 a mal by sa dokončiť v decembri 2019, sľubuje presmerovanie tranzitnej dopravy mimo Košíc aj odľahčenie mosta VSS.

Nová trasa pôjde cez Budimír, Košické Oľšany, Hrašovík a Krásnu, za Šebastovcami sa vodiči napoja na R4 smerom na Miskolc alebo R2 na Šacu.

Zostáva na nej vykúpiť už len malú časť pozemkov, ceny sú okolo 40 eur za m2. Výstavba cesty Šaca – Košické Oľšany má stáť asi 240 miliónov eur.

Termíny nejasné

Diaľničiari ešte vlani odhadovali, že tento rok sa vyhodnotí súťaž na výstavbu rýchlocesty. V roku 2018 by mohli začať stavať a pásku by slávnostne mohli prestrihovať v roku 2021. Či sa tento už viackrát posunutý termín stihne, je dnes otázne.

„Aktuálne zabezpečujeme prípravu dokumentácie potrebnej k získaniu stavebného povolenia a vykupujeme pozemky. Akonáhle budeme mať stavebné povolenie a zabezpečené financovanie na výstavbu úseku R2, vyhlásime súťaž na zhotoviteľa stavby,“ dodala Žgravčáková.

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Opozícia pre spornú vyvlastňovaciu novelu podáva podnet na Ústavný súd

Sporná novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic...