Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Reklama:

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

16. 03. 2017

Zdroj: Katarína Gécziová, Korzár

Reklama:

KOŠICE. Ak ste vlastníkom pozemku, na ktorom chce Národná diaľničná spoločnosť (NDS) stavať, a na peniaze nechcete čakať roky, stačí, ak so zmluvou o budúcej zmluve nesúhlasíte, a dostanete rovno kúpnu zmluvu.

Takýto prípad popísal Košičan Michal, čitateľ Korzára.

On i jeho príbuzní zdedili pozemky za Krásnou na mieste, kadiaľ by mal viesť juhovýchodný obchvat Košíc v úseku rýchlocesty R2 Šaca – Košické Olšany.

NDS prostredníctvom svojho právneho zástupcu, košickej advokátskej kancelárie Iuristico, oslovila Michala a jeho príbuzných so žiadosťou o odkúpenie ich parciel.

Tí svoje pozemky, na ktorých je orná pôda, nijako nevyužívajú.

Nechcel čakať

Michalova príbuzná Zuzana súhlasila a podpísala zmluvu o budúcej kúpnej zmluve.

V nej stojí, že kúpna zmluva bude uzatvorená najneskôr do troch rokov od podpisu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

Táto podmienka sa Michalovi nepozdávala. Keďže chcel peniaze za pozemky získať čo najskôr, rozhodol sa zmluvu o budúcej kúpnej zmluve nepodpísať.

Opisuje, že veci sa odrazu pohli a dostal ponuku priamo na podpis kúpnej zmluvy.

Tá už ráta s vyplatením kúpnej ceny do 60 dní po vklade do katastra.

Majiteľka: Nekorektné

Michala i jeho príbuznú dvojaký meter NDS prekvapil a považujú ho za nefér.

„Ak tomu dobre rozumieme, tí, čo súhlasili hneď a podpísali zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, budú nakoniec čakať dlhšie ako tí, ktorí sa rozhodli nečakať na peniaze a nepodpísať to,“ poukazujú.

„Nepovažujem za korektné riešenie, že tí, ktorí spolupracovali, nemajú už dva roky nič, a tí, čo nepodpísali, sú vyplácaní prednostne,“ dodáva Zuzana.

V stanovisku advokátskej kancelárie, ktoré poskytla Zuzane, sa píše, že kúpne zmluvy boli doposiaľ vlastníkom zasielané len vo výnimočných prípadoch, a to „...najmä v prípade, ak vlastník nepristúpil z rozličných dôvodov k uzatvoreniu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve...“

NDS hovorí o riziku

NDS nepopiera, že sa snaží nerozhodných vlastníkov presvedčiť cestou podpisu kúpnej zmluvy.

„Vlastníkom, ktorí nepodpísali zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, zasielame kúpne zmluvy, aby sme dokladovali vyvlastňovaciemu orgánu splnenie podmienok vyvlastnenia v zmysle zákona. Môže sa stať, že predmetný vlastník zmení svoj názor a podpíše kúpnu zmluvu,“ vysvetľuje ich hovorkyňa Eva Žgravčáková.

Podpisovanie zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách zdôvodňuje postupným prideľovaním financií zo štátneho rozpočtu.

„Nepodpísanie kúpnej zmluvy s vlastníkom pozemkov predstavuje pre našu spoločnosť značné riziko majetkovoprávneho vysporiadania a príliš dlhé, niekoľkomesačné zdržanie získavania práva k pozemkom pre stavebné konanie v zmysle zákona.“

Systematický postup

Hovorkyňa zdôraznila, že pri vysporiadaní pozemkov postupujú „veľmi zodpovedne a s náležitou úctou k vlastníkom pozemkov.“

Konštatuje, že sa už rozosielajú kúpne zmluvy vlastníkom, ktorí podpísali zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, ešte pred uplynutím lehoty troch rokov.

„Postupujeme systematicky a zasielame kúpne zmluvy všetkým vlastníkom v danom katastrálnom území súčasne, aby sme predišli prípadným nedorozumeniam.“

NDS si od výstavby tohto 21,5 km dlhého úseku R2 medzi Šacou a Košickými Oľšanmi, spolu s úsekom D1 Budimír – Bidovce, ktorý začali stavať v novembri 2016 a mal by sa dokončiť v decembri 2019, sľubuje presmerovanie tranzitnej dopravy mimo Košíc aj odľahčenie mosta VSS.

Nová trasa pôjde cez Budimír, Košické Oľšany, Hrašovík a Krásnu, za Šebastovcami sa vodiči napoja na R4 smerom na Miskolc alebo R2 na Šacu.

Zostáva na nej vykúpiť už len malú časť pozemkov, ceny sú okolo 40 eur za m2. Výstavba cesty Šaca – Košické Oľšany má stáť asi 240 miliónov eur.

Termíny nejasné

Diaľničiari ešte vlani odhadovali, že tento rok sa vyhodnotí súťaž na výstavbu rýchlocesty. V roku 2018 by mohli začať stavať a pásku by slávnostne mohli prestrihovať v roku 2021. Či sa tento už viackrát posunutý termín stihne, je dnes otázne.

„Aktuálne zabezpečujeme prípravu dokumentácie potrebnej k získaniu stavebného povolenia a vykupujeme pozemky. Akonáhle budeme mať stavebné povolenie a zabezpečené financovanie na výstavbu úseku R2, vyhlásime súťaž na zhotoviteľa stavby,“ dodala Žgravčáková.

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...