Vláda definitívne uzatvorila zmluvu o prvom balíku PPP

Reklama:
31. 03. 2010

Zdroj: TASR

Bratislava - Vláda dnes súhlasila s podpisom v poradí štvrtého dodatku ku koncesnej zmluve k prvému balíku PPP projektov na výstavbu niektorých úsekov diaľnice D1, uzavretej ešte vlani medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR a spoločnosťou Slovenské diaľnice, a.s.

Tento dodatok predstavuje formálne zavŕšenie projektu, tzv. komerčné uzavretie. Finalizuje časový harmonogram, termíny a všetky ekonomické parametre projektu v štruktúre, ktorá je financovateľná participujúcimi bankami a akceptovateľná zo strany vládneho kabinetu.

"Dohodli sme sa už na cene, systéme refinancovania, termínoch. V podstate čakáme len na finančné uzatvorenie. To môže byť ukončené do 30. apríla, pretože sme zaniesli do tejto zmluvy prekleňovací finančný mostík dovtedy, kým Európska komisia vydá schválenie štátnej pomoci a kým Európska investičná banka na základe schválenia štátnej pomoci neuvoľní prostriedky pre konzorcium," konštatoval po rokovaní vlády minister dopravy Ľubomír Vážny (Smer-SD).

Rezort financií upozorňuje na výdavky

Ministerstvo financií (MF) SR vo svojom stanovisku k novému dodatku upozornilo, že jeho podpisom a v prípade dosiahnutia finančného uzatvorenia projektu v plánovanom termíne do 30. apríla tohto roka sa MDPT zaviaže uhrádzať významné sumy za koncesionárom poskytované služby a tieto výdavky musia byť nadradené iným požiadavkám rezortu na rozpočet verejnej správy.

Aktuálny dodatok ku koncesnej zmluve odporučilo MF vláde schváliť len vtedy, pokiaľ sa kabinet stotožní s dosiahnuteľnosťou získania kladného rozhodnutia Európskej komisie (EK) s poskytnutím štátnej záruky pre Európsku investičnú banku (EIB) za úver na prvý balík PPP. V opačnom prípade by bola SR v tejto veci nahradená inými záručnými veriteľmi, čo by však podľa rezortu financií výrazne predražilo celý projekt.

Predchádzajúci tretí dodatok ku koncesnej zmluve schválil vládny kabinet začiatkom marca tohto roka. Jeho predmetom bol posun termínu finančného uzatvorenia prvého balíka PPP projektov z 15. februára na koniec apríla.

Projekt uzatvárali jeden rok

Samotná koncesná zmluva bola podpísaná ešte 15. apríla minulého roka, termín finančného uzavretia projektu sa však stále odkladal. Prvý dodatok k zmluve vznikol už 20. mája 2009. Rozbehnutie prípravných prác na diaľnici ešte pred dosiahnutím finančného uzavretia projektu následne umožnilo podpísanie druhého dodatku k zmluve 23. septembra 2009.

Predmetom prvého z troch balíkov PPP projektov je vypracovanie projektovej dokumentácie, uskutočnenie stavebných prác, financovanie, prevádzka a údržba vybraných úsekov diaľnice D1 Dubná Skala Ivachnová, Jánovce Jablonov a Fričovce Svinia.

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Opozícia pre spornú vyvlastňovaciu novelu podáva podnet na Ústavný súd

Sporná novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic...