Vláda chce zablokovať pôdu

Reklama:

V parlamente je opäť návrh, ktorý umožňuje stavať cesty aj na nevyvlastnených pozemkoch. Koalícia nečaká na názor Ústavného súdu a ten jej svojím podivným mlčaním iba nahráva.

20. 11. 2008

Zdroj: Ivan Štulajter, SME Online

Reklama:

Sudca Ústavného súdu Milan Ľalík ani po 10 mesiacoch nerozhodol, či sa zákonom o urýchlení výstavby diaľnic, ktorý umožňuje stavať na cudzom, majú sudcovia vôbec zaoberať. A keďže nevyriešil ani túto základnú otázku, súd nemohol ani rozhodnúť o tom, či účinnosť sporných ustanovení zákona do vynesenia „rozsudku“ dočasne pozastaví. Stavať niektoré diaľničné úseky na nevyvlastnených ani nepredaných pozemkoch je teda stále možné. Tým sa len zosilňujú podozrenia niektorých pozorovateľov, že nezávislosť a nestrannosť Ústavného súdu ako spravodlivého ochrancu práv je pod silným politickým tlakom, ktorému nie všetci sudcovia dokážu odolať.

Vec je pritom o to naliehavejšia, lebo v parlamente už znova koluje novela tohto kontroverzného zákona. Dostala sa tam znovu preto, lebo parlament nedávno nedokázal prelomiť prezidentovo veto pri zákone o dopravnej premávke, ku ktorému poslanec Smeru Pelegrini na poslednú chvíľu pribalil aj novelu zákona o urýchlení výstavby diaľnic. S krachom nových pravidiel pri doprave tak krachla aj diaľničná novela. Musí sa preto resuscitovať znova.

Verzia, ktorou sa dnes zaoberajú parlamentné výbory, už umožňuje stavať na cudzom prakticky všetky úseky diaľnic a rýchlostných ciest v republike. Problém, ktorý má riešiť Ústavný súd v „malom“, sa tak rozrastá do veľkých rozmerov, zasahujúc oveľa početnejšiu skupinu občanov. Môžeme si polámať hlavu nad rébusom, prečo vláda radšej nepočká na stanovisko súdu. Žeby sa riadila oným: kto mlčí, ten svedčí? Ak Ústavný súd nekoná, čiže mlčí, svedčí to o tom, že o ústavnosti vydávania stavebných povolení na stavby, pod ktorými pozemky nie sú vo vlastníctve stavebníkov, Ústavný súd nemá pochýb. Veď keby ich mal, dávno by rozhodol.

Vskutku len veľkí špekulanti môžu vidieť veci tak, že Ústavný súd výhrady má, ale otáľa s ich zverejním, lebo chce dať štátu čas, aby povydával čo najviac sporných stavebných povolení...

Pozoruhodné na návrhu novely je aj toto ustanovenie: „Na pozemok, na ktorom sa má uskutočniť stavba diaľnice alebo cesty pre motorové vozidlá, vzniká zo zákona predkupné právo štátu dňom právoplatnosti územného rozhodnutia.“ Takže sotva stavebný úrad rozhodne, že diaľnica bude viesť konkrétnou trasou, štát zablokuje prevody s príslušnými pozemkami. Tým, ako sa píše v dôvodovej správe, sa „má zamedziť špekulatívnym prevodom pozemkov v čase prípravy diaľnic“. Ale kto by špekuloval, keď napríklad všetky tromfy drží Národná diaľničná spoločnosť a môže stavať hoc aj na cudzom? Jedine ten, ktorému je ochotná zaplatiť za pozemok vyššiu cenu ako pôvodnému majiteľovi. Pre túto azda len teoretickú slabosť diaľničnej spoločnosti má štát získať predkupné právo na pozemky prakticky na čas neurčitý? Navyše v dobe, keď sa v niektorých prípadoch mení nielen trasa budúcich diaľnic, ale aj prehodnocuje rozsah ich výstavby súkromnými investormi.

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...