Varianty rýchlostnej cesty R7 v úseku Čaka - Veľký Krtíš

Reklama:

Navrhované trasy komunikácie R7 v úseku Čaka - Veľký Krtíš popisuje v piatich alternatívach dokumentácie pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA).

17. 03. 2016

Zdroj: NDS, a. s.

Reklama:

Trasa sa týka úseku rýchlostnej cesty R7 cez katastre obcí:

Zbrojníky, Šarovce, Balog nad Ipľom, Veľká Ves nad Ipľom, Širákov, Želiezovce, Obeckov, Málaš, Príbelce, Horné Turovce, Tekovské Lužany, Vyškovce nad Ipľom, Kleňany, Kukučínov, Ipeľské Predmostie, Kosihovce, Nenince, Dolné Semerovce, Slatina, Dolné Plachtince, Ipeľské Úľany, Šahy, Veľký Krtíš, Horné Semerovce, Kamenné Kosihy, Demandice, Čelovce, Čaka, Nová Ves, Hrkovce, Hrušov, Čebovce, Dolinka, Hontianska Vrbica, Tupá, Plášťovce, Seľany, Jur nad Hronom, Sečianky, Sikenica, Malý Krtíš, Sazdice, Trebušovce (okresy: Levice, Veľký Krtíš)

V predmetnom zámere sú posudzované nasledovné variantné riešenia:

  1. variant A modrý - s úsekmi Čaka - Šarovce, Šarovce - Horné Semerovce a Horné Semerovce - Veľký Krtíš
  2. variant A1 svetlo modrý - Čaka - Šarovce v trase variantu A, Šarovce - Horné Semerovce s alternatívou A1 a Horné Semerovce - Veľký Krtíš v trase variantu A,
  3. variant B červený - s úsekmi Čaka - Želiezovce, Želiezovce - Šahy a Šahy - Malý Krtíš,
  4. variant B červený so subvariantom B1 - s úsekmi Čaka - Želiezovce v trase variantu B, Želiezovce - Šahy v trase variantu B a Šahy - Malý Krtíš s alternatívou B,
  5. variant C fialový - s úsekmi Čaka - Šarovce v trase variantu A, Šarovce - Horné Semerovce v trase variantu A a Horné Semerovce - Veľký Krtíš v trase C.

Trasy jednotlivých alternatív sú v grafickej prílohe, súbory si najprv stiahnite do počítača.

Definitívna trasa bude určená v procese vydávania územného rozhodnutia, ktorý podľa dostupných informácií ešte nezačal.

1. časť

2. časť

3. časť

Pre kompletnú doterajšiu dokumentáciu môžete kliknúť na Enviroportál, odkaz ku platný dnešnému dňu je nižšie.

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...