Varianty rýchlostnej cesty R7 v úseku Čaka - Veľký Krtíš

Reklama:

Navrhované trasy komunikácie R7 v úseku Čaka - Veľký Krtíš popisuje v piatich alternatívach dokumentácie pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA).

17. 03. 2016

Zdroj: NDS, a. s.

Reklama:

Trasa sa týka úseku rýchlostnej cesty R7 cez katastre obcí:

Zbrojníky, Šarovce, Balog nad Ipľom, Veľká Ves nad Ipľom, Širákov, Želiezovce, Obeckov, Málaš, Príbelce, Horné Turovce, Tekovské Lužany, Vyškovce nad Ipľom, Kleňany, Kukučínov, Ipeľské Predmostie, Kosihovce, Nenince, Dolné Semerovce, Slatina, Dolné Plachtince, Ipeľské Úľany, Šahy, Veľký Krtíš, Horné Semerovce, Kamenné Kosihy, Demandice, Čelovce, Čaka, Nová Ves, Hrkovce, Hrušov, Čebovce, Dolinka, Hontianska Vrbica, Tupá, Plášťovce, Seľany, Jur nad Hronom, Sečianky, Sikenica, Malý Krtíš, Sazdice, Trebušovce (okresy: Levice, Veľký Krtíš)

V predmetnom zámere sú posudzované nasledovné variantné riešenia:

  1. variant A modrý - s úsekmi Čaka - Šarovce, Šarovce - Horné Semerovce a Horné Semerovce - Veľký Krtíš
  2. variant A1 svetlo modrý - Čaka - Šarovce v trase variantu A, Šarovce - Horné Semerovce s alternatívou A1 a Horné Semerovce - Veľký Krtíš v trase variantu A,
  3. variant B červený - s úsekmi Čaka - Želiezovce, Želiezovce - Šahy a Šahy - Malý Krtíš,
  4. variant B červený so subvariantom B1 - s úsekmi Čaka - Želiezovce v trase variantu B, Želiezovce - Šahy v trase variantu B a Šahy - Malý Krtíš s alternatívou B,
  5. variant C fialový - s úsekmi Čaka - Šarovce v trase variantu A, Šarovce - Horné Semerovce v trase variantu A a Horné Semerovce - Veľký Krtíš v trase C.

Trasy jednotlivých alternatív sú v grafickej prílohe, súbory si najprv stiahnite do počítača.

Definitívna trasa bude určená v procese vydávania územného rozhodnutia, ktorý podľa dostupných informácií ešte nezačal.

1. časť

2. časť

3. časť

Pre kompletnú doterajšiu dokumentáciu môžete kliknúť na Enviroportál, odkaz ku platný dnešnému dňu je nižšie.

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Opozícia pre spornú vyvlastňovaciu novelu podáva podnet na Ústavný súd

Sporná novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic...