V zákone o vyvlastňovaní bude väčšina pripomienok

Reklama:

Zástupcovia ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a mimovládnych inštitúcií sa nezhodli v siedmich z 28 bodov hromadnej pripomienky verejnosti k návrhu zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb.

21. 01. 2015

Zdroj: SITA

BRATISLAVA - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja informovalo, že počas utorkového rozporového konania akceptovalo 21 z 28 bodov hromadnej pripomienky verejnosti k návrhu zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a zapracuje ich do zákona. V siedmich bodoch pripomienky sa podľa rezortu obe strany nezhodli. Ako agentúru SITA v utorok informoval rezortný hovorca Martin Kóňa, ide najmä o zrušenie osobitných právnych predpisov týkajúcich sa vyvlastňovacieho úradu a odvolacieho orgánu, znaleckej činnosti, obmedzenia nakladania s nehnuteľnosťou po začatí vyvlastňovacieho konania, či uplatňovania námietok k územnému konaniu pri vyvlastňovaní.

"Účely vyvlastnenia, ktoré sa nachádzajú v osobitných právnych predpisoch, budú premietnuté priamo do zákona o vyvlastňovaní, nebude sa na ne odkazovať poznámkou pod čiarou," uviedol Kóňa. Zákon o významných investíciách účel vyvlastnenia obsahuje, podľa neho však nie je v pôsobnosti ministerstva vypustiť tento účel. "Takáto pripomienka je nad rámec návrhu zákona a rozsahu pôsobnosti ministerstva, zákon o významných investíciách je v gescii Ministerstva hospodárstva SR," dodal hovorca.

Náhradu za vyvlastnenie bude možné poskytnúť aj formou náhradnej nehnuteľnosti. Obec, v katastrálnom území ktorej sa vyvlastňovaná nehnuteľnosť nachádza, bude povinná informovať verejnosť o priebehu (začiatku a skončení) vyvlastňovacieho konania na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. "Vylučuje sa fikcia doručenia oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania a rozhodnutia o vyvlastnení účastníkom konania," uzavrel Kóňa.

Viac ako deväťsto signatárov hromadnej pripomienky z augusta 2014 k návrhu vyvlastňovacieho zákona na rozporovom konaní zastupovali Richard Ďurana (Inštitút ekonomických a sociálnych štúdií - INESS), Renáta Minová (občianske združenie Hestia) a Ondrej Dostál (Občianska konzervatívna strana).

Hromadná pripomienka k návrhu zákona o vyvlastňovaní podľa iniciátorov povedie k silnejšej ochrane vlastníckych práv v rámci vyvlastňovacieho konania. "Výsledkom dnešného rokovania so zástupcami signatárov hromadnej pripomienky je, že ministerstvo plne akceptovalo 17 z 28 bodov hromadnej pripomienky. V štyroch bodoch bolo dosiahnuté kompromisné riešenie, na ktorom sa zhodli obe strany," informoval Dostál. V dvoch bodoch zástupcovia verejnosti uznali argumentáciu zástupcov ministerstva a pripomienku stiahli. "Rozpor nebol odstránený pri piatich bodoch," spresnil.

Ministerstvo podľa Dostála akceptovalo požiadavky, aby všetky účely vyvlastňovania vo verejnom záujme boli vymenované priamo v zákone, nielen prostredníctvom odkazu na osobitné zákony. Súhlasilo aj s tým, aby sa zachovala možnosť, že za vyvlastňovanú nehnuteľnosť nebude poskytnutá iba finančná náhrada, ale aj náhradná nehnuteľnosť. "Viaceré z akceptovaných bodov hromadnej pripomienky posilňujú ochranu a procesné práva vlastníkov vyvlastňovaných nehnuteľností a ďalších osôb, ktorých práva sú vyvlastňovaním dotknuté a zvyšujú informovanosť verejnosti o vyvlastňovacom konaní uverejňovaním informácií na úradných tabuliach a webových sídlach obcí," dodal Dostál.

Ministerstvo neakceptovalo požiadavku na zrušenie zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií, ktorý umožňuje vyvlastňovať v súkromnom, nie verejnom záujme, ako to predpokladá ústava. Odmietlo aj požiadavku zrušiť zákony, ktoré upravujú vyvlastňovanie v zrýchlenom režime pri výstavbe diaľnic. Návrh zákona o vyvlastňovaní by sa mal dostať na rokovanie vlády vo februári.

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Opozícia pre spornú vyvlastňovaciu novelu podáva podnet na Ústavný súd

Sporná novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic...