Utajovanie svedčí o trestnosti

Reklama:
25. 02. 2010

Zdroj: Marián Leško, sme.sk

Reklama:

Dôvodnú obavu, že za diaľnice, ktoré sa stavajú cez PPP projekty, zaplatíme o 2,5 miliardy eur viac, ako by stála ich výstavba verejným obstarávaním, ministerstvo dopravy „vyvrátilo" spôsobom sebe vlastným.

Vyhlásilo, že má analýzy, ktoré potvrdzujú, že PPP projekty sú pre štát výhodné. Požiadavku analytikov INEKO, aby analýzu výhodnosti sprístupnilo, ministerstvo zamietlo, lebo je vraj „predmetom ochrany duševného vlastníctva zhotoviteľa dokumentu".

Ak by sme aj uznali, že analýza je autorským dielom (čo je sporné), tak „ochrana" jej obsahu ani podľa autorského zákona neobstojí, lebo podľa neho právo autorov rozhodnúť o zverejnení či sprístupnení diela zaniká jeho prvým predajom.

Pretože „zhotoviteľ" analýzy predal svoje dielo ministerstvu za 66-tisíc eur, ministerstvo je povinné analýzu zverejniť ako každú informáciu, ktorá „sa získala za verejné financie alebo sa týka používania verejných financií". Utajovanie svedčí o trestnosti, čo vieme už z emisnej kauzy.

Na začiatku kauzy, ktorá sa teraz vyšetruje ako trestný čin, porušila zákon o slobodnom prístupe k informáciám vláda. Hoci zákon hovorí, že „vláda SR je povinná zverejniť texty materiálov (návrhy, správy, rozbory) predložených na rokovanie vlády", návrh na schválenie predaja priznaných jednotiek AAU, o ktorom rokovala 15. októbra 2008, dodnes nesprístupnila.

Hoci zákon hovorí, že vláda musí mať na nesprístupnenie dokumentu zákonný dôvod, premiér s ministrami ani nepredstierali, že nejaký dôvod majú. Iba arogantne uviedli: „Materiál sa nesprístupňuje." Keď ministerstvo alebo vláda porušujú zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ide o neklamný príznak, že sa podieľajú na niečom, čo sa má vyšetrovať ako trestný čin.

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...