Úsek R7 od Ketelca do D. Lužnej má územné rozhodnutie

Reklama:

Pre úsek rýchlostnej cesty R7 od križovatky v Dunajskej Lužnej po križovatku Ketelec v Bratislave, kde sa bude rýchlostná cesta križovať s diaľnicou D4, vydali územné rozhodnutie.

09. 04. 2014

Zdroj: SITA

Reklama:

Povedal to na v stredu predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, podľa ktorého môžu rýchlostná cesta R7 a diaľnica D4 výrazným spôsobom zlepšiť dopravnú situáciu v Bratislave. Ako dodal predseda kraja, rýchlostná cesta bude riešiť ten najviac zaťažený úsek od Šamorína smerom na Bratislavu. Dodal, že v súčasnosti prejde na tomto úseku viac ako 21 000 automobilov

„Kraj v predchádzajúcom období v spolupráci s ministerstvom dopravy a mestom Bratislava odstránil všetky byrokratické prekážky, aby D4 a R7 mohli postaviť. V územnom pláne nepotrebuje žiadne zmeny a úpravy,“ povedal Frešo a dodal, že ešte mesto musí schváliť zmenu územného plánu, aby mohli R7 trasovať tak, ako je v pláne ministerstva dopravy. Podľa Freša by sa mohlo začať stavať koncom roka 2015, výstavba na tomto úseku by mala trvať približne dva roky. „Komplex diaľnice D4, čo znamená aj most cez Dunaj a trasovanie až po Karpaty, a rýchlostná cesta R7 sú odhadované na 1,5 miliardy eur. Zháňanie peňazí bude teda pomerne náročné,“ povedal Frešo, podľa ktorého je ďalší most cez Dunaj nutnosťou.

Podpredsedníčka Bratislavského kraja a zároveň starostka mestskej časti Podunajské Biskupice Alžbeta Ožvaldová v stredu povedala, že časť cesty od Dunajskej Lužnej po mimoúrovňovú križovatku Ketelec je 8,5 kilometrový úsek, na ktorom je naplánovaná cesta so štyrmi jazdnými pruhmi s možným budúcim rozšírením na šesť pruhov. Ožvaldová tiež pripomenula, že potrebujú ešte povolenie na približne päťkilometrový úsek medzi Ketelcom a predĺženou Bajkalskou ulicou. Podľa podpredsedníčky by sa malo začať stavať čím skôr, aby sa zlepšila neúnosná dopravná situácia. „Ak projektová dokumentácia k D4 dobehne projektovú dokumentáciu k R7, tak v poriadku. Ale neúnosná situácia sa zlepší vtedy, ak sa R7 začne stavať čím skôr. Nie je pravda, že bez D4 sa zaťaží viac Prístavný most. Budeme mať dva vstupy do mesta – predĺženú Bajkalskú ulicu a cestu 1/63,“ povedala Ožvaldová a dodala, že variant A trasovania rýchlostnej cesty R7, ktorý vedie pod cestou 1/63, je vyhovujúci.

Ako informoval minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek ešte v januári, ministerstvo dopravy by malo mať právoplatné územné rozhodnutie na všetky úseky rýchlostnej cesty R7 a diaľnice D4 do začiatku roka 2015. Práce na rýchlostnej ceste aj diaľnici tak chcú začať koncom roku 2015. Predbežné odhady stavebných nákladov odhadol minister dopravy v januári na 1,5 miliardy eur, no zdôraznil, že odhady budú môcť spresniť až po ukončených územných konaniach na niektorých ďalších úsekoch. Ďalšie náklady budú súvisieť aj s majetkovo-právnym vysporiadaním, ktoré Národná diaľničná spoločnosť odhaduje na 300 miliónov eur pri D4 a približne 100 miliónov eur pri R7.

Minister Počiatek na brífingu tiež uviedol, že rozdeľovať projekty výstavby R7 a D4 medzi viac koncesionárov by bolo veľmi komplikované. „Výstavba si bude vyžadovať precíznu koordináciu z jedného miesta. Preto je dobré, aby to robil jeden koncesionár určený jedným obstarávaním,“ povedal Počiatek, podľa ktorého sú PPP jediným možným zdrojom financovania. „V prvom rade si musíme povedať, že Bratislava má problémy pri čerpaní eurofondov. Všetky peniaze, ktoré sú alokované na výstavbu diaľnic a ciest v novom programovom období, sú už viac-menej rozdelené a do roku 2020 nebudú už iné finančné zdroje. Štátny rozpočet má svoje limity. Jediná možnosť financovania výstavby R7 a D4 je tak cez PPP projekty,“ informoval Počiatek a dodal, že ak ukáže dopravný model možnosť stavby R7 skôr, aj bez napojenia na D4, tak v skoršej výstavbe R7 nevidí problém.

Úradné dokumenty

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Poznámky k zákonom

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...