Súdne rozhodnutia sú konečne verejné

Reklama:
09. 12. 2010

Zdroj: Peter Wilfling, VIA IURIS

Parlament včera schválil novelu zákona o sudcoch, ktorá okrem iného zabezpečuje zverejňovanie všetkých súdnych rozhodnutí. Definitívne by sa tak mal vyriešiť veľa rokov pretrvávajúci problém. Zákon ukladá všetkým súdom zverejňovať svoje rozhodnutia na internete. Všetky staršie rozhodnutia sú pre širokú verejnosť prístupné na základe žiadosti podanej podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Prístupné sú všetky súdne rozhodnutia vydané počas súdneho konania – aj neprávoplatné alebo tzv. procesné rozhodnutia.

Doteraz bola situácia taká, že mnohé súdy odmietali poskytovať verejnosti svoje rozhodnutia (v nedávnej minulosti napr. Krajský súd v Banskej Bystrici a Krajský súd v Bratislave). Niektoré súdy poskytovali len výrok súdneho rozhodnutia, ktorý však vôbec neobsahuje argumenty súdu. Niektoré druhy rozhodnutí okresných a krajských súdov sú síce dostupné na internetovej stránke, ale väčšina rozhodnutí zverejňovaných nie je. Najvyšší súd tiež zverejňuje rozhodnutia na internete, ale nejde o všetky rozhodnutia. Navyše, povinnosť zverejňovať rozhodnutia nevyplývala zo zákona - bola teda právne nevynútiteľná.

Verejná diskusia o fungovaní súdov je však možná len vtedy, ak sú všetky súdne rozhodnutia verejne dostupné. „Diskusia o súdnych rozhodnutiach a ich prípadná kritika odbornou i širokou verejnosťou je jediný spôsob, ako môže verejnosť súdy kontrolovať a dávať sudcom spätnú väzbu.“ konštatoval Peter Wilfling, právnik spolupracujúci so združením VIA IURIS.

Problém so zverejňovaním súdnych rozhodnutí mali dokonca aj 3 kľúčové štátne orgány – Ústavný súd SR, Súdna rada SR a Ministerstvo spravodlivosti SR.

Ministerstvo spravodlivosti pôvodne zastávalo názor, že súdy musia svoje rozhodnutia poskytovať verejnosti. Za ministerky Petríkovej ministerstvo názor zmenilo. Zamietalo žiadosti verejnosti o poskytnutie súdnych rozhodnutí. Združenie VIA IURIS preto podalo proti ministerstvu žalobu a žiadalo, aby súd zrušil nezákonné rozhodnutia ministerstva. Avšak Ministerstvo pod vedením ministerky Petríkovej zmarilo aj toto súdne konanie. Hoci ho súd v máji 2010 vyzval na predloženie úradného spisu, aby mohol preskúmať postup ministerstva, ministerstvo túto výzvu ignorovalo. Preto súd v novembri 2010 rozhodol iba o tom, že ministerstvo nepredložením spisu porušilo zákon a kvôli obštrukciám ministerstva sa nevyjadril k podstate veci – teda k tomu, či bolo alebo nebolo povinné poskytnúť súdne rozhodnutia.

Ústavný súd stále odmieta poskytovať verejnosti viaceré dôležité rozhodnutia – napríklad rozhodnutie, ktorým umožnil vyvážanie odpadu na skládku v Pezinku.

Súdna rada má zasa povinnosť zabezpečiť na svojej internetovej stránke zverejnenie všetkých rozhodnutí disciplinárnych senátov, ktoré rozhodujú a previneniach a trestoch pre sudcov. Doteraz všetky rozhodnutia nezverejnila.

Združenie VIA IURIS pripravilo v júni 2010 zámer návrhu zákona zakotvujúceho zverejňovanie a sprístupňovanie súdnych rozhodnutí a predložilo ho na verejnú diskusiu. Zámer vychádzal z analýzy problémov s poskytovaním súdnych rozhodnutí na Slovensku, ktorá uvádza aj inšpiratívne príklady zverejňovania súdnych rozhodnutí v zahraničí (analýza je dostupná aj na www.viaiuris.sk v sekcii Publikácie / Analýzy). VIA IURIS preto oceňuje prijatú novelu zákona, nakoľko smeruje k stavu, ktorý sa zhoduje s návrhmi združenia a otvára súdy verejnej diskusii.

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...