Stavebný zákon je na svete. Čierne stavby neodstráni

Reklama:

Nie rok, ale osem rokov získajú majitelia čiernych stavieb na vyrovnanie svojho majetku.

27. 05. 2015

Zdroj: Jana Trebulová, sme.sk

Reklama:

BRATISLAVA. Po veľkých sľuboch o tom, aký bude nový stavebný zákon prísny, ministerstvo ustupuje a zmäkčuje svoje pôvodné plány.

Namiesto jedného roka dáva špekulantom ako napríklad Cyrilovi Talapkovi, ktorý si postavil zámoček na pozemku železníc, omnoho viac času, aby sa prihlásili úradom a získali papiere. Celý problém sa tak odsúva.

„Majiteľ nepovolenej stavby bude mať tri roky od účinnosti zákona, aby požiadal o dodatočné povolenie. Rozhodnutie vydá stavebný úrad, a to najneskôr do piatich rokov,“ povedal štátny tajomník ministerstva výstavby František Palko krátko po tom, ako zákon schválila vláda.

Ak prejde parlamentom, účinný bude od júla 2016.

Potrestaní za garáže a nadstavby

Pre majiteľov čiernych stavieb to znamená, že do 30. júna 2019 by sa mali zastaviť na stavebnom úrade. Je to posledná šanca, ako môžu stavbu zlegalizovať a vyhnúť sa problémom.

„Ak túto lehotu premárnia, nehnuteľnosť musia zbúrať na vlastné náklady alebo jej odstránenie zariadi úrad,“ uviedol Palko.

Dodatočné povolenie, na ktoré sa špekulanti spoliehali, sa totiž úplne zruší. Od roku 2024 by na Slovensku nemala byť žiadna čierna stavba, nádeja sa ministerstvo.

„Neverím tomu. Poznám mnoho ľudí, ktorí majú dvadsať rokov garáž vedľa domu. Nikomu to neprekážalo, ale zrazu je s tým problém a musia behať po úradoch. Papiere však nedostanú, lebo garáž nie je v súlade s územným plánom. Toto je realita,“ hovorí Miroslav Konôpka, predseda Združenia stavebníkov Slovenska.

„Jedna vec je, že zákon zníži počet čiernych stavieb. Na druhej strane však môže mať zlý vplyv na bežných občanov. Často sa stáva, že prístavby a nadstavby rodinných domov sa najmä v malých obciach vykonávajú a nie vždy rešpektujú územné alebo stavebné povolenie,“ dopĺňa Tatiana Prokopová, advokátka z kancelárie Squire Patton Boggs.

Zmiznú aj chatrče?

Ministerstvo sa chce popasovať aj s čiernymi stavbami v osadách. Pre ne však nebude platiť trojročná lehota ako pre ostatných, ale omnoho dlhšia.

Závisieť bude od toho, kedy si obec vypracuje územný plán. Ministerstvo totiž hovorí, že mnohé osady nie sú ani v územných plánoch a nedá sa proti nim zakročiť.

Doteraz platilo, že územný plán zostavovali iba obce nad 2000 obyvateľov. Ak boli menšie, tento dokument nemuseli mať.

Nový stavebný zákon však prikazuje, aby každá obec mala svoj územný plán. Tie najmenšie, ktoré nemajú ani 500 obyvateľov, ho majú vytvoriť do roku 2037.

Až vtedy, keď obec zostaví územný plán, sa osadníkom začne počítať trojročná lehota. Niektorí tak môžu bývať ďalších 30 rokov bez toho, aby mali potrebné povolenia.

Kratšie rady na úradoch

Nový zákon sľubuje aj zrýchlenie stavebného konania. Doteraz platilo, že žiadatelia museli absolvovať územné aj stavebné konanie, k čomu potrebovali množstvo papierov a času.

Pri bežných domoch do 300 štvorcových metrov, ktoré majú dve nadzemné a jedno podzemné podlažie, bude po novom stačiť iba jedno stavebné konanie.

„Pri jednoduchých stavbách sa konanie skráti aj o tri mesiace,“ predpokladá ministerstvo výstavby.

Odborníci sú však skeptickí. „Už sedem rokov sa snažím získať papiere na obyčajný dom. Má stáť na mojom vlastnom pozemku medzi ostatnými domami. Doteraz mám asi 120 vyjadrení od rôznych úradov. Žiadal som aj zlúčenie konaní, no márne. Preto neverím rečiam, že sa niečo zrýchli,“ komentuje Konôpka.

Nový stavebný zákon

Vyberáme niekoľko zmien, ktoré prinesie nový stavebný zákon. Platiť by mali od júla 2016.

Územný plán budú mať všetky obce bez ohľadu na počet obyvateľov.

Pribudnú zastavovacie plány, ktoré podrobnejšie stanovia, čo sa v danej lokalite môže stavať.

Na budovy sa vrátia umelecké diela. Generálny projektant určí miesto, kde sa na stavby umiestnia sochy, reliéfy či vitráže.

Zrušia sa dodatočné stavebné povolenia, ktoré pomáhali čiernym stavbám.

Za nepovolené stavby budú zodpovedať aj stavbári, dodávatelia vody či energií.

Pokuty za čierne stavby stúpnu až na 150 ­tisíc eur. Udelia ich aj opakovane.

Pozemky pod cestami, dráhami, letiskami či verejnými prístavmi bude možné vyvlastniť len za peniaze.

Zamestnanci stavebných úradov budú prechádzať pravidelnými školeniami. Musia mať vysokoškolské vzdelanie.

Stavebné úrady už nebudú v každej obci.

Posilnia sa kompetencie Slovenskej stavebnej inšpekcie.

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...