Stanovisko Ústavného súdu Slovenskej republiky k protestu občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta

Reklama:
13. 04. 2010

Zdroj: Anna Pančurová, Ústavný súd Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky uznesením sp. zn. IV. ÚS 367/09 z 15. októbra 2009 rozhodol o odklade vykonateľnosti rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci týkajúcej sa tzv. „Pezinskej skládky“. Obsah uznesenia bol sprístupnený účastníkom konania pred Ústavným súdom SR, ktorými sú Ekologická spoločnosť, a.s. a Najvyšší súd Slovenskej republiky.
Predstavitelia občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta v tlačovej správe z piatku 9. apríla uvádzajú , že Ústavný súd Slovenskej republiky „toto rozhodnutie nám zatajuje a odmieta sa k nemu akokoľvek vyjadriť. Dodnes ani nerozhodol o našej žiadosti vstúpiť do konania ako vedľajší účastníci.“

Ústavný súd pri sprístupnení predmetného uznesenia postupoval v súlade so zákonom č. 38/1993 Z. z. o organizácii ústavného súdu a konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v platnom znení a so Spravovacím a rokovacím poriadkom ústavného súdu č. 114/1993 Z. z. v platnom znení, podľa ktorých sa procesné rozhodnutia ústavného súdu doručujú len účastníkom konania.

Zo sprístupnenia informácií na základe zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov sú vylúčené informácie, ktoré sa týkajú rozhodovacej činnosti súdov a takým je aj predmetné uznesenie, ktoré je procesným rozhodnutím ústavného súdu v danej veci.

Takýto postup Ústavného súdu Slovenskej republiky je aj v súlade s Aarhuským dohovorom o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Oznámenie ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky 43/2006 Z. z. čl. 2 ods. d) – „orgán verejnej moci“ znamená… táto definícia nezahŕňa orgány alebo inštitúcie, ak vykonávajú súdnu alebo zákonodarnú moc).

Ústavnému súdu Slovenskej republiky boli 18. januára a 1. februára 2010 doručené dva návrhy na vstup vedľajších účastníkov do konania vedeného pod sp. zn. I. ÚS 223/09. Ústavný súd SR sa s týmito návrhmi zaoberá a vysporiada sa s nimi pred rozhodnutím o sťažnosti Ekologickej skládky, a.s.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Anna Pančurová, telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: anna.pancurova@concourt.sk

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...